החזרים כספיים

לצורך קבלת החזרי שכר לימוד חובה על כל סטודנט להזין את פרטי חשבון הבנק שלו באמצעות קול-האו"פ. יש לבדוק את הפרטים מדי סמסטר, ולעדכנם במידת הצורך.

לא ניתן לבצע החזר כספי באמצעות המחאה. מטעמי בטיחות, אפשר למסור את פרטי החשבון באמצעות קול-האו"פ בלבד, תוך הזנת הקוד האישי או באמצעות טופס ההרשמה של סטודנט חדש (רק בעת ההרשמה הראשונה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה). כל עוד פרטי החשבון אינם מוזנים במחשב האוניברסיטה הפתוחה, לא יבוצע ההחזר הכספי וסכום ההחזר יישמר לזכות הסטודנט עד אשר יוזנו פרטי החשבון בקול-האו"פ.

עיכוב בהזנת פרטי החשבון יביא לעיכוב בביצוע ההחזר הכספי, שיבוצע רק לאחר הזנת פרטי החשבון בקול-האו"פ ויהיה בגובה הסכום המקורי בלבד. על-מנת להימנע ממצב כזה, מומלץ לסטודנטים להזין את פרטי חשבון הבנק מיד עם ההרשמה ללימודים. במקרים חריגים במיוחד יש למלא בקשה מיוחדת, ובכתב, לקבלת החזר בהמחאה. אם הבקשה תאושר, יבוצע ההחזר בהמחאה והסטודנטים יחויבו לשלם עמלת טיפול מיוחדת. אם האוניברסיטה הפתוחה תעביר סכום כסף כלשהו לחשבון הבנק של הסטודנטים בטעות או שלא כדין, יהיה עליהם להחזיר סכום זה לאוניברסיטה הפתוחה.

לסטודנטים שהעבירו לאוניברסיטה הפתוחה התחייבות לתשלום של מקום עבודה או של גורם אחר ולסטודנטים ששילמו באמצעות המחאה מהפיקדון בקרן לקליטת חיילים משוחררים, יועבר ההחזר ישירות לגורם המשלם או לחשבון הפיקדון בקרן, בהתאמה.