כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 23.8.2020 (במקום 2.8.2020) ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
8220
​2 מ  31.8.2020
עד 23.10.2020
330
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 23.8.2020 (במקום 2.8.2020) ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.8.2020
עד 23.10.2020
​330
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 23.8.2020 (במקום 2.8.2020) ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
8220
​2 ​מ  31.8.2020
עד 16.10.2020
​381
​3 ​מ  18.10.2020
עד 13.11.2020
​476
​4 ​מ  15.11.2020
עד 527.11.2020
​763
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 23.8.2020 (במקום 2.8.2020) ​ללא חיוב כספי
​1 מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
8220
​2 ​מ  31.8.2020
עד 16.10.2020
​381
​3 ​מ  18.10.2020
עד 13.11.2020
​476
​4 ​מ  15.11.2020
עד 527.11.2020
​763
ביטול הרשמה לקורס13,7,4 ​1 ​עד 28.8.2020 ​  10,9330
​2 ​מ  30.8.2020
עד 16.10.2020
         11476           
3​ ​מ  18.10.2020
עד 126.11.2020
11663

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 330 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 11.12.2020.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד לתאריך 23.8.2020, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"א (א2021), עד 20.11.2020. 
 13. סטודנטים שדחו לימודיהם מסמסטר אביב תש"פ (ב2020), בעקבות מכתב ההקלות, יכולים לבטל הרשמתם בתשלום דמי טיפול ועלויות בסך 554 ש"ח, בגין כל קורס. אם שולמו דמי טיפול ועלויות בגין דחיית הלימודים, יבוצע זיכוי כספי בהתאם.

 


 
טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

 

 

השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 

  

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 23.8.2020 (במקום 28.7.2020) עד 23.8.2020 (במקום 28.7.2020) ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
​מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
5132
​2
​מ  31.8.2020
עד 23.10.2020
​מ  31.8.2020
עד 23.10.2020
​198
החלפת קורס דחוי ​0 עד 23.8.2020 (במקום 28.7.2020) ​עד 23.8.2020 (במקום 28.7.2020) ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.8.2020
עד 23.10.2020
​מ  24.8.2020
עד 23.10.2020
​198
דחיית לימודים בקורס1 ​0 ​עד 23.8.2020 (במקום 28.7.2020) ​עד 27.11.2020 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
​מ  29.11.2020
עד 4.12.2020
6132
​2
​מ  31.8.2020
עד 16.10.2020
​מ  6.12.2020
עד 18.12.2020
​229
​3
​מ  18.10.2020
עד 13.11.2020
​מ  20.12.2020
עד 1.1.2021
​285
​4
​מ  15.11.2020
עד 227.11.2020
​מ  3.1.2021
עד 8.1.2021
​458

החלפת קורס ודחייתו3,1

​0 ​עד 23.8.2020 (במקום 28.7.2020) ​עד 27.11.2020 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.8.2020
עד 30.8.2020
​מ  29.11.2020
עד 4.12.2020
5132
​2 ​מ  31.8.2020
עד 16.10.2020
​מ  6.12.2020
עד 18.12.2020
​229
​3 ​מ  18.10.2020
עד 13.11.2020
​מ  20.12.2020
עד 1.1.2021
​285
​4 ​מ  15.11.2020
עד 227.11.2020
​מ  3.1.2021
עד 8.1.2021
​458
ביטול הרשמה לקורס11,4,1 ​1 ​עד 28.8.2020 ​עד 27.11.2020 7,6198
​2 ​מ  30.8.2020
עד 16.10.2020
​מ  29.11.2020
עד 18.12.2020
8285
​3 ​מ  18.10.2020
עד 96.11.2020
​מ 20.12.2020
עד 1025.12.2020
8398

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 

 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 11.12.2020.
 3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 5. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד לתאריך 23.8.2020, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"א (א2021), עד 20.11.2020
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"א (א2021), עד 8.1.2021
 11. סטודנטים שדחו לימודיהם מסמסטר אביב תש"פ (ב2020), בעקבות מכתב ההקלות, יכולים לבטל הרשמתם בתשלום דמי טיפול ועלויות בסך 554 ש"ח, בגין כל קורס. אם שולמו דמי טיפול ועלויות בגין דחיית הלימודים, יבוצע זיכוי כספי בהתאם.

 

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1 קורסים באנגלית כשפה זרה2
(לא אינטנסיבי)
קורסים אינטנסיביים
באנגלית כשפה זרה

רמות בסיסי, מתקדמים א

 סמסטר 2ג2020 (מחזור יולי)

רמות מתקדמים א, מתקדמים ב

 סמסטר 3ג2020 (מחזור אוגוסט)

החלפת קורס3 0 עד 9.6.2020 עד 9.6.2020

עד 9.6.2020

עד 9.6.2020 ללא חיוב כספי
1
מ-10.6.2020
עד 13.7.2020
מ-10.6.2020
עד 30.6.2020
מ-10.6.2020
עד 30.6.2020
מ-10.6.2020
עד 30.6.2020
329