סתיו

סתיו תש"פ (א2020)

נובמבר 2019 - פברואר 2020

סמסטר סתיו נפתח בתאריך 3.11.2019. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תש"פ (ב2020)

מרץ - יוני 2020

החלה ההרשמה המאוחרת לסמסטר אביב, הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תש"פ (ג2020)

יולי - ספטמבר 2020

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.