ספרים שראו אור בלמדא עיון

יוחנן המטביל

למידע נוסף ורכישה

על סמך קריאה ממצה ומעמיקה במגוון רחב של מקורות בני הזמן, יהודיים ונוצריים כאחד, "יוחנן המטביל: המאמין הנוצרי הראשון" משרטט את קלסתרו התיאולוגי של יוחנן המטביל - דמות מכוננת בצמיחתה של הנצרות ובעיצוב התיאולוגיה והספרות הקאנונית שלה. הוא מערער על התפיסה המקובלת בדבר הקשר החזק של יוחנן ליהדות ומבקש למתוח קווי הפרדה ברורים בין המסורות הנוצריות על אודותיו לבין עולם האמונות והרעיונות היהודיים בני זמנו.

באזור האפור

למידע נוסף ורכישה

"באזור האפור - הקאפו היהודי במשפט: משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים" עוסק בדפוסי העמדתם לדין של יהודים שמילאו תפקידים בשירות הגרמנים בתקופת השואה על ידי ניתוח משפטיהם במחנות העקורים ובמדינת ישראל. הספר ראה אור בשיתוף עם המכון למשפט והיסטוריה ע"ש דיוויד ברג באונ' ת"א ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באונ' בן-גוריון בנגב. צפו בד"ר רבקה ברוט מדברת על ספרה.

במה לגברויות

למידע נוסף ורכישה

"במה לגברויות: דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון" מתאר כיצד השתנתה גישת התיאטרון הישראלי מאז שנות ה־70 של המאה ה־20 לדמות הגבר־חייל הציוני כדמות הירואית, תוך ניסיון לייצג חוויות חיים ריאליסטיות של חיילים. צפו בד"ר סיגל ברקאי מדברת על ספרה.

   

כהשחלוצים רצו בית

למידע נוסף ורכישה

"כהשחלוצים רצו בית – חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה" בוחן את הפער והמתחים שנוצרו בין חברי הקיבוץ לבין המנהיגות הקיבוצית בעשור הראשון למדינה והוא פתח להבנת תחושת המשבר שאפפה אותם. צפו בד"ר אלון פאוקר מדבר על ספרו.