למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, Lamda Scholarship - The Open University of Israel Press, משמשת במה לפרסום בעברית של מחקרים מחדשים ומעוררי עניין במגוון רחב של תחומי דעת. כתבי היד המוגשים לנו עוברים תהליך שיפוט אקדמי על ידי מומחים בתחום, שלאחריו מתקבלת החלטה האם לקבלם לפרסום.
 
עורכת ראשית: פרופ' תמר הרמן (האוניברסיטה הפתוחה).
 
חברי המערכת: פרופ' בשיר בשיר (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' צחי וייס (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' חנה יבלונקה (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב), פרופ' טובה כהן (אוניברסיטת בר־אילן), פרופ' דוד לוי־פאור (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' ענבל עופר (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' מוטי רגב (האוניברסיטה הפתוחה).
 
רכז הפקה: אלון עוז