התאמות בלימודים

למידע נוסף

מילואים

סטודנטים הנקראים למילואים במהלך שנת הלימודים זכאים לבקש לדחות את השירות.

למידע נוסף

הריון ולידה

התאמות תנאי הלמידה עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, משמורת או אומנה.

למידע נוסף

לקויות למידה והפרעות קשב

היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה מציעה שירותים לסטודנטים בעלי לקויות למידה.

למידע נוסף

מוגבלויות פיזיות ונפשיות

סיוע לסטודנטים שמסיבות בריאותיות, פיזיות או אחרות זקוקים לתנאי לימוד מיוחדים.

למידע נוסף

סטודנטים חרדים

האוניברסיטה הפתוחה מפעילה מערך ליווי והנגשת מידע ומלגות לסטודנטים חרדים

למידע נוסף

סטודנטים יוצאי אתיופיה

האוניברסיטה הפתוחה מפעילה תכנית סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

למידע נוסף

דוברי ערבית

בקבוצות יעודיות לדוברי ערבית מתנהלים חלק ממפגשי ההנחיה בשפה הערבית.

למידע נוסף

יוצאים בשאלה

גם מי שסיימו לימודי תיכון ללא לימודי ליבה - יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה

עולים חדשים

עולים חדשים

סטודנטים עולים חדשיםזכאים לסיוע המינהל לסטודנטים עולים בשיתוף משרד הקליטה