לימוד בשפה הערבית

האוניברסיטה הפתוחה מייחסת חשיבות רבה ללימודים האקדמיים של האוכלוסייה הערבית ובנתה מעטפת לווי ייחודית לסטודנטים אלה. בדף זה מפורטים עיקרי המעטפת ההוראתית המלווה סטודנטים דוברי ערבית בלימודיהם באוניברסיטה.

باقة الامتيازات التعليميّة الممنوحة للطلاب المتحدّثين بالعربيّة في الجامعة المفتوحة

תוספת זמן בבחינות

סטודנטים לתואר ראשון שלמדו בבית ספר תיכון ששפת הלימודים בו לא היתה עברית, יוכלו לקבל תוספת זמן של חצי שעה בבחינת הגמר בששת הקורסים האקדמיים הראשונים באוניברסיטה הפתוחה, ובנוסף, גם בכל קורסי האנגלית.  יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה (תעודת בגרות או אישור ממנהל בית הספר או תעודת עולה) למרכז ההישגים הלימודיים (בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il, או בפקס למספר 09-7780726, או בדואר לכתובת: מרכז ההישגים הלימודיים, קריית האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה).
 
במהלך חודש הרמדאן תנתן תוספת זמן של  שעה בבחינת הגמר גם מעבר לששת הקורסים האקדמיים הראשונים.
 

שימוש במילון בבחינה

סטודנטים שזכאים לתוספת זמן בגלל שפה (כרשום לעיל) רשאים להשתמש במילון במהלך כל לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
 
אפשר להשתמש במילון קשיח – לא אלקטרוני. אפשרות זו אינה קיימת במספר קורסים, שבהם לשימוש במילון יש השלכות אקדמיות על בחינת הגמר. יש לפנות בבקשה בכתב בצירוף האישורים המתאימים, למרכז ההישגים הלימודיים (בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il, או בפקס למספר 09-7780726, או בדואר לכתובת: מרכז ההישגים הלימודיים, קריית האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה).
 
הבהרה: אין הכוונה למילון מונחים מתורגם לערבית הניתן לסטודנטים בקורסים מסוימים, המופיע באתר הקורס או בעותק קשיח.
 

הקלטות של מפגשי הנחיה בשפה הערבית

בקורסים הבאים קיימות הקלטות של מפגשי הנחיה בשפה הערבית המוצגות באתרי הקורסים:
 • מבוא לפסיכולוגיה (10136)
 • אישיות: תיאוריה ומחקר (10269)
 • מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)
 • מבוא למקרוכלכלה (10126)
 • מבוא למיקרוכלכלה (10131)
 • הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות (91440)
 • החיזיון השקספירי (10215)
 • החברה הערבית בישראל (10657)
 • החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)
 • פסיכולוגיה בחינוך (10125)
 

הנחייה באמצעות מערכת זום

החל מסמסטר 2018א הוכנו מפגשים מוקלטים בשפה הערבית גם בקורסי המעטפת הבאים:
 • מבוא לאנתרופולוגיה – 10153
 • האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת – 10432
 • שירת החול העברית בספרד המוסלמית – 10647
 • מבוא לחשיבה חברתית – 10161
בחלק מהקורסים הנ"ל נפתחה ההרשמה להנחייה מקוונת באמצעות זום.
 

ספרי לימוד בשפה הערבית

בקורסים:  פסיכולוגיה בחינוך (10125), מבוא לחשיבה חברתית (10161) והמזרח התיכון בין מלחמות-העולם (10425), תורגמו ספרי הלימוד לשפה הערבית.
 
סטודנטים הלומדים במרכזי לימוד ייעודיים ו/או בקבוצות ייעודיות לדוברי ערבית, מקבלים את חומר הלימוד הנ"ל, במרכז הלימוד בו הם לומדים, גם בשפה ערבית וללא תוספת תשלום. סטודנטים דוברי ערבית הלומדים במרכזי לימוד אחרים יכולים לקבל את הספרים ללא תשלום, באמצעות פניה למוקד הפניות של האוניברסיטה, בטלפון: 09-7782222 או בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il.
 

מילון מונחים מתורגם

במספר קורסים תורגמו המונחים לערבית  והם נמצאים באתר הקורס לנוחות הסטודנטים:
 
 • להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (10640) -  מילון מונחים באתר הקורס.
 • קריאה: תאוריה ומעשה (10123) - רשימת מושגים מתורגמים לערבית באתר הקורס.
 • עולם הכימיה (20116) - מילון מונחים בכימיה כללית (רשימת מושגים בעברית, אנגלית, ערבית) באתר הקורס.
 • מילון מונחים במדעי החיים – המילון באתר הקורס וגם נשלח בעותק קשיח לסטודנטים הרשומים לקורס ביולוגיה כללית א (20118).

 

מפגשי תגבור באנגלית

באנגלית מתקיימים מפגשי תגבור נוספים בהבנת הנקרא באנגלית. סטודנט שמתמיד להגיע למפגשים וממלא את חובותיו בקורס ועדיין מתקשה, יכול לפנות למחלקה לאנגלית על מנת לבחון את האפשרות למתן סיוע לימודי.
 
שימו לב: סיוע זה ניתן בנוסף למפגשים ולא במקומם. התרגול מתבצע במסגרת קבוצות קטנות.
 

עמוד פייסבוק של האוניברסיטה הפתוחה בערבית

לרשות הסטודנטים דוברי השפה הערבית קיים עמוד פייסבוק של ההאוניברסיטה הפתוחה בשפה הערבית בכתובת: http://www.facebook.com/openu.ac.il.

 

תוספות הניתנות במרכזי לימוד ייעודיים / קבוצות ייעודיות לדוברי ערבית 

התוספות המפורטות להלן ניתנות במרכזי הלימוד הבאים:

מרכז הגולן – מג'דל שמס (211), סכנין (204), המכללה לספורט סכנין (216), טמרה (215), נצרת (274), עכו - שלוחת המכללה למדעי הספורט (717), קמפוס ואדי ערה (406), אום אל פחם (425), בית ברל - המרכז הטכנולוגי (597), המכללה הקהילתית - בית ברל (458), מכללת באר שבע הערבית (938), מכללת מרכז הנגב (791), רהט - מכללת מרכז הנגב (704), קמפוס ירושלים (לתלמידי מזרח ירושלים) (166), המכללה הקהילתית בית חנינה (168), ירושלים - שלוחת המכללה למדעי הספורט (102).

 

לימוד בשפה הערבית

ברשימת הקורסים האלה קיימת מעטפת תמיכה בשפה הערבית:
 
 • האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (10432)
 • מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (10109)
 • המזרח התיכון בין מלחמות העולם (10425)
 • ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (10406)
 • תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (10106)
 • החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)
 • שירת החול העברית בספרד המוסלמית (10647)
 • פסיכולוגיה בחינוך (10125)
 • מבוא לאנתרופולוגיה (10153)
 • מבוא לחשיבה חברתית (10161)
 • שונות בחינוך (10807)
 
בקורסים אלה מסגרת הלימוד נעשית בשפה הערבית לרבות, ההנחיה, המטלות והבחינה.
סטודנטים שהחלו לימודיהם באו"פ מסמסטר א2016 ואילך זכאים ללמוד 3 מתוך 6 קורסים ראשונים בלבד בערבית. סטודנטים שהחלו לימודים לפני סמסטר א2016 זכאים ללמוד 6 קורסים בערבית.
כאמור, בקורסים:  פסיכולוגיה בחינוך (10125), מבוא לחשיבה חברתית (10161) והמזרח התיכון בין מלחמות-העולם (10425), ספרי הלימוד תורגמו גם לשפה הערבית.    
 
בסמסטר בו מוצע הקורס בערבית מתורגמים שאלוני הבחינה לערבית וכל סטודנט דובר ערבית (גם שאינו לומד בקבוצה ייעודית לדוברי ערבית) יכול לבקש ולקבל שאלון מתורגם לערבית יחד עם השאלון בעברית.

עם זאת, סטודנט שאינו לומד בקבוצה ייעודית לדוברי ערבית לא ייבחן בשפה הערבית, גם אם קיבל, לבקשתו, שאלון בחינה בערבית. היה והסטודנט נבחן בשפה הערבית שלא בהתאם להנחיות, תיפסל הבחינה.

 

2. תוספת זמן במפגשי הנחיה

בכל הקורסים המופעלים במרכזי הלימוד הייעודיים לדוברי ערבית, הסטודנטים נהנים מתוספת של שעה לכל מפגש הנחייה לעומת המקובל בקורס.
 

3. סדנאות עברית כשפה שניה

במרכזי הלימוד הייעודיים לדוברי ערבית מוצעת סדנה עברית כשפה שנייה (91462) לשיפור השליטה וההבעה בשפה העברית. בסדנה זו הסטודנטים יכולים לקבל מלגה ולשלם שכר לימוד מופחת. מספר המלגות לסדנאות אלה מצומצם ביותר.
זכאים למלגת שפה: סטודנטים חדשים הנרשמים לקורס אקדמי אחד לפחות וסטודנטים ותיקים עם עד 30 נקודות זכות, שמתוכם גם נקודות זכות משלושת קורסי המעטפת.
 

4. יועץ ללימודים אקדמיים דובר ערבית

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת ייעוץ כללי ללימודים אקדמיים בכל מרכזי הלימוד. על מנת להקל על הסטודנטים דוברי השפה הערבית הוכשרו יועצים דוברי ערבית, שנותנים ייעוץ ללימודים אקדמיים במרכזי הלימוד הייעודיים לדוברי ערבית. 
 

5. סדנה דו-לשונית בכישורי למידה (96266)

האוניברסיטה מציעה סדנה דו-לשונית בכישורי למידה (96266), המיועדת לסטודנטים דוברי ערבית. הסדנה מופעלת במרכזי הלימוד שבהם מוצעת הנחיה בערבית וכוללת חמישה מפגשים. המפגשים מתנהלים בערבית ובעברית ומתמקדים בהיכרות עם השירותים השונים באוניברסיטה הפתוחה, בהם גם השירותים המקוונים. בהמשך עוסקת הסדנה באסטרטגיות קריאה של טקסטים אקדמיים, בניתוח שאלות ובכתיבת תשובות. הסטודנטים מתרגלים את האסטרטגיות הנלמדות באמצעות חומרי הלימוד של הקורסים שאותם הם לומדים.
 

6. סדנאות לכתיבת עבודות סמינריוניות

מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים מקיים סדנאות יעודיות בשלב כתיבת העבודה הסמינריונית. הסדנאות מתקיימות ברחבי הארץ וגם במרכזי הלימוד הייעודיים לדוברי ערבית.