אביב

אביב תשע"ט (ב2019)

פברואר - יוני 2019

הסתיימה ההרשמה המאוחרת לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 22.2.2019. סמסטר אביב ייפתח בתאריך 24.2.2019.

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשע"ט (ג2019)

יולי - ספטמבר 2019

ההרשמה לסמסמטר קיץ תיפתח בתאריך 17.3.2019.

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תש"פ (א2020)

נובמבר 2019 - פברואר 2020

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.