אביב

אביב תשפ"ד (ב2024)

מרץ - יוני 2024

מידע נוסף על סמסטר אביב

קיץ

קיץ תשפ"ד (ג2024)

יולי - ספטמבר 2024

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשפ"ה (א2025)

אוקטובר 2024 - פברואר 2025

מידע נוסף על סמסטר סתיו

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד בלבד.