אביב

אביב תש"פ (ב2020)

מרץ - יוני 2020

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תש"פ (ג2020)

יולי - ספטמבר 2020

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשפ"א (א2021)

אוקטובר 2020 - ינואר 2021

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.