למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, Lamda Scholarship - The Open University of Israel Press, משמשת במה לפרסום בעברית של מחקרים מחדשים ומעוררי עניין במגוון רחב של תחומי דעת. כתבי היד המוגשים לנו עוברים תהליך שיפוט אקדמי על ידי מומחים בתחום, שלאחריו מתקבלת החלטה האם לקבלם לפרסום.
 
עורכת ראשית: פרופ' תמר הרמן (האוניברסיטה הפתוחה).
 
חברי המערכת: פרופ' אבריאל בר־לבב (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' בשיר בשיר (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' אמל ג'מאל (אוניברסיטת תל אביב), ד"ר רונית ויסמל־מנור (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' חנה יבלונקה (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב), פרופ' טובה כהן (אוניברסיטת בר־אילן), פרופ' דוד לוי־פאור (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' ערן פישר (האוניברסיטה הפתוחה).
 
רכז מערכת והפקה: אלון עוז.