ספרים שראו אור בלמדא עיון

באזור האפור

למידע נוסף ורכישה

"באזור האפור - הקאפו היהודי במשפט: משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים" עוסק בדפוסי העמדתם לדין של יהודים שמילאו תפקידים בשירות הגרמנים בתקופת השואה על ידי ניתוח משפטיהם במחנות העקורים ובמדינת ישראל. הספר ראה אור בשיתוף עם המכון למשפט והיסטוריה ע"ש דיוויד ברג באונ' ת"א ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באונ' בן-גוריון בנגב. צפו בד"ר רבקה ברוט מדברת על ספרה.

במה לגברויות

למידע נוסף ורכישה

"במה לגברויות: דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון" מתאר כיצד השתנתה גישת התיאטרון הישראלי מאז שנות ה־70 של המאה ה־20 לדמות הגבר־חייל הציוני כדמות הירואית, תוך ניסיון לייצג חוויות חיים ריאליסטיות של חיילים. צפו בד"ר סיגל ברקאי מדברת על ספרה.

   

כהשחלוצים רצו בית

למידע נוסף ורכישה

"כהשחלוצים רצו בית – חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה" בוחן את הפער והמתחים שנוצרו בין חברי הקיבוץ לבין המנהיגות הקיבוצית בעשור הראשון למדינה והוא פתח להבנת תחושת המשבר שאפפה אותם. צפו בד"ר אלון פאוקר מדבר על ספרו.