האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20293 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות

20293 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות‏1

1 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות. ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,2 והקורס אלגברה לינארית 1. ידע קודם מומלץ: הקורס אלגברה לינארית 2.

פיתוח הקורס: פרופ' אלי לוין (‏ריכוז הפיתוח‎‎)‏‏, פרופ' יהודית גל-עזר, שמואל ברגר, ד"ר ציפי ברגר; ריבה נדם, ורדה בד"ט, יהודית גוגנהיימר (‏‏עריכה‎‎)‏‏, ד"ר עופר הדס (‏‏עריכת המהדורה החדשה‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, ד"ר דוד מישלוב, פרופ' שושנה קמין

סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏‏20218‎‎)‏‏ יוכלו להירשם לקורס זה.

ההשלמה תכלול חזרה קצרה על חומרי קורס המבוא, תוך שימת דגש על התיאוריה המתמטית, ולאחר מכן ילמדו הסטודנטים את פרק 5 ואת יחידות 8 ו־9 של הקורס משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏‏20280‎‎)‏‏.

חומר הלימוד

_______________________________

המסיימים בהצלחה את קורס ההשלמה יזוכו בנקודת זכות אחת נוספת על השלוש שקיבלו עבור הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

בשל ההיקף המצומצם של הקורס יהיה שכר הלימוד מופחת (‏כ-50% משכר לימוד לקורס‎)‏. לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד.