קיץ

קיץ תשע"ח (ג2018)

יולי - ספטמבר 2018

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ט (א2019)

אוקטובר 2018 - ינואר 2019

סמסטר סתיו נפתח בתאריך 14.10.2018. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

ההרשמה תיפתח בתאריך 28.10.2018

מידע נוסף על סמסטר אביב

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.