החזרים כספיים

ניתן לבקש החזר כספי  של יתרות שנצברו ב"חשבון האישי" באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מערכת שאילתא, בתפריט "שכ"ל ותשלומים/ בקשה להחזר כספי", או על ידי פניה בכתב למרכז ההרשמה, לכתובת infodesk@openu.ac.il.
 
ההחזר הכספי יבוצע לחשבון הבנק של הסטודנטים המעודכן במערכות האוניברסיטה.
לתשומת לב, במידה וימצא חוב כספי ב"חשבון האישי" ביום ביצוע ההחזר, יבוצע קיזוז בהתאם.
 
לצורך קבלת ההחזר הכספי, יש להזין את פרטי חשבון הבנק במערכת שאילתא, בתפריט "פרטים אישיים/ בקשה לעדכון פרטים אישיים". חשוב לבדוק את הפרטים מדי סמסטר ולעדכנם במידת הצורך.
 
מטעמי בטיחות, ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק באמצעות מערכת שאילתא, או באמצעות טופס בקשת הרשמה לסטודנט/ית חדש/ה (רק בעת ההרשמה הראשונה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה). כל עוד פרטי החשבון אינם מוזנים במערכות האוניברסיטה הפתוחה, לא יבוצע ההחזר הכספי והיתרה תשמר בחשבון האישי באוניברסיטה הפתוחה.
 
עיכוב בהזנת פרטי חשבון הבנק יביא לעיכוב בביצוע ההחזר הכספי, שיבוצע רק לאחר הזנת פרטי החשבון ויהיה בגובה הסכום המקורי בלבד.  על-מנת להימנע ממצב כזה, מומלץ לסטודנטים להזין את פרטי חשבון הבנק מיד עם ההרשמה ללימודים.
 
לא ניתן לקבל החזר כספי באמצעות המחאה.
 
אם האוניברסיטה הפתוחה תעביר סכום כסף כלשהו לחשבון הבנק של הסטודנטים בטעות או שלא כדין, יהיה עליהם להחזיר סכום זה לאוניברסיטה הפתוחה.
 
לסטודנטים שהעבירו לאוניברסיטה הפתוחה התחייבות לתשלום של מקום עבודה או של גורם אחר, יועבר ההחזר הכספי ישירות לגורם המשלם.
 
לסטודנטים ששילמו באמצעות קרן הפיקדון לחיילים משוחררים, יבוצע ההחזר הכספי באמצעות המחאה לפקודת חשבון הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים.