כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1
וקורסים לתעודת הוראה

קורסי אנגלית כשפה זרה 2

החלפת קורס6 0 עד 5.1.2021 עד 5.1.2021 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-6.1.2021
עד 12.1.2021

מ-6.1.2021
עד 12.1.2021

8217
2​​ מ-13.1.2021    עד 5.3.2021​ מ-13.1.2021    עד 15.2.2021​ 326​​
החלפת קורס דחוי6 0 עד 5.1.2021 עד 5.1.2021 ללא חיוב כספי
1
מ-6.1.2021 עד 5.3.2021
מ-6.1.2021 עד 15.2.2021
326
דחיית לימודים בקורס6,4,3 0 עד 5.1.2021 עד 5.1.2021 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-6.1.2021
עד 12.1.2021
מ-6.1.2021
עד 12.1.2021
8217
2
מ-13.1.2021    עד 26.2.2021
מ-13.1.2021    עד8.2.2021
376
3 מ-28.2.2021    עד 26.3.2021 מ-9.2.2020
עד 8.3.2020
470
4​​ מ-28.3.2021
עד 59.4.2021
מ-9.3.2021
עד 522.3.2021
753​​
החלפת קורס ודחייתו6,4,3 0 עד 5.1.2021 עד 5.1.2021 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-6.1.2021 עד 12.1.2021 מ-6.1.2021 עד 12.1.2021 8217
2 מ-13.1.2021    עד 26.2.2021
מ-13.1.2021    עד8.2.2021
376
3 מ-28.2.2021
עד 26.3.2021
מ-9.2.2020
עד 8.3.2020
470 
4​​ מ-28.3.2021
עד 59.4.2021​
מ-9.3.2021
עד 522.3.2021​
753​​
ביטול הרשמה לקורס7,4 1 עד 8.1.2021 עד 21.12.2020 10,9326 בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2​ מ-10.1.2021
עד 26.2.2021
מ-22.12.2020
עד 8.2.2021
11470​
3 מ-28.2.2021    עד 1219.3.2021 מ-9.2.2021
עד 132.3.2021
11654

הערות:
  • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
  • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טי