החזרים כספיים

לצורך קבלת החזרי שכר לימוד, יש להזין את פרטי חשבון הבנק באמצעות מערכת שאילתא. יש לבדוק את הפרטים מדי סמסטר, ולעדכנם במידת הצורך.

מטעמי בטיחות, ניתן לעדכן את פרטי החשבון באמצעות מערכת שאילתא, או באמצעות טופס ההרשמה לסטודנט/ית חדש/ה (רק בעת ההרשמה הראשונה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה). כל עוד פרטי החשבון אינם מוזנים במחשב האוניברסיטה הפתוחה, לא יבוצע ההחזר הכספי וסכום ההחזר יישמר לזכות הסטודנט עד אשר יוזנו פרטי החשבון.

עיכוב בהזנת פרטי חשבון הבנק יביא לעיכוב בביצוע ההחזר הכספי, שיבוצע רק לאחר הזנת פרטי החשבון ויהיה בגובה הסכום המקורי בלבד. על-מנת להימנע ממצב כזה, מומלץ לסטודנטים להזין את פרטי חשבון הבנק מיד עם ההרשמה ללימודים. 

לא ניתן לקבל החזר כספי באמצעות המחאה. 

אם האוניברסיטה הפתוחה תעביר סכום כסף כלשהו לחשבון הבנק של הסטודנטים בטעות או שלא כדין, יהיה עליהם להחזיר סכום זה לאוניברסיטה הפתוחה.

לסטודנטים שהעבירו לאוניברסיטה הפתוחה התחייבות לתשלום של מקום עבודה או של גורם אחר ולסטודנטים ששילמו באמצעות המחאה מהפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים, יועבר ההחזר ישירות לגורם המשלם או לחשבון הפיקדון בקרן, בהתאמה.