כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1
וקורסים לתעודת הוראה

קורסי אנגלית כשפה זרה 2

החלפת קורס3 0 עד 9.1.2018 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-10.1.2018
עד 16.1.2018
מ-10.1.2018
עד 16.1.2018
8214
2

מ-17.1.2018     עד 12.3.2018

מ-17.1.2018     עד 9.2.2018
324
החלפת קורס דחוי3 0 עד 9.1.2018 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-10.1.2018 עד 12.3.2018

מ- 10.1.2018
עד 9.2.2018
324
דחיית לימודים בקורס6,4,3 0 עד 9.1.2018 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-10.1.2018
עד 16.1.2018
מ-10.1.2018
עד 16.1.2018
8214
2

מ-17.1.2018    עד 5.3.2018

מ-17.1.2018
עד 2.2.2018
373
3 מ-6.3.2018      עד 8.4.2018 מ-4.2.2018
עד 2.3.2018
465
4 מ-9.4.2018      עד 516.4.2018 מ-4.3.2018
עד 516.4.2018
745
החלפת קורס ודחייתו6,4,3 0 עד 9.1.2018 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-10.1.2018 עד 16.1.2018 מ- 10.1.2018
עד 16.1.2018
8214
2 מ-17.1.2018    עד 5.3.2018 מ-17.1.2018
עד 2.2.2018
373
3 מ-6.3.2018
עד 8.4.2018
מ-4.2.2018      עד 2.3.2018 465 
4 מ-9.4.2018     עד 516.4.2018 מ-4.3.2018
עד 516.4.2018
745
ביטול הרשמה לקורס7,4 1 עד 16.1.2018 עד 15.12.2017 8324 בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2 מ-17.1.2018     עד 5.3.2018 מ-17.12.2017  עד 2.2.2018 9465
3 מ-6.3.2018       עד 1026.3.2018 מ-4.2.2018
עד 1123.2.2018
9648

הערות:
 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 324 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. (א) בקורס האקדמי, אנגלית מתקדמים ב תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית כשפה זרה.
  (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91462), קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. בקורסים הנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).

 8. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד . 
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ח (ב2018) עד 9.4.2018.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר אביב תשע"ח(ב2018), עד 9.3.2018.טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) וסדנת הכנה בפיסיקה (91463)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים –

 אלגברה לינארית (91416)1

החלפת קורס4 0 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי
1

מ- 10.1.2018

עד 16.1.2018

6128
2

מ- 17.1.2018

עד 12.3.2018

194 
החלפת קורס דחוי4 0 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-10.1.2018

עד 12.3.2018

194
דחיית לימודים
בקורס2, 4
0 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-10.1.2018

עד 16.1.2018

6128
2

מ-17.1.2018

עד 5.3.2018

224
3

מ-6.3.2018

עד 8.4.2018

279
4

מ-9.4.2018

עד 316.4.2018

447
החלפת קורס
ודחייתו2, 4
0 עד 9.1.2018 ללא חיוב כספי
1

מ-10.1.2018

עד 16.1.2018

6128
2

מ-17.1.2018

עד 5.3.2018

224
3

מ-6.3.2018    

עד 8.4.2018

279
4

מ-9.4.2018

עד 316.4.2018

447
ביטול הרשמה לקורס2, 5 1 עד 16.1.2018 6194
2

מ-17.1.2018

עד 5.3.2018

7279
3

מ-6.3.2018

עד 826.3.2018

7389


לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחייבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ח(ב2018), עד 9.4.2018.

 

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים2,
וקורסי אנגלית כשפה זרה3
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
326
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​326
דחיית לימודים
בקורס5,4
0​ ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
החלפת קורס
ודחייתו5,7
​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  3.8.2017
עד 28.8.2017​
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
ביטול הרשמה לקורס5,8 ​1 ​עד 28.8.2017 ​  9326
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
             10468           
3​ ​מ  17.10.2017
עד 116.11.2017
10653

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח. לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. תקופות זכאות ופירוט דמי טיפול ועלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ מפורסמים באתר ההרשמה.
 2. (א) בקורס השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה 5(ב) כולל הקורסים: (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 3. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 4. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 5. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 6. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 7. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 8. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 9. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 10. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017 .

 


 
טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית והקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​196
החלפת קורס דחוי ​0 עד 2.8.2017 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​196
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3
​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4
​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451

החלפת קורס ודחייתו2,4

​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4 ​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451
ביטול הרשמה לקורס2, 5 ​1 ​עד 28.8.2017 ​עד 2.12.2017 6196
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  3.12.2017
עד 23.12.2017
7281
​3 ​מ  17.10.2017
עד 86.11.2017
​מ-24.12.2017
עד 930.12.2017
7392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 6.1.2018.