האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20492 השלמות בחשבון אינטגרלי

20492 השלמות בחשבון אינטגרלי‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' נעמי שקד-מונדרר, שמואל ברגר, פרופ' אלי לוין; יאיר טאומן, רינה דכטר (‏אסיסטנטים‎)‏; ד"ר ודים גרינשטיין (‏עריכת המהדורה החדשה‎)‏

קורס זה מקנה ידע בחשבון אינטגרלי של פונקציות במשתנה אחד. חומר הלימוד בקורס הוא חלק מחומר הלימוד בקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏.

הקורס מתאים לסטודנטים הנדרשים ללמוד את הצירוף חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, ומקנה את הידע בחשבון אינטגרלי הנדרש לצירוף קורסים זה. ניתן ללמוד את הקורס לפני הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או במקביל לו.

בנוסף, ניתן ללמוד את הקורס כהשלמה לחשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ בתכניות לימודים שבהן לא נדרש הצירוף חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏.

חומר הלימוד

יחידה 1

האינטגרל המסוים

יחידה 2

שיטות אינטגרציה


1 בשל ההיקף המצומצם של הקורס יהיה שכר הלימוד מופחת (‏כ-50% משכר לימוד לקורס‎)‏. לפרטי תשלום ראו שכר לימוד לקורסים ספציפיים.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.