כללי

הנחיות הרשמה לאוכלוסיות מיוחדות

  

תלמידי תיכון או נרשמים מתחת לגיל 18 יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות הכלליות בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה ועל פי הנחיות מיוחדות לתלמידי תיכון כמתפרסם באתר לתלמידי תיכון.
מועמדות ללימודים של סטודנטים חדשים תלמידי תיכון או סטודנטים מתחת לגיל 18, כרוכה בהליכי קבלה כמתואר באתר לתלמידי תיכון
 
הקבלה ללימודים של סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או שהם מתחת לגיל 18, מותנית בהגשת מועמדות כמתואר באתר לתלמידי תיכון, באישור של יועץ לתלמידי תיכון, כללי או תחומי, מטעם האוניברסיטה ובאישור של אחד ההורים. הנרשמים ללא הגשת מועמדות וללא אישור יועץ אשר הרשמתם תבוטל, (ביוזמתם או ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה.

מועמדות של תלמידים הלומדים בבתי ספר המשתייכים לתכנית אקדמיה בתיכון תוגש לרכזי התכנית בבתי הספר. אם בית הספר אינו משתייך לתכנית, יש להגיש את המועמדות ישירות לאוניברסיטה הפתוחה, באמצעות טופס הגשת מועמדות. מידע מפורט מפורסם באתר לתלמידי תיכון.

הורים לסטודנטים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18 יוכלו לקבל מידע או לבצע פעולות הקשורות להרשמתם, רק אם ימסרו את מספר הזהות והקוד האישי של ילדיהם.

סטודנטים חדשים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר הראשון ללימודיהם, עד חמישה שבועות מתחילת הסמסטר (ולא עד שלושה שבועות מתחילת הסמסטר, כמקובל). 1

סטודנטים שהם תלמידי תיכון או מתחת לגיל 18 ונכשלו בקורס הראשון, זכאים לבטל את הרשמתם לסמסטר השני (העוקב) ללימודיהם ולקבל החזר של מלוא התשלום, וזאת אם בקשתם מתקבלת במרכז ההרשמה שלושה שבועות, לכל המאוחר, מיום משלוח הציון הסופי שלו, בקורס הראשון.

בשאלות ובירורים אפשר לפנות למחלקה לתלמידי תיכון בטל': 09-7781172, בפקס: 09-7782054 ובדוא"ל:  young-students@openu.ac.il.


  1. בסמסטר הסתיו והאביב בלבד.

צה"ל מאפשר לחיילים בשירות חובה ללמוד באוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטה הפתוחה מעניקה לחיילים בשירות חובה ולחיילים משוחררים מלגות עידוד, מלגות עידוד מיוחדות ללוחמים וכן מספר הקלות בתשלומים אחרים.

פרטים על מלגות העידוד, וההקלות הנוספות ראו בסעיף טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים; תשלום באמצעות מלגות; ובסעיף שינויים בהרשמה.​

 

סטודנטים שלומדים בחו"ל יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות בפרק אוכלוסיות מיוחדות ועל פי ההנחיות המיוחדות שלהלן.
מועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים שלומדים בחו"ל שונה ממועד סגירת ההרשמה המאוחרת לסטודנטים בארץ (ראו טבלאות מועדי הרשמה). על סטודנטים שיירשמו סמוך לסגירת ההרשמה המאוחרת להביא בחשבון שיש סבירות גבוהה שחומר הלימוד שנשלח אליהם באמצעות הדואר יגיע אליהם לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת עליהם האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האו"פ או לבקשת הקלות כלשהן.

על סטודנטים ותיקים שלמדו בארץ, ומבקשים להירשם ללימודים בחו"ל, למלא את הפרטים הנדרשים מתלמידי חו"ל בטופס בקשת הרשמה של סטודנט חדש. יש לציין על גבי הטופס הערה: "סטודנט ותיק בארץ, המבקש להירשם כסטודנט הלומד בחו"ל"