באוניברסיטה הפתוחה מתקיימים לימודי תואר שני במגוון תכניות. על מנת להתקבל ללימודי תואר שני, יש צורך לעמוד בתנאי קבלה ודרישות קדם המפורטות באתרי התכניות השונות.

כדי לקבל ייעוץ לתואר השני יש לפנות ליועצים האקדמיים של התוכניות השונות, שיוכלו להסביר לכם על מבנה הלימודים בתכנית, מסלולי הלימוד השונים, תהליך הגשת המועמדות ועוד.

יועצים אקדמיים לתואר שני