קיץ

קיץ תשע"ח (ג2018)

יולי - ספטמבר 2018

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ט (א2019)

אוקטובר 2018 - ינואר 2019

הסתיימה ההרשמה לסמסטר סתיו לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 12.10.2018. סמסטר סתיו ייפתח בתאריך 14.10.2018.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.