המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים הוקם באוניברסיטה הפתוחה כדי לקדם פעילות מחקרית בנושאי השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו. פעילויות המכון ומחקרי חבריו עוסקים ביחסים הבין-דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין-תרבותיות, בין-חברתיות ובין-לאומיות מחד, ולהבנת תולדותיה של כל תרבות בפני עצמה מאידך. במסגרת פעילויותיו, המכון נותן חסות לקבוצות מחקר, מקיים ימי עיון וכנסים בין-לאומיים ותומך במחקרים של חוקרים וסטודנטים מצטיינים.

דיואן מאי 2020

לצפייה

ד"ר מירב אמרגי - מוסלמים בהודו: מהליברליזם של מהטמה גנדהי ללאומנות של נרנדרה מודי

לצפייה

דיואן יוני 2020

לצפייה

ד"ר סלוא עלינאת - בין אישי לקולקטיבי: זיכרון מלחמת 1967 בקרב נשים פלסטיניות מהגדה המערבית

לצפייה

יום עיון: פמיניזם דתי

לצפייה

3 הרצאות מפי ד"ר רונית עיר-שי, פרופ' ברברה מאייר ועו"ד באנה שגרי. דברי פתיחה: אבריאל בר-לבב, יו"ר: פרופ' תמר הרמן

לצפייה