אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

סמסטר אביב נפתח בתאריך 24.2.2019. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ט (ג2019)

יולי - ספטמבר 2019

החלה ההרשמה המאוחרת לסמסטר קיץ. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תש"פ (א2020)

נובמבר 2019 - פברואר 2020

ההרשמה הסדירה לסמסטר סתיו נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.