מרכז תמיכה - נגישות לסטודנטים עם מוגבלויות

התאמות במפגשי לימוד

האוניברסיטה הפתוחה מציעה סיוע לסטודנטים שמסיבות רפואיות, פיזיות או רגשיות זקוקים לתנאי לימוד ו/או לתנאי היבחנות מיוחדים.
 
הטיפול הינו אישי ודיסקרטי ונעשה על ידי מדור נגישות באוניברסיטה הפתוחה. אנו נשתדל לסייע לכל סטודנט לקבל את התנאים הנחוצים לו. חלק מהסיוע ניתן באמצעות מוסדות אחרים וכרוך בתשלום מול מוסדות אלה.
 
סטודנטים עם לקויות שמיעה, לקויות ראייה, מחלות כרוניות, לקויות מוטוריות או רגשיות, מוזמנים לפנות למדור נגישות, לצורך יישום התאמות הנגישות ולבירור התנאים להם הם זכאים. חשוב שפניות בנושא הנגשה, יבוצעו 90 יום לפני לימודים / קורסים הכוללים מעבדות וקורסים הכוללים סיורים (ראה סעיף 5 בנוהל הגשת בקשות לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה הפתוחה). 
 

תנאי בחינה מותאמים

סטודנטים שעל רקע מגבלה רפואית / רגשית זקוקים לתנאי בחינה מותאמים, יפנו למדור נגישות בדיקנט הסטודנטים, בצירוף טופס בקשה להתאמות נגישות אישיות (רפואי / רגשי) ואישורי רופא מומחה בתחום המדובר (לא רופא כללי / משפחה). על מנת להבטיח את ישום הבקשה במועד, חשוב שהפניה תבוצע 45 יום לפני בחינה ( ראה סעיף 5 בנוהל הגשת בקשות לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה הפתוחה).
 
יש לפנות בדוא"ל nagish@openu.ac.il או לשלוח לפקס: 153-97781501.
 
פונים שנבצר מהם לפנות בדוא"ל או בכתב, ופונים המתקשים בכתיבה על רקע מוגבלות, מוזמנים ליצור קשר בטלפון
09-7781501. שעות מענה טלפוני ינתנו בימים ראשון ושלישי בין השעות 08:00-10:00. באין מענה, ניתן להשאיר הודעה עם פרטי ההתקשרות.

חשוב מאוד

סטודנטים הזכאים לתנאי בחינה מותאמים, והגישו מסמכים רפואיים אל מדור נגישות, לכל המאוחר 45 יום לפני בחינה, מתבקשים להירשם לבחינה עד תשעה ימי עבודה לפני המועד המבוקש. ראו הנחיות הרשמה לבחינה בנספח 2 "תקנות ונהלים בנושא בחינות".