התאמות בלימודים

מילואים

למידע נוסף

סטודנטים הנקראים למילואים במהלך שנת הלימודים זכאים לבקש לדחות את השירות.

למידע נוסף

הריון ולידה

למידע נוסף

התאמות תנאי הלמידה עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, משמורת או אומנה.

למידע נוסף

סטודנטים עם לקויות למידה

למידע נוסף

היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה מציעה שירותים לסטודנטים בעלי לקויות למידה.

למידע נוסף

סטודנטים עם מוגבלויות

למידע נוסף

סיוע לסטודנטים שמסיבות בריאותיות, פיזיות או אחרות זקוקים לתנאי לימוד מיוחדים.

למידע נוסף

עולים חדשים

למידע נוסף

סטודנטים עולים חדשים זכאים לסיוע המינהל לסטודנטים עולים בשיתוף משרד הקליטה.

למידע נוסף

בוגרי מערכת החינוך החרדי

למידע נוסף

בוגרי מערכת החינוך החרדי יכולים להשתלב בנוחות ובקלות בלימודים באו"פ

למידע נוסף

סטודנטים דוברי ערבית

למידע נוסף

בקבוצות יעודיות לדוברי ערבית מתנהלים חלק ממפגשי ההנחיה בשפה הערבית.

למידע נוסף