קול קורא לשותפות עם ארגונים חברתיים

קול קורא לארגונים חברתיים לשותפות במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח – 2018

דיקנט הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה קורא לארגונים חברתיים להגיש מועמדות על מנת להכלל ברשימת ארגונים המוכרים לביצוע מעורבות חברתית/קהילתית תמורת שתי נקודות זכות אקדמיות.

תנאי סף:

  • עמותה או חברה לתועלת הציבור הרשומה כדין בישראל
  • ניסיון בהובלת מתנדבים בתכניות התנדבות מסודרות
  • העמותה או החברה הנ"ל פועלת לטובת מטרה ציבורית (תחומי פעילות מופעים בטופס הגשת מועמדות)
  • הגשת תכנית מסודרת בהיקף 30 שעות, לפעילות בארגון (לא כולל שעות הדרכה/הכשרה)

  

לבירורים והגשת מועמדות ניתן לפנות באמצעות דוא"ל: deanst@openu.ac.il