​חברות וחברי סגל ההוראה אחראים להוראה בכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ). סגל ההוראה כולל את מרכזות ומרכזי ההוראה ואת המנחים והמנחות.
בכל הקורסים באו"פ ישנם מרכזי ומרכזות הוראה המופקדים על תכנון כל היבטי ההוראה של הקורס, הן בהיבט התוכני והן בהיבט המינהלי. ריכוז ההוראה הוא תפקיד ייחודי לאו"פ, שבה שיטת ההוראה מבוססת על עקרון הלימוד העצמי וההוראה מרחוק.
מרכזי ההוראה שומרים בקפידה על אחידות ההוראה בקורסים השונים. הם כותבים את המטלות ואת בחינות הגמר לכל קורס וקורס, כאשר בכל קבוצת לימוד ובכל מרכז לימוד נלמד אותו חומר לימוד בדיוק, והסטודנטים והסטודנטיות נדרשים לעמוד באותן מטלות ולהיבחן על פי שאלון זהה בבחינת הגמר.
מרכזי ההוראה אף משמשים כתובת לסטודנטים בכל שאלה אקדמית או מינהלית.
תפקידם של מרכזי ההוראה כולל גיוס מנחים ומנחות, הכשרתם, שיבוצם לקבוצות הלימוד והערכה שוטפת של עבודתם.
תפקידם של המנחים הוא לסייע לסטודנטים להבין את חומר הלימוד לעומקו, ולתמוך בהם כדי שיצליחו בקורס. במהלך מפגשי ההנחיה המנחים מתרגלים עם הסטודנטים את חומר הלימוד, מבהירים ומסבירים אותו, שמים דגשים ונותנים הנחיות לכתיבת המטלות והבחינה. המנחים בודקים את המטלות ונותנים לסטודנטים משוב, הן בציון המטלה והן בהערות מפורטות בתוכה.
במהלך הסמסטר המנחים תומכים בסטודנטים גם באופן פרטני, בעל-פה, בטלפון, באתר הקורס ובדוא"ל.
 

נשמח לעמוד לרשותכם

מדור מנחים
נועה כץ טל: 09-7782186,  
[email protected]
סיון כוכבי טל: 09-7781572 , [email protected]

מיטל חביב טל: 097781628, [email protected]


מרכזי הוראה
אורית גבאי– טל: 09-7781569, [email protected]
 

 


מנחים


מרכזי הוראה