כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 6.8.2019 ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
8219
​2 מ  15.9.2019
עד 8.11.2019
329
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 7.11.2019
​329
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
8219
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​380
​3 ​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​474
​4 ​מ  1.12.2019
עד 513.12.2019
​760
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
8219
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​380
​3 ​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​474
​4 ​מ  1.12.2019
עד 513.12.2019
​760
ביטול הרשמה לקורס7,4 ​1 ​עד 13.9.2019 ​  10,9329
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
         11474           
3​ ​מ  3.11.2019
עד 1222.11.2019
11660

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 329 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 27.12.19.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 11. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 12. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלים לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תש"פ (א2020), עד 6.12.2019.

 


 
טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות (20293) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

 

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1,

השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 

  

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 6.8.2019 עד 6.8.2019 ללא חיוב כספי
​1
​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
6131
​2
​מ  15.9.2019
עד 8.11.2019
​מ  15.9.2019
עד 8.11.2019
​197
החלפת קורס דחוי ​0 עד 6.8.2019 ​עד 6.8.2019 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  7.8.2019
עד 8.11.2019
​מ  7.8.2019
עד 8.11.2019
​197
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 6.8.2019 ​עד 13.12.2019 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
​מ  15.12.2019
עד 20.12.2019
6131
​2
​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​מ  22.12.2019
עד 3.1.2020
​228
​3
​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​מ  5.1.2020
עד 17.1.2020
​284
​4
​מ  1.12.2019
עד 313.12.2019
​מ  19.1.2020
עד 24.1.2020
​456

החלפת קורס ודחייתו4,2

​0 ​עד 6.8.2019 ​עד 13.12.2019 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  7.8.2019
עד 13.9.2019
​מ  15.12.2019
עד 20.12.2019
6131
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​מ  22.12.2019
עד 3.1.2020
​228
​3 ​מ  3.11.2019
עד 29.11.2019
​מ  5.1.2020
עד 17.1.2020
​284
​4 ​מ  1.12.2019
עד 313.12.2019
​מ  19.1.2020
עד 24.1.2020
​456
ביטול הרשמה לקורס5,2 ​1 ​עד 13.9.2019 ​עד 13.12.2019 8,7197
​2 ​מ  15.9.2019
עד 1.11.2019
​מ  15.12.2019
עד 3.1.2020
9284
​3 ​מ  3.11.2019
עד 1022.11.2019
​מ 5.1.2020
עד 1110.1.2020
9396

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 27.12.2019.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 8. סטודנטים ותיקים שנרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה, המבטלים הרשמתם עד שבוע מקליטת ההרשמה, לא יחוייבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תש"פ (א2020), עד 6.12.2019.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תש"פ (א2020), עד 24.1.2020.