סתיו

סתיו תשע"ח (א2018)

אוקטובר 2017 - ינואר 2018

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ח (ב2018)

מרץ - יוני 2018

הסתיימה ההרשמה המאוחרת לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 5.3.2018. סמסטר אביב ייפתח בתאריך 6.3.2018.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ח (ג2018)

יולי - ספטמבר 2018

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.