כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1,
וקורסי אנגלית כשפה זרה2
החלפת קורס 0 עד 2.8.2020 ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2020
עד 28.8.2020
8220
​2 מ  30.8.2020
עד 23.10.2020
330
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 2.8.2020 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2020
עד 23.10.2020
​330
דחיית לימודים
בקורס4,3
0​ ​עד 2.8.2020 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2020
עד 28.8.2020
8220
​2 ​מ  30.8.2020
עד 16.10.2020
​381
​3 ​מ  18.10.2020
עד 13.11.2020
​476
​4 ​מ  15.11.2020
עד 527.11.2020
​763
החלפת קורס
ודחייתו6,4
​0 ​עד 2.8.2020 ​ללא חיוב כספי
​1 מ  3.8.2020
עד 28.8.2020
8220
​2 ​מ  30.8.2020
עד 16.10.2020
​381
​3 ​מ  18.10.2020
עד 13.11.2020
​476
​4 ​מ  15.11.2020
עד 527.11.2020
​763
ביטול הרשמה לקורס7,4 ​1 ​עד 28.8.2020 ​  10,9330
​2 ​מ  30.8.2020
עד 16.10.2020
         11476           
3​ ​מ  18.10.2020
עד 126.11.2020
11663

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 330 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 

 1.  א. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע. ב. בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית, ניתן לבצע שינויים בהרשמה רק לכל הקורסים יחד.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו עד לתאריך 11.12.2020.
 6. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 8. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחוייבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
 10. סטודנטים ותי