הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה

 

לפני קריאת סעיף זה ולפני ההרשמה לקורס אנגלית, יש לקרוא את פרק אנגלית כשפה זרה.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016) שמות הקורסים באנגלית שונו כדלקמן: 


חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית (במבחן מיון או במבחן פסיכומטרי, או על  סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת) וללמוד את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.