סתיו

סתיו תשע"ח (א2018)

אוקטובר 2017 - ינואר 2018

סמסטר סתיו נפתח בתאריך 17.10.2017. אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה והנאה בלימודים.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ח (ב2018)

מרץ - יוני 2018

ההרשמה הסדירה נמצאת בעיצומה. הקדימו להירשם.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ח (ג2018)

יולי - ספטמבר 2018

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.