כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 6.8.2019 ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
8219
​2 מ  15.9.2019
עד 8.11.2019
329
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 7.11.2019
​329
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
8219
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​380
​3 ​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​474
​4 ​מ  1.12.2019
עד 513.12.2019
​760
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
8219
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​380
​3 ​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​474
​4 ​מ  1.12.2019
עד 513.12.2019
​760
ביטול הרשמה לקורס7,4 ​1 ​עד 13.9.2019 ​  10,9329
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
         11474           
3​ ​מ  3.11.2019
עד 1222.11.2019
11660

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 329 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 27.12.19.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תש"פ (א2020), עד 6.12.2019.

 


 
טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

 

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1,

השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 

  

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 6.8.2019 עד 6.8.2019 ללא חיוב כספי
​1
​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
6131
​2
​מ  15.9.2019
עד 8.11.2019
​מ  15.9.2019
עד 8.11.2019
​197
החלפת קורס דחוי ​0 עד 6.8.2019 ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  7.8.2019
עד 8.11.2019
​מ  7.8.2019
עד 8.11.2019
​197
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 6.8.2019 ​עד 13.12.2019 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
​מ  15.12.2019
עד 20.12.2019
6131
​2
​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​מ  22.12.2019
עד 3.1.2020
​228
​3
​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​מ  5.1.2020
עד 17.1.2020
​284
​4
​מ  1.12.2019
עד 313.12.2019
​מ  19.1.2020
עד 24.1.2020
​456

החלפת קורס ודחייתו4,2

​0 ​עד 6.8.2019 ​עד 13.12.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
​מ  15.12.2019
עד 20.12.2019
6131
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​מ  22.12.2019
עד 3.1.2020
​228
​3 ​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​מ  5.1.2020
עד 17.1.2020
​284
​4 ​מ  1.12.2019
עד 313.12.2019
​מ  19.1.2020
עד 24.1.2020
​456
ביטול הרשמה לקורס5,2 ​1 ​עד 13.9.2019 ​עד 13.12.2019 8,7197
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​מ  15.12.2019
עד 3.1.2020
9284
​3 ​מ  3.11.2019
עד 1022.11.2019
​מ 5.1.2020
עד 1110.1.2020
9396

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 27.12.2019.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 8. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תש"פ (א2020), עד 6.12.2019.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תש"פ (א2020), עד 24.1.2020.

 

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1 קורסים באנגלית כשפה זרה2
(לא אינטנסיבי)
קורסים אינטנסיביים
באנגלית כשפה זרה

רמות בסיסי, מתקדמים א

 סמסטר 2ג2019 (מחזור יולי)

רמות מתקדמים א, מתקדמים ב

 סמסטר 3ג2019 (מחזור אוגוסט)

החלפת קורס3 0 עד 21.5.2019 עד 21.5.2019 עד 21.5.2019 עד 21.5.2019 ללא חיוב כספי
1
מ-22.5.2019
עד 5.7.2019
מ-22.5.2019
עד 5.7.2019
מ-22.5.2019
עד 5.7.2019
מ-22.5.2019
עד 5.7.2019
328
החלפת קורס דחוי3 0 עד 21.5.2019 עד 21.5.2019 עד 21.5.2019 עד 21.5.2019 ללא חיוב כספי
1
מ-22.5.2019
עד 5.7.2019
מ- 22.5.2019
עד 5.7.2019
מ- 22.5.2019
עד 5.7.2019
מ- 22.5.2019
עד 5.7.2019
328
דחיית לימודים בקורס4,3 0 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 עד 19.7.2019 ללא חיוב כספי
1
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-21.7.2019
עד 16.8.2019
379
2
מ-7.7.2019
עד 19.7.2019
מ-7.7.2019
עד 19.7.2019
מ-7.7.2019
עד 12.7.2019
מ-18.8.2019
עד 23.8.2019
472
3
מ-21.7.2019
עד 26.7.2019
מ-21.7.2019
עד 26.7.2019
מ-14.7.2019
עד 19.7.2019
מ-25.8.2019
עד 30.8.2019
757
החלפת קורס ודחייתו 3, 4 0 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 עד 19.7.2019 ללא חיוב כספי
1
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-21.7.2019
עד 16.8.2019
379
2
מ-7.7.2019
עד 19.7.2019
מ-7.7.2019
עד 19.7.2019
מ-7.7.2019
עד 12.7.2019
מ-18.8.2019
עד 23.8.2019
472
3
מ-21.7.2019
עד 26.7.2019
מ-21.7.2019
עד 26.7.2019
מ-14.7.2019
עד 19.7.2019
מ-25.8.2019
עד 30.8.2019
757
ביטול הרשמה לקורס5, 4 1 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 עד 7.6.2019 7,6328
2
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 5.7.2019
מ-9.6.2019
עד 16.8.2019
8472
3
מ-7.7.2019
עד 926.7.2019
מ-7.7.2019
עד 926.7.2019
מ-7.7.2019
עד 12.7.2019
מ-18.8.2019
עד 23.8.2019
8658

הערות:

 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 328 ש"ח.

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 1. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462) וקורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל הקורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) וסדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 7. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
 8. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו-3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ט (ג2019),  עד 2.8.2019.

 


טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
  תקופה

  מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1, השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293)

  סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  החלפת קורס3 0 עד 21.5.2019 ללא חיוב כספי
  1
  מ- 22.5.2019
  עד 5.7.2019
  197
  החלפת קורס דחוי3 0 עד 21.5.2019 ללא חיוב כספי
  1
  מ-22.5.2019
  עד 5.7.2019
  197
  דחיית לימודים
  בקורס2, 3
  0 עד 7.6.2019 ללא חיוב כספי
  1
  מ-9.6.2019
  עד 5.7.2019
  227
  2
  מ-7.7.2019
  עד 19.7.2019
  283
  3
   מ-21.7.2019
  עד 26.7.2019
  454
  החלפת קורס
  ודחייתו2, 3
  0 עד 7.6.2019 ללא חיוב כספי
  1
  מ-9.6.2019
  עד 5.7.2019
  227
  2
  מ-7.7.2019
  עד 19.7.2019
  283
  3
  מ-21.7.2019
  עד 26.7.2019
  454
  ביטול הרשמה לקורס2, 4 1 עד 7.6.2019 5197 ,6
  2
  מ-9.6.2019
  עד 5.7.2019
  7283
  3
  מ-7.7.2019
  עד 826.7.2019
  7395

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
  2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
  3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
  4. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  5. סטודנטים חדשים  שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
  6. סטודנטים ותיקים, שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול ועלויות אלה.
  7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
  8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ט (ג2019), עד 2.8.2019.