כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 24.7.2018 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
8216
​2 מ  26.8.2018
עד 19.10.2018
326
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  25.7.2018
עד 19.10.2018
​326
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
8216
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​376
​3 ​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​468
​4 ​מ  11.11.2018
עד 523.11.2018
​751
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
8216
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​376
​3 ​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​468
​4 ​מ  11.11.2018
עד 523.11.2018
​751
ביטול הרשמה לקורס7,4 ​1 ​עד 24.8.2018 ​  10,9326
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
         11468           
3​ ​מ  14.10.2018
עד 122.11.2018
11653

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה בתקופת ההרשמה הסדירה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), עד 16.11.2018 .

 


 
טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

 

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1,

השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 

  

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 24.7.2018 עד 24.7.2018 ללא חיוב כספי
​1
​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
6130
​2
​מ  26.8.2018
עד 19.10.2018
​מ  26.8.2018
עד 19.10.2018
​196
החלפת קורס דחוי ​0 עד 24.7.2018 ​עד 24.7.2018 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  25.7.2018
עד 19.10.2018
​מ  25.7.2018
עד 19.10.2018
​196
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 24.7.2018 ​עד 23.11.2018 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
​מ  25.11.2018
עד 30.11.2018
6130
​2
​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​מ  2.12.2018
עד 14.12.2018
​226
​3
​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​מ  16.12.2018
עד 28.12.2018
​281
​4
​מ  11.11.2018
עד 323.11.2018
​מ  30.12.2018
עד 4.1.2018
​451

החלפת קורס ודחייתו4,2

​0 ​עד 24.7.2018 ​עד 23.11.2018 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  25.7.2018
עד 24.8.2018
​מ  25.11.2018
עד 30.11.2018
6130
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​מ  2.12.2018
עד 14.12.2018
​226
​3 ​מ  14.10.2018
עד 9.11.2018
​מ  16.12.2018
עד 28.12.2018
​281
​4 ​מ  11.11.2018
עד 323.11.2018
​מ  30.12.2018
עד 4.1.2018
​451
ביטול הרשמה לקורס5,2 ​1 ​עד 24.8.2018 ​עד 23.11.2018 8,7196
​2 ​מ  26.8.2018
עד 12.10.2018
​מ  25.11.2018
עד 14.12.2018
9281
​3 ​מ  14.10.2018
עד 102.11.2018
​מ 16.12.2018
עד 1121.12.2018
9392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 8. סטודנטים ותיקים המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה בתקופת ההרשמה הסדירה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), עד 16.11.2018.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ט (א2019), עד 4.1.2019.

 

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1 קורסים באנגלית כשפה זרה2
(לא אינטנסיבי)
קורסים אינטנסיביים
באנגלית כשפה זרה

רמות בסיסי, מתקדמים א

 סמסטר 2ג2018 (מחזור יולי)

רמות מתקדמים א, מתקדמים ב

 סמסטר 3ג2018 (מחזור אוגוסט)

החלפת קורס3 0 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-23.5.2018
עד 6.7.2018
מ-23.5.2018
עד 15.6.2018
מ-23.5.2018
עד 15.6.2018
מ-23.5.2018
עד 15.6.2018
324
החלפת קורס דחוי3 0 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-23.5.2018
עד 6.7.2018
מ- 23.5.2018
עד 15.6.2018
מ- 23.5.2018
עד 15.6.2018
מ- 23.5.2018
עד 15.6.2018
324
דחיית לימודים בקורס4,3 0 עד 8.6.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 עד 26.6.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-10.6.2018
עד 6.7.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-27.6.2018
עד 24.7.2018
373
2
מ-8.7.2018
עד 20.7.2018
מ-17.6.2018
עד 29.6.2018
מ-17.6.2018
עד 22.6.2018
מ-25.7.2018
עד 31.7.2018
465
3
מ-22.7.2018
עד 27.7.2018
מ-1.7.2018
עד 6.7.2018
מ-24.6.2018
עד 29.6.2018
מ-1.8.2018
עד 7.8.2018
745
החלפת קורס ודחייתו 3, 4 0 עד 8.6.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 עד 26.6.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-10.6.2018
עד 6.7.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-27.6.2018
עד 24.7.2018
373
2
מ-8.7.2018
עד 20.7.2018
מ-17.6.2018
עד 29.6.2018
מ-17.6.2018
עד 22.6.2018
מ-25.7.2018
עד 31.7.2018
465
3
מ-22.7.2018
עד 27.7.2018
מ-1.7.2018
עד 6.7.2018
מ-24.6.2018
עד 29.6.2018
מ-1.8.2018
עד 7.8.2018
745
ביטול הרשמה לקורס5, 4 1 עד 8.6.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 6324
2
מ-10.6.2018
עד 6.7.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 24.7.2018
7465
3
מ-8.7.2018
עד 827.7.2018
מ-17.6.2018
עד 96.7.2018
מ-17.6.2018
עד 22.6.2018
מ-25.7.2018
עד 31.7.2018
7648

הערות:

 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 324 ש"ח.

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 1. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462) וקורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל הקורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) וסדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו-3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018),  עד 3.8.2018.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018), עד 13.7.2018.

 


טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
  תקופה

  מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1, השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293)

  סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  החלפת קורס3 0 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ- 23.5.2018
  עד 6.7.2018
  194
  החלפת קורס דחוי3 0 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ-23.5.2018
  עד 6.7.2018
  194
  דחיית לימודים
  בקורס2, 3
  0 עד 8.6.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ-10.6.2018
  עד 6.7.2018
  224
  2
  מ-8.7.2018
  עד 20.7.2018
  279
  3
   מ-22.7.2018
  עד 27.7.2018
  447
  החלפת קורס
  ודחייתו2, 3
  0 עד 8.6.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ-10.6.2018
  עד 6.7.2018
  224
  2
  מ-8.7.2018
  עד 20.7.2018
  279
  3
  מ-22.7.2018
  עד 27.7.2018
  447
  ביטול הרשמה לקורס2, 4 1 עד 8.6.2018 5194
  2
  מ-10.6.2018
  עד 6.7.2018
  6279
  3
  מ-8.7.2018
  עד 727.7.2018
  6389

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
  2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
  3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
  4. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  5. סטודנטים חדשים  שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
  6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
  7. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018), עד 3.8.2018.