תעודת סטודנט

 

האוניברסיטה הפתוחה מנפיקה לסטודנטים שלה תעודת סטודנט עם תמונה.

תעודת הסטודנט משמשת לצורכי הזדהות, כאישור כניסה לבחינות וכן במגעים עם מוסדות האוניברסיטה הפתוחה.

התעודה מאפשרת לסטודנטים ליהנות ממגוון השירותים של האוניברסיטה הפתוחה וכן מהטבות והנחות הניתנות לסטודנטים בתחבורה הציבורית ובתחומי התרבות, האומנות, המסחר והתיירות, בהתאם למפורט באתר דיקנט הסטודנטים

קבלת התעודה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

יש להגיש בקשה לקבלת תעודת סטודנט ולהעלות קובץ תמונת פספורט באופן מקוון בלבד במערכת שאילתא, בלשונית "בקשת שירות חדשה - בקשה לתעודת סטודנט והעלאת תמונה".

יש להעלות תמונת פספורט עדכנית, פרופורציונלית וברורה, ברקע בהיר וחלק. על התמונה להציג את הפנים בלבד באופן גלוי וברור כשהם לכיוון המצלמה. יש להעלות קובץ תמונה מסוג JPG בלבד. נפח התמונה צריך להיות עד 150 KB.

לנרשמים בתקופת ההרשמה הסדירה תופק תעודת סטודנט עד יום פתיחת הסמסטר.

התעודות יישלחו לסטודנטים לכתובת הרשומה באוניברסיטה הפתוחה.תעודת סטודנט חלופית
במקרה של אובדן תעודת הסטודנט ניתן לבקש הפקת תעודה חלופית באמצעות מערכת שאילתא.
הפקת תעודת סטודנט חלופית כרוכה בתשלום כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים.

לתשומת לב, אם הבקשה לתעודה חלופית כוללת גם בקשה להחלפת תמונה, הבקשה תועבר למרכז ההרשמה לבדיקה ואישור. יתכן ויהיה צורך להגיע למרכז ההרשמה ברעננה ולהזדהות באופן אישי.