כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 24.12.2018 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  25.12.2018
עד 4.1.2019
8217
​2 מ  6.1.2019
עד 1.3.2019
327
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 24.12.2018 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  25.12.2018
עד 1.3.2019
​327
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 24.12.2018 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  25.12.2018
עד 4.1.2019
8217
​2 ​מ  6.1.2019
עד 22.2.2019
​377
​3 ​מ  24.2.2019
עד 22.3.2019
​470
​4 ​מ  24.3.2019
עד 55.4.2019
​754
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 24.12.2018 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  25.12.2018
עד 4.1.2019
8217
​2 ​מ  6.1.2019
עד 22.2.2019
​377
​3 ​מ  24.2.2019
עד 22.3.2019
​470
​4 ​מ  24.3.2019
עד 55.4.2019
​754
ביטול הרשמה לקורס7,4 ​1 ​עד 4.1.2019 ​  10,9327
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  6.1.2019
עד 22.2.2019
         11470           
3​ ​מ  24.2.2019
עד 1215.3.2019
11655

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 327 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 

 1.  כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה בתקופת ההרשמה הסדירה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ט (ב2019), עד 29.3.2019.

 
 

טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) וסדנת הכנה בפיסיקה (91463)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים –

 אלגברה לינארית (91416)

החלפת קורס3 0 עד 24.12.2018 ללא חיוב כספי
1

מ- 25.12.2018

עד 4.1.2019

5130
2

מ- 6.1.2019

עד 1.3.2019

196 
החלפת קורס דחוי3 0 עד 24.12.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-25.12.2018

עד 1.3.2019

196
דחיית לימודים
בקורס13
0 עד 24.12.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-25.12.2018

עד 4.1.2019

5130
2

מ-6.1.2019

עד 22.2.2019

226
3

מ-24.2.2019

עד 22.3.2019

282
4

מ-24.3.2019

עד 25.4.2019

452
החלפת קורס
ודחייתו1, 3
0 עד 24.12.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-25.12.2018

עד 4.1.2019

5130
2

מ-6.1.2019

עד 22.2.2019

226
3

מ-24.2.2019  

עד 22.3.2019

282
4

מ-24.3.2019

עד 25.4.2019

452
ביטול הרשמה לקורס1, 4 1 עד 4.1.2019 5196
2

מ-6.1.2019

עד 22.2.2019

6282
3

מ-24.2.2019

עד 715.3.2019

6393


לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 

 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 5. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחייבו בדמי טיפול אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 7. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ט (ב2019), עד 29.3.2019