סתיו

סתיו תשע"ט (א2019)

אוקטובר 2018 - ינואר 2019

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

ההרשמה המאוחרת נמצאת בעיצומה, הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ט (ג2019)

יולי - ספטמבר 2019

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.