סתיו

סתיו תשע"ט (א2019)

אוקטובר 2018 - ינואר 2019

סמסטר סתיו נפתח בתאריך 14.10.2018. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

ההרשמה הסדירה מסתיימת ב 17.12.2018, הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ט (ג2019)

יולי - ספטמבר 2019

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.