מעבדות

מעבדת ייצור ננו-חומרים בפאזה גזית

למידע נוסף

פרופ' איגור רכינוב

למידע נוסף

מעבדה לנוירוביולוגיה התנהגותית

למידע נוסף

פרופ' ענת ברנע

למידע נוסף

מעבדה למבנה ותפקוד קולטנים

למידע נוסף

ד"ר יאיר בן-חיים

למידע נוסף

 
 
 

מעבדה חישובית-אבולוציה של הגנום

למידע נוסף

ד"ר עינת חזקני-קובו

למידע נוסף

מעבדה לכימיה סופראמולקולרית ולחומרים מתקדמים

למידע נוסף

פרופ' עפר ריעני

למידע נוסף

המעבדה ההתנהגותית

למידע נוסף

המח' לחינוך ופסיכולוגיה, המח' לניהול ולכלכלה

למידע נוסף

מעבדת המדיה - OmiLab

למידע נוסף

ד"ר ענת בן דוד, פרופ' אורן סופר, פרופ' יורם קלמן

למידע נוסף