נגישות לסטודנטים עם מוגבלויות

התאמות במפגשי לימוד

האוניברסיטה הפתוחה מציעה סיוע לסטודנטים שמסיבות רפואיות, פיזיות או רגשיות זקוקים לתנאי לימוד ו/או לתנאי היבחנות מיוחדים.
 
הטיפול הינו אישי ודיסקרטי ונעשה על ידי צוות הנגישות במרכז אית"ן. אנו נשתדל לסייע לכל סטודנט לקבל את התנאים הנחוצים לו. חלק מהסיוע ניתן באמצעות מוסדות אחרים וכרוך בתשלום מול מוסדות אלה.
 
סטודנטים עם לקויות שמיעה, לקויות ראייה, מחלות כרוניות, לקויות מוטוריות או רגשיות, מוזמנים לפנות למרכז אית"ן, לצורך יישום התאמות הנגישות ולבירור התנאים להם הם זכאים. חשוב שפניות בנושא הנגשה, יבוצעו 90 יום לפני לימודים / קורסים הכוללים מעבדות וקורסים הכוללים סיורים (ראה סעיף 5 בנוהל הגשת בקשות לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה הפתוחה). 
 

תנאי בחינה מותאמים

סטודנטים שעל רקע מגבלה רפואית / רגשית זקוקים לתנאי בחינה מותאמים, יפנו למרכז אית"ן בדיקנט הסטודנטים, בצירוף טופס בקשה להתאמות נגישות אישיות (רפואי / רגשי) ואישורי רופא מומחה בתחום המדובר (לא רופא כללי / משפחה). על מנת להבטיח את ישום הבקשה במועד, חשוב שהבקשה תועבר על כל חלקיה 45 יום לפני בחינה ( ראה סעיף 5 בנוהל הגשת בקשות לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה הפתוחה).
 
יש לפנות בדוא"ל [email protected] או לשלוח לפקס: 09-7780628.
 
פונים שנבצר מהם לפנות בדוא"ל או בכתב, ופונים המתקשים בכתיבה על רקע מוגבלות, מוזמנים ליצור קשר בטלפון.
מענה טלפוני יינתן בטלפון: 09-7781958 בימים ראשון, שלישי, רביעי, חמישי 09:00 - 11:00, יום שני 14:00 - 16:00.
 

חשוב מאוד

סטודנטים הזכאים לתנאי בחינה מותאמים, והגישו מסמכים רפואיים אל מרכז אית"ן, לכל המאוחר 45 יום לפני בחינה, מתבקשים להירשם לבחינה עד תשעה ימי עבודה לפני המועד המבוקש. ראו הנחיות הרשמה לבחינה בנספח 2 "תקנות ונהלים בנושא בחינות".