הרשמה לאבחון

תהליך ההרשמה לאבחון באמצעות מת"ל כולל שני שלבים:
 
פתח הכל