כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1
וקורסים לתעודת הוראה

קורסי אנגלית כשפה זרה 2

החלפת קורס6 0 עד 21.1.2020 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-22.1.2020
עד 28.1.2020
מ-22.1.2020
עד 28.1.2020
8220
2

מ-29.1.2020     עד 20.3.2020

מ-29.1.2020    עד 6.3.2020
330
החלפת קורס דחוי6 0 עד 21.1.2020 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי
1

מ-22.1.2020 עד 20.3.2020

מ- 22.1.2020
עד 6.3.2020
330
דחיית לימודים בקורס6,4,3 0 עד 21.1.2020 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-22.1.2020
עד 28.1.2020
מ-22.1.2020
עד 28.1.2020
8220
2

מ-29.1.2020    עד 13.3.2020

מ-29.1.2020
עד 28.2.2020
381 
3 מ-15.3.2020      עד 524.4.2020 מ-1.3.2020
עד 517.4.2020
476 
החלפת קורס ודחייתו6,4,3 0 עד 21.1.2020 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-22.1.2020 עד 28.1.2020 מ- 22.1.2020
עד 28.1.2020
8220
2 מ-29.1.2020    עד 13.3.2020 מ-29.1.2020
עד 28.2.2020
381
3 מ-15.3.2020
עד 524.4.2020
מ-1.3.2020      עד 517.4.2020 476 
ביטול הרשמה לקורס7,4 1 עד 24.1.2020 עד 10.1.2020 10,9330 בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2 מ-26.1.2020     עד 13.3.2020 מ-12.1.2020    עד 28.2.2020 11476
3 מ-15.3.2020    עד 123.4.2020 מ-1.3.2020
עד 1320.3.2020
11663

הערות:
 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 330 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. (א) בקורס האקדמי, אנגלית מתקדמים ב תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית כשפה זרה.
  (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91466), קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים הנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).  
 8.   סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה.
 9.   סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד . 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תש"פ (ב2020), עד 17.4.2020.
 13. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר אביב תש"פ (ב2020), עד 3.4.2020.טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1 וסדנת הכנה בפיסיקה (91463)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1
החלפת קורס 4 0 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי
1

מ- 22.1.2020

עד 28.1.2020

6132
2

מ- 29.1.2020

עד 20.3.2020

198 
החלפת קורס דחוי 4 0 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי
1

מ-22.1.2020

עד 20.3.2020

198 
דחיית לימודים
בקורס4,2
0 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי
1

מ-22.1.2020

עד 28.1.2020

6132
2

מ-29.1.2020

עד 13.3.2020

229
3

מ-15.3.2020

עד 17.4.2020

285 
4

מ-19.4.2020

עד 324.4.2020

458
החלפת קורס
ודחייתו4,2
0 עד 21.1.2020 ללא חיוב כספי
1

מ-22.1.2020

עד 28.1.2020

6132
2

מ-29.1.2020

עד 13.3.2020

229
3

מ-15.3.2020   

עד 17.4.2020

285
4

מ-19.4.2020

עד 324.4.2020

458
ביטול הרשמה לקורס5,2 1 עד 24.1.2020 8,7198
2

מ-26.1.2020

עד 13.3.2020

9285 
3

מ-15.3.2020

עד 103.4.2020

 9398


לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחייבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 8. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תש"פ (ב2020), עד 17.4.2020.