תכנית לקידום סטודנטים יוצאי אתיופיה

האוניברסיטה הפתוחה מפעילה תכנית סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה.
מטרות התכנית:
לקדם שוויון הזדמנויות ברכישת השכלה גבוהה.
להעניק ליווי ותמיכה אקדמיים וחברתיים לסטודנטים יוצאי אתיופיה, תוך ניצול מאפייניה הייחודיים  של האוניברסיטה הפתוחה.
לסייע לסטודנטים להגיע לקו הגמר ולסיים בהצלחה את לימודי התואר.
ייעוץ, תמיכה והכוון תעסוקתי לשילוב סטודנטים יוצאי אתיופיה בשוק העבודה.

מלגות למימון הלימודים

מינהל הסטודנטים משרד הקליטה - לסטודנטים הנמצאים עד 15 שנה בישראל
 
תכנית "מרום" המועצה להשכלה גבוהה - לסטודנטים הנמצאים מעל 15 שנה בישראל
 

מעטפת התמיכה במסגרת התכנית

תמיכה אקדמית


ייעוץ אקדמי והכוון לימודים


סדנאות הדרכה בלמידה: 

הסדנאות וההנחיה אינם בתשלום, עליך להרשם מכספך ולשלוח את הקבלה למייל KidumStudents@openu.ac.il ולציין בגוף המייל שם ומספר זהות


סדנאות תעסוקה והעצמה


ליווי ותמיכה על ידי רכזת התכנית  

 

לפרטים נוספים

ראש תחום אוכלוסיות מגוונות, ירדנה יפרח  

טלפון: 09-7783342, שעות המענה: א-ה 10:00 - 12:00

דוא"ל: KidumStudents@openu.ac.il