תכנית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה

האוניברסיטה הפתוחה מפעילה תכנית סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה, מטרות התכנית:
לקדם שוויון הזדמנויות ברכישת השכלה גבוהה.
להעניק ליווי ותמיכה אקדמיים וחברתיים לסטודנטים יוצאי אתיופיה, תוך ניצול מאפייניה הייחודיים  של האוניברסיטה הפתוחה.
לסייע לסטודנטים להגיע לקו הגמר ולסיים בהצלחה את לימודי התואר.
ייעוץ, תמיכה והכוון תעסוקתי לשילוב סטודנטים יוצאי אתיופיה בשוק העבודה.

מעטפת תמיכה רחבה ומותאמת אישית לסטודנט

מלגות למימון הלימודים בשיתוף הות"ת
תמיכה אקדמית
ייעוץ אקדמי והכוון לימודים
סדנאות הדרכה בלמידה
סדנאות תעסוקה והעצמה
ליווי ותמיכה על ידי רכזת התכנית

לפרטים נוספים

רכזת התכנית, אושרת ביטאו אברהם

טלפון: 09-7783344, שעות המענה: א-ה 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00

דוא"ל: KidumStudents@openu.ac.il

טקס יום הזיכרון ליוצאי אתיופיה שנספו במסע לישראל -או"פ מאי 2017

טקס יום הזיכרון ליוצאי אתיופיה שנספו במסע לישראל

עדויות סטודנטים שהשתתפו במסע