קבלת נ"ז חברתיות בגין מעורבות חברתית או שירות מילואים

ביוני 2018 אישרה הכנסת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע"ח). לפי החוק, החל בשנת תשע"ט סטודנטים זכאים לקבל 2 נקודות זכות (להלן: נ"ז חברתיות) פעם אחת במהלך לימודיהם לתואר ראשון – בגין "פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים" או "שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים". החוק מאפשר למוסדות להשכלה גבוהה חופש פעולה לקבוע את התוכנית בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתכניות ההתנדבות בו. לצפייה בנוהל המלא לחצו כאן.

 

להלן עיקרי הנוהל:

האוניברסיטה הפתוחה תעניק לסטודנטים לתואר ראשון 2 נ"ז חברתיות במקרים הבאים: 

א. פעילות חברתית/קהילתית בהתנדבות בהיקף של 30 שעות לפחות  
 
ב. שירות מילואים של 14 ימים בשנת לימודים כאשר לפחות חמישה מהם ברצף או 21 ימים ללא רצף


סטודנטים.יות פעילים.ות ששירתו במילואים במשך 21 יום ומעלה מאז 07 באוקטובר ובמהלך שנת הלימודים תשפ"ד יהיו זכאים לקבל 6 נ"ז על פי המפורט להלן:

הודעת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים - היערכות והתאמות בעקבות המצב הבטחוני - נ"ז חברתיותכללי: 

 
• ניתן לקבל 2 נ"ז חברתיות פעם אחת בלבד במסגרת לימודים לתואר ראשון (B.A. או B.Sc).
 
• 2 נ"ז חברתיות יוענקו בגין פעילות חברתית/קהילתית או שירות מילואים, כל עוד בוצעו החל משנת הלימודים תשע"ט ואילך (כלומר, החל מ- 1.10.2018).
 
• נ"ז חברתיות יוכלו להחליף נקודות זכות של קורסי "בחירה חופשית". בתכנית בה אין קורסי "בחירה חופשית", יוכלו נ"ז חברתיות להחליף נ"ז של קורסי בחירה. בכל מקרה, נ"ז חברתיות לא יוכלו להחליף נ"ז של קורסי חובה.
 
• ניתן לקבל נ"ז חברתיות עבור פעילות שנעשתה בשנה אקדמית שבה למד הסטודנט באוניברסיטה. לרבות הרשמה תקינה לקורס והרשמה בסטטוס בלימוד​ לעבודה סמינריונית.
 
• 2 נ"ז חברתיות יכללו במניין נקודות הזכות של הסטודנט באופן דומה לכל נקודות זכות אחרות, וייחשבו כנקודות זכות לכל דבר ועניין הדורש חישוב/התחשבות בנקודות זכות. לדוגמא: דרישות סף לביצוע בחינת מיון/השגת רמה באנגלית, חישוב הצטיינות לתואר (דרישה ללימודים באו"פ בהיקף 2/3 תואר), "החזר וינוגרד".
 
• בקשה לקבלת נקודות זכות חברתיות תתבצע באמצעות בקשת שירות בשאילתא. בתפריט הניווט יש לבחור 'מלגות והטבות לסטודנט' ולאחר מכן 'בקשה לקבלת 2 נ"ז בגין פעילות חברתית וקהילתית/מילואים'. 
 
• דיקנט הסטודנטים יבחן כל בקשה בתוך 21 ימי עבודה.
 
• במקרה של אישור בקשה, הסטודנט יקבל הודעה בכתב ויוזנו עבורו הנ"ז החברתיות.

• במקרה של דחיית בקשה, הסטודנט יקבל הודעה בכתב.
פתח הכל