האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

שעות הפתיחה: 09:00 - 19:30 יום ו' 09:00 - 13:00, טלפון: 09-7780782