אופמופ בע"מ היא חברה להעברת טכנולוגיות בבעלות האוניברסיטה הפתוחה.


במהלך פעילותה של האוניברסיטה נוצר ידע חדש, המהווה קנין רוחני. בהיותה מוסד אקדמי לתועלת הציבור, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור, שהינו בעל פוטנציאל מסחרי, ינוצל לטובת החברה והמשק ואף יניב לאוניברסיטה הכנסות שתשמשנה לקידום מטרותיה. להשגת מטרה זו, מעוניינת האוניברסיטה שידע חדש כאמור יועמד לרשות התעשיה, לשם ניצולו לתועלת החברה. אופמופ פועלת למסחור והעברת הידע לתעשיה ולמשק.

תקנון המצאות פטנטים ומסחורם