קיץ

קיץ תשע"ח (ג2018)

יולי - ספטמבר 2018

סמסטר קיץ נפתח בתאריך 8.7.2018. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ט (א2019)

אוקטובר 2018 - ינואר 2019

ההרשמה המאוחרת לסמסטר סתיו מסתיימת בתאריך 26.8.2018, הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.