סתיו

סתיו תשפ"א (א2021)

אוקטובר 2020 - ינואר 2021

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשפ"א (ב2021)

פברואר - יוני 2021

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשפ"א (ג2021)

יולי - ספטמבר 2021

מידע נוסף על סמסטר קיץ

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.