דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על היחידה לפיתוח אקדמי ועל המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שה"ם).


בין הנושאים שבטיפול דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה:

 • קביעת יעדי הפיתוח לקורסים האקדמיים ובקרתם
 • שיפור וייעול תהליכי הפיתוח משלב הצעת הקורס ועד סיום הפיתוח.
 • עיצוב מדיניות השימוש בטכנולוגיות מידע בפיתוח ובהוראה אקדמית.
 • זיהוי כיוונים עתידיים לטכנולוגיות בנושא ספרים דיגיטליים ואחרים.
 • העשרה של מגוון הקורסים באמצעים שונים: דפוס, וידאו, תוכנות ולומדות.

 

היחידה לפיתוח אקדמי

היחידה לפיתוח אקדמי מנהלת את תהליכי הכתיבה, הבקרה, ההפקה והעדכון של תכניות לימודים, קורסים אקדמיים וחומרי לימוד באוניברסיטה הפתוחה.
היחידה מסייעת לצוות הפיתוח של הקורס בקבלת חוות דעת של יועצים על הצעות קורסים, על הצעות למסלולי לימודים ועל חומרי לימוד, היחידה גם מרכזת את פעילותן של ועדות המשנה התחומיות, הדנות בהצעות לקורסים ולעדכוני קורסים ומאשרות אותם.
לאחר אישור הוועדה התחומית והנהלת האוניברסיטה, היחידה אחראית להתקשרות חוזית עם חברי הסגל המפתחים מהאוניברסיטה הפתוחה ומאוניברסיטאות אחרות בארץ, הכותבים את חומרי הלימוד ומרצים בקורסים המצולמים. היחידה לפיתוח אקדמי מלווה את צוותי הפיתוח בקבלת חוות דעת בעת הכתיבה, בהכנת קורסים מצולמים ובהפקת חומרי לימוד מועשרים טכנולוגית. היחידה מסייעת גם בהתקשרות עם מתרגמים לצורך תרגום ספרי לימוד קיימים בתחומי הדעת השונים. היחידה עוקבת אחר לוחות זמנים לכתיבה, לעריכה ולתרגום, להפקת ספרים ולצילום הרצאות, מתעדת את תהליכי העבודה במערכות המידע של האוניברסיטה ומנהלת את סדרי התשלום.
ביחידה מדור ייעודי האחראי לתרגום ולעריכה של חומרי הלמידה. עורכי הלשון והתוכן של האוניברסיטה הפתוחה מלטשים את הטקסט, מסייעים לכותבים להרחיב או לקצר לפי הצורך ולארגן את הטקסט באופן בהיר והגיוני, מתקנים שגיאות דקדוק ותחביר ומאחידים את המינוח. בסיום העריכה, העורכים מלווים את תהליכי ההפקה וההדפסה של הספרים בבית ההוצאה לאור של האוניברסיטה.
ביחידה גם מדור לטיפול בזכויות יוצרים, המייעץ לחברי הסגל האקדמי בעניני זכויות יוצרים בתהליך פיתוח חומרי הלימוד ואחראי לרכישת זכויות התרגום של ספרים ולהכשרת השימוש בטקסטים, במקורות דיגיטליים ובייצוגים ויזואליים מהארץ ומחו"ל. המדור מטפל גם בבקשות לציטוט מתוך פרסומי האוניברסיטה הפתוחה.

המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק – שה"ם

       לאתר

מרכז שה"ם באוניברסיטה הפתוחה שם לו ליעד לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האו"פ בתחום שילוב הטכנולוגיה בהוראה מרחוק; לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה וחומרי הלימוד ולהתאימם לעידן הדיגיטלי; לפתח תובנות ומודעות בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באו"פ; להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה לכלל הציבור באמצעות טכנולוגיה. לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

 • פיתוח והפעלה של סביבת למידה באינטרנט המאפשרת להקים אתר לכל קורס, לקיים באמצעותו תהליכי הוראה ולמידה מקוונים ותקשורת מהירה ויעילה בין כל השותפים ללמידה;
 • העמדת תשתית טכנולוגית לשם קיום חלופות למפגשי הנחיה פנים-אל-פנים – מפגשי הנחיה חיים המועברים באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות מאולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה אל מחשבי הסטודנטים;
 • פיתוח והפקה של חומרי לימוד דיגיטליים עשירי וידאו ואודיו, המשלימים, מעשירים ולעתים מחליפים את ספרי הלימוד;
 • פיתוח והפקה של מגוון חומרי לימוד אינטראקטיביים בהדגשת צילומי וידאו;
 • איתור טכנולוגיות חדשות וגישות פדגוגיות חדשניות, בחינתן, ניהול ניסויים לגביהן, והתאמתן למערך ההוראה והלמידה;
  הדרכת אנשי סגל ההוראה אשר מיישמים טכנולוגיות שונות במסגרת הוראת הקורסים, הטמעתן של הטכנולוגיות בקִרבם, ותמיכה בהם.
 • המרכז כולל ארבע יחידות, ובהן פועלים מומחים פדגוגיים ומעצבי למידה, מתכנתים, אנשי סיסטם ובדיקות תוכנה, טכנאי וידאו וקול, ומומחי אינטראקטיב.
 •