כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי שפה באנגלית

השינוי המבוקשמועד קבלת הבקשהדמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופהקורסים אקדמיים1,
וקורסי שפה באנגלית2
החלפת קורס0עד 1.8.2023
ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
8243
​2מ  3.9.2023
עד 27.10.2023
364
החלפת קורס דחוי​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 27.10.2023
​364
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
8243
​2​מ  3.9.2023
עד 20.10.2023
420
​3​מ  22.10.2023
עד 17.11.2023
​526
​4​מ  19.11.2023
עד 51.12.2023
841
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
8243
​2​מ  3.9.2023
עד 20.10.2023
​420
​3​מ  22.10.2023
עד 17.11.2023
​526
​4​מ  19.11.2023
עד 51.12.2023
​841
ביטול הרשמה לקורס 7,4​1​עד 1.9.2023
    ​  10,9364
​2​מ 3.9.2023
עד 20.10.2023
             11526           
3​​מ  22.10.2023
עד 1210.11.2023
 ​11731

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 364 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), מתמטיקה קדם אקדמית (95003), מתמטיקה קדם אקדמית ב (95012),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 15.12.2023.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024), עד לתאריך 24.11.2023.

 

 


 
טבלה 5: הקורסים השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293), השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקשמועד קבלת הבקשהדמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293), 

השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), 

סדנת הכנה בפיסיקה (91463) 

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 


החלפת קורס0עד 1.8.2023
ללא חיוב כספי
​1
​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
5146
​2
​מ  3.9.2023
עד 27.10.2023
218
החלפת קורס דחוי​0עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 27.10.2023
218
דחיית לימודים בקורס1​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1
​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
5146
​2
​מ  3.9.202
עד 20.10.2023
​252
​3
​מ  22.10.2023
עד 17.11.2023
315
​4
​מ  19.11.2023
עד 21.12.2023
​505

החלפת קורס ודחייתו3,1

​0​עד 1.8.2023
​ללא חיוב כספי
​1​מ  2.8.2023
עד 1.9.2023
5146
​2​מ  3.9.2023
עד 20.10.2023
​252
​3​מ  22.10.2023
עד 17.11.2023
​315
​4​מ  19.11.2023
עד 21.12.2023
505
ביטול הרשמה לקורס4,1​1​עד 1.9.2023
7,6218
​2​מ  3.9.2023
עד 20.10.2023
8315
​3​מ  22.10.2023
עד 910.11.2023
8439

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 

 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 15.12.2023.
 3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 5. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024), עד  לתאריך 24.11.2023.

 


טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי שפה באנגלית

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה
קורסים אקדמיים1
וקורסי אנגלית כשפה בינלאומית2

החלפת קורס3 0 עד 23.5.2023
ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-24.5.2023
עד 7.7.2023
361
החלפת קורס דחוי3​ 0 עד 23.5.2023
ללא חיוב כספי
1 מ- 24.5.2023 עד 7.7.2023 361
דחיית לימודים בקורס4,3​ 0 עד 9.6.2023
ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-11.6.2023
עד 7.7.2023
416
2 מ-9.7.2023       עד 21.7.2023
521
3 מ-23.7.2023    עד 28.7.2023
834
החלפת קורס ודחייתו6,4,3 0 עד 9.6.2023
ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-11.6.2023
עד 7.7.2023
416
2 מ-9.7.2023      עד 21.7.2023
521
3 מ-23.7.2023 
עד 28.7.2023

834 
ביטול הרשמה לקורס5,4 1 עד 9.6.2023
7,6361
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2​ מ-11.6.2023
עד 7.7.2023
8521​
3 מ-9.7.2023     עד 928.7.2023 ​8725

הערות:
 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו בקורס בו ניתנה מלגת עידוד. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 361 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440).
 2. כולל הקורסים סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).  
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד . 
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר קיץ תשפ"ג (ג2023), עד 4.8.2023.


טבלה 5: הקורסים השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת ריענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)1

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 
השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)
סדנת הכנה בפיסיקה (91463) 
סדנת ריענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

החלפת קורס 2 0 עד 23.5.2023 ללא חיוב כספי
1​
מ-24.5.2023
עד 7.7.2023
216
החלפת קורס דחוי 2 0 עד 23.5.2023
ללא חיוב כספי
1 מ- 24.5.2023                           
עד 7.7.2023
216
דחיית לימודים
בקורס2,1
0 עד 9.6.2023
ללא חיוב כספי
1
מ- 11.6.2023                           
עד 7.7.2023
249
2

מ- 9.7.2023                           
עד 21.7.2023

312
3 מ- 23.7.2023                           
עד 28.7.2023
500​
החלפת קורס
ודחייתו2,1
0 עד 9.6.2023
​ללא חיוב כספי
1 מ- 11.6.2023                           
עד 7.7.2023
249
2 מ- 9.7.2023                           
עד21.7.2023
312
מ- 23.7.2023
עד 28.7.2023
500
ביטול הרשמה לקורס3,1 1 עד 9.6.2023
5,4216

מ- 11.6.2023                           
עד 7.7.2023

6312 
3
​מ- 9.7.2023
עד 728.7.2023

6435


לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 2. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 3. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 4. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 5. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 7. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר קיץ תשפ"ג (ג2023), עד 4.8.2023.

 ​