אביב

אביב תש"פ (ב2020)

מרץ - יוני 2020

סמסטר אביב נפתח בתאריך 15.3.2020. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תש"פ (ג2020)

יולי - ספטמבר 2020

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשפ"א (א2021)

אוקטובר 2020 - ינואר 2021

ההרשמה תיפתח בתאריך 22.4.2020.

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.