המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים הוקם באוניברסיטה הפתוחה כדי לקדם פעילות מחקרית בנושאי השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות,
על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו. פעילויות המכון ומחקרי חבריו עוסקים ביחסים הבין-דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין-תרבותיות, בין-חברתיות ובין-לאומיות מחד, ולהבנת תולדותיה של כל תרבות בפני עצמה מאידך. במסגרת פעילויותיו, המכון נותן חסות לקבוצות מחקר,
מקיים ימי עיון וכנסים בין-לאומיים ותומך במחקרים של חוקרים וסטודנטים מצטיינים.

עוד על אודות המרכז

הרצאות מצולמות