איתור מימון פנימי - ועדת היגוי

 
ציון עזרת קרן המחקר של האו"פ
מקבל המענק / מלגה מחוייב לציין כי בכל פרסום ו/או דו"ח ו/או הרצאה ו/או מצגת הנוגעים למחקר תאוזכר תמיכת הקרן במחקר בנוסח הזה:
בעברית - "מחקר זה (מס' _______ ) נתמך על-ידי קרן המחקר של האו"פ",
ובאנגלית –
"This research was supported by The Open University of Israel's Research Fund  (grant no. ________ )"
 

סוג מענק

קהל יעד

גובה המענק

מועדי הגשה