קיץ

קיץ תשפ"ג (ג2023)

יולי - ספטמבר 2023

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשפ"ד (א2024)

אוקטובר 2023 - ינואר 2024

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשפ"ד (ב2024)

מרץ - יוני 2024

מידע נוסף על סמסטר אביב

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד בלבד.