ספרים שראו אור בלמדא עיון

קמילו טורס

למידע נוסף ולרכישה

סיפור חייו, הגותו ומורשתו של הכומר, המדינאי והלוחם קמילו טורס, איש קולומביה, על רקע התמורות הפוליטיות והחברתיות שפקדו את דרום אמריקה במהלך המאה ה-20. זהו הספר הראשון בשפה העברית העוסק בהיסטוריה המודרנית של קולומביה ובשורשיה החברתיים של תיאולוגית השחרור הקתולית. צפו בד"ר איתן גינזברג מדבר על ספרו.

ממתינים בדרכם

למידע נוסף ולרכישה

ממתינים בדרכם מבוסס על מחקר אנתרופולוגי ראשון מסוגו. הוא עוסק באחת הסוגיות המרתקות, המורכבות וגם הכאובות בחברה הישראלית בעשורים האחרונים – מסע העלייה של קהילת זרע ביתא ישראל ("פאלאשמורה"), קהילת היהודים המתנצרים באתיופיה שהחלו בשנות ה־90 לשוב ליהדות ולעלות לישראל וקורות קליטתם בישראל. הספר מאיר את סיפורה של קהילה זו מזוויות חדשות, ומספק מידע מפורט ועדכני אודותיה באתיופיה, במסע ובישראל. למעשה מדובר בסיפורה של החברה הישראלית כולה, על אילוציה הפוליטיים, הדתיים והחברתיים וכן בסיפורם של תהליכי ההגירה הגלובליים.

נשים וזקנה

למידע נוסף ורכישה

מבט חדשני ואמיץ על תהליך ההזדקנות ועל תופעת הגילנות מתוך רצון להניע שינוי בתפישות ובמעשים. באמצעות שילוב בין חקר תולדות האמנות וביקורת התרבות מציע הספר ניתוח מגדרי ופמיניסטי לחייהן של נשים זקנות וסוקר היבטים מוסדיים, חברתיים, משפחתיים ואישיים המשפיעים עליהן. צפו בד"ר טל דקל מדברת על ספרה.

פטריוטים ללא מולדת

למידע נוסף ורכישה

נדבך נוסף וחשוב בחקר האורתודוקסיה היהודית וההיסטוריוגרפיה של היהודים בעת החדשה. הוא עוסק בקשר שבין יהדות להונגריות באחת מתקופות המשבר הקריטיות של יהודי הונגריה, תוך לימוד הקורא על הקבוצות השונות, הפוליטיקה הפנים־יהודית, הציונות, היחסים עם הנוצרים ועוד בקורותיה של אותה תפוצה. כל זאת בהתבסס על תשתית רחבה של מקורות היסטוריים – קטעי עיתונות, שו"ת, תכתובות אישיות ועוד – שמלמדים פרק מרתק על תולדותיה של המודרניזציה ועל התפתחותה של הזהות היהודית. צפו בד"ר יהודה הרטמן מדבר על ספרו.

בית מול הים

למידע נוסף ולרכישה

"בית מול הים: חיי יומיום בקיבוץ של ראשית שנות האלפיים" מאת תמה חלפין הינו אתנוגרפיה עשירה וייחודית המתחקה אחר חיי היומיום בקיבוץ שמצוי בתהליכי שינוי והפרטה. לצד תובנות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות הספר מציע לקורא מבט 'מלמטה למעלה' המעמיד תמונה רחבה, מורכבת ורבת ניגודים של מציאות חיים בקיבוץ משתנה. הספר זכה בפרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים לשנת תשע"ו. צפו בד"ר תמה חלפין מדברת על ספרה

מדודלי לדיגיטלי

למידע נוסף ורכישה

הטלוויזיה לילדים בישראל היא חלק בלתי נפרד מחוויית הילדוּת של דורות שלמים. הספר מתמקד בשינוי תפיסת הילדוּת בשדה הטלוויזיה לילדים ובמעבר מתפיסה חינוכית-ממלכתית לתפיסה מסחרית-גלובלית, המבטא שינוי ביחס החברה והתרבות הישראלית לילדיה. צפו בד"ר יובל גוז'נסקי מדבר על ספרו.

יוחנן המטביל

למידע נוסף ורכישה

על סמך קריאה ממצה ומעמיקה במגוון רחב של מקורות בני הזמן, יהודיים ונוצריים כאחד, "יוחנן המטביל: המאמין הנוצרי הראשון" משרטט את קלסתרו התיאולוגי של יוחנן המטביל - דמות מכוננת בצמיחתה של הנצרות ובעיצוב התיאולוגיה והספרות הקאנונית שלה. הוא מערער על התפיסה המקובלת בדבר הקשר החזק של יוחנן ליהדות ומבקש למתוח קווי הפרדה ברורים בין המסורות הנוצריות על אודותיו לבין עולם האמונות והרעיונות היהודיים בני זמנו.

באזור האפור

למידע נוסף ורכישה

"באזור האפור - הקאפו היהודי במשפט: משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים" עוסק בדפוסי העמדתם לדין של יהודים שמילאו תפקידים בשירות הגרמנים בתקופת השואה על ידי ניתוח משפטיהם במחנות העקורים ובמדינת ישראל. הספר ראה אור בשיתוף עם המכון למשפט והיסטוריה ע"ש דיוויד ברג באונ' ת"א ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באונ' בן-גוריון בנגב. צפו בד"ר רבקה ברוט מדברת על ספרה.

במה לגברויות

למידע נוסף ורכישה

"במה לגברויות: דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון" מתאר כיצד השתנתה גישת התיאטרון הישראלי מאז שנות ה־70 של המאה ה־20 לדמות הגבר־חייל הציוני כדמות הירואית, תוך ניסיון לייצג חוויות חיים ריאליסטיות של חיילים. צפו בד"ר סיגל ברקאי מדברת על ספרה.

כהשחלוצים רצו בית

למידע נוסף ורכישה

"כהשחלוצים רצו בית – חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה" בוחן את הפער והמתחים שנוצרו בין חברי הקיבוץ לבין המנהיגות הקיבוצית בעשור הראשון למדינה והוא פתח להבנת תחושת המשבר שאפפה אותם. צפו בד"ר אלון פאוקר מדבר על ספרו.