ספרים שראו אור בלמדא עיון

מנהיגים עולים

למידע נוסף ולרכישה

יחסה של מפא"י לעולים המזרחים ואופן קליטתם בעיירות הפיתוח נותר עד היום כפצע מדמם בחברה הישראלית. ספר זה עומד על מורכבות היחסים שבין מפא"י להנהגה ולפעילים המקומיים בעיירות הפיתוח, ומראה שמצד אחד מפא"י לא הייתה מפלגת שלטון כל־יכולה ודורסנית, כפי שנוטים לתאר אותה, ומצד שני העולים המזרחים לא היו כנועים, חסרי קול ותלויים לגמרי בגחמות השלטון, כמקובל לחשוב.

יורים ולא בוכים

למידע נוסף ולרכישה

לאחר התפרצותה של האינתיפאדה השניה וחידוש הסכסוך האלים הישראלי-פלסטיני, החברה בישראל חוותה רה-מיליטריזציה התומכת בלגיטימציה להפעלת כוח צבאי ולה צורות ביטוי חדשות. ספרו של יגיל לוי דן בניסיון לשרטט את אופייה של המיליטריזציה החדשה הזו, להבחינה מ"הישנה" ולזהות את המחוללים העיקריים שלה.​

למה בר מצווה ובת מצווה?

למידע נוסף ולרכישה

ספר זה עוסק בתולדותיהם הגלובליות של טקסי בר ובת המצווה ובמשמעויות שיוחסו להם בתרבויות היהודיות המודרניות. הוא מבקש למפות ולנתח את השינויים שעברו הטקסים במהלך העת החדשה ולהבין מהי בדיוק משמעותם עבור מי שחוגגים אותם ומשתתפים בהם. האמנם מדובר בטקסי חניכה? איזו מין "זהות יהודית" הם מציינים? ומדוע מוקדשים להם משאבים כה רבים בימינו?

גניזה חיה

למידע נוסף ולרכישה

כיצד פועלת מחשבת ישראל של "ביתא ישראל"? האם לעולם הידע הדתי של יהודי אתיופיה יש שיטה? מה מניע אותם לפרש כך ולא אחרת? וכיצד הם שומרים על רצף הפסיקה? שאלות אלו ואחרות עומדות במרכז ספרו של ד"ר שרון שלום המנסה להסביר, תוך שימוש בעולם המושגים של "ביתא ישראל", את תורתם שבעל פה – "הגה אורית".

בצריחות אילמות

למידע נוסף ולרכישה

מונוגרפיה על מקום יחיד בזמן ועל מקומן של נשים יהודיות שנאסרו ונרצחו בו. ספרה של נעמה שי"ק מציע נרטיב חדש ומקיף, ככל הניתן, של התנסות הנשים היהודיות במחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ־בירקנאו בין השנים 1942, עת נשלחו אליו היהודיות הראשונות, ועד לשחרור באפריל־מאי 1945. הספר ראה אור בשיתוף הוצאת הספרים של המכון הבין־לאומי לחקר השואה, יד ושם.

מאחורי המספרים

למידע נוסף ורכישה

ספר זה פותח צוהר חשוב לתמורות מרכזיות שחלו בשנים האחרונות בחברה ובכלכלה בישראל, וממלא לקונה בספרות המקומית בתחום הדמוגרפיה. הספר עוסק בקשרי הגומלין שבין דמוגרפיה לפוליטיקה ובוחן סוגיות מרכזיות כגון: הרקע לשונות הדמוגרפית בין ישראל לשאר המדינות המתועשות בעולם; התמורות בגודלה של האוכלוסייה בארץ ובהרכב הדתי־אתני שלה; היווצרות הפערים החברתיים־כלכליים העצומים בישראל; מגמות התעסוקה של מגזרים שונים; ייחודה של מדיניות הילודה הישראלית ועוד.​

אהרן

למידע נוסף ולרכישה

מחקר מקיף וראשון מסוגו על שירתו האוטוביוגרפית של אהרן שבתאי, אחד המשוררים החידתיים בשירה העברית, מראשית שנות הששים ועד ימינו. הספר מציע תיאור מפורט של העולם הטקסטואלי של שבתאי בזיקותיו לטקסטים של בני משפחתו, ופרקיו עוסקים במושגי היסוד בכתיבתו: בית, משפחה, אחאוּת, פוליטיקה ואהבה.