כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי שפה באנגלית

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי שפה באנגלית2
החלפת קורס 0 עד 23.1.2024
ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
8249
​2 מ  1.2.2024
עד 22.3.2024
373
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 22.3.2024
​373
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
8249
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
430
​3 ​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
​539
​4 ​מ  14.4.2024
עד 53.5.2024
862
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
8249
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
​430
​3 ​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
​539
​4 ​מ  14.4.2024
עד 53.5.2024
​862
ביטול הרשמה לקורס 7,4 ​1 ​עד 31.1.2024
    ​  10,9373
​2 ​מ 1.2.2024
עד 15.3.2024
             11539           
3​ ​מ  17.3.2024
עד 125.4.2024
 ​11749

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 373 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), מתמטיקה קדם אקדמית (95003), קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 10.5.2024.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024), עד לתאריך 19.4.2024.

 

 


 
טבלה 5: הקורסים השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), 

סדנת הכנה בפיסיקה (91463) 

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 


החלפת קורס 0 עד 23.1.2024
ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
5149
​2
​מ  1.2.2024
עד 22.3.2024
224
החלפת קורס דחוי ​0 עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 22.3.2024
224
דחיית לימודים בקורס3,1 ​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1
​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
5149
​2
​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
258
​3
​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
323
​4
​מ  14.4.2024
עד 23.5.2024
​517

החלפת קורס ודחייתו3,1

​0 ​עד 23.1.2024
​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  24.1.2024
עד 31.1.2024
5149
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
​258
​3 ​מ  17.3.2024
עד 12.4.2024
​323
​4 ​מ  14.4.2024
עד 23.5.2024
517
ביטול הרשמה לקורס4,1 ​1 ​עד 31.1.2024
7,6224
​2 ​מ  1.2.2024
עד 15.3.2024
8323
​3 ​מ  17.3.2024
עד 95.4.2024
8449

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 

 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 10.5.2024.
 3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 5. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשפ"ד (ב2024), עד  לתאריך 19.4.2024.

 


טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי שפה באנגלית

השינוי המבוקשמועד קבלת הבקשהדמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופהקורסים אקדמיים1,
וקורסי שפה באנגלית2
החלפת קורס0עד 1.8.2023
ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
8243
​2מ  3.9.2023
עד 8.12.2023
364
החלפת קורס דחוי​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 8.12.2023 
​364
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
8243
​2​מ  3.9.2023
עד 1.12.2023
420
​3​מ  3.12.2023
עד 15.12.2023
​526
​4​מ  17.12.2023
עד 529.12.2023
841
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
8243
​2​מ  3.9.2023
עד 1.12.2023
​420
​3​מ  3.12.2023
עד 15.12.2023
​526
​4​מ  16.12.2023
עד 529.12.2023
​841
ביטול הרשמה לקורס 7,4​1​עד 1.9.2023
    ​  10,9364
​2​מ 3.9.2023
עד 1.12.2023
             11526           
3​​מ  3.12.2023
עד 1222.12.2023
 ​11731

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 364 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), מתמטיקה קדם אקדמית (95003), מתמטיקה קדם אקדמית ב (95012),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 5.1.2024.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024), עד לתאריך 29.12.2023.

 

 


 
טבלה 5: הקורסים השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293), השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקשמועד קבלת הבקשהדמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293), 

השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), 

סדנת הכנה בפיסיקה (91463) 

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 


החלפת קורס0עד 1.8.2023
ללא חיוב כספי
​1
​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
5146
​2
​מ  3.9.2023
עד 8.12.2023
218
החלפת קורס דחוי​0עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 8.12.2023
218
דחיית לימודים בקורס1​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1
​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
5146
​2
​מ  3.9.202
עד 1.12.2023
​252
​3
​מ  3.12.2023
עד 15.12.2023
315
​4
​מ  17.12.2023
עד 229.12.2023
​505

החלפת קורס ודחייתו3,1

​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
5146
​2​מ  3.9.2023
עד 1.12.2023
​252
​3​מ  3.12.2023
עד 15.12.2023
​315
​4​מ  16.12.2023
עד 229.12.2023
505
ביטול הרשמה לקורס4,1​1​עד 1.9.2023
7,6218
​2​מ  3.9.2023
עד 1.12.2023
8315
​3​מ  3.12.2023
עד 922.12.2023
8439

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 

 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 5.1.2024.
 3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 5. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024), עד  לתאריך 29.12.2023.