במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד לשנים 2018-2024 שנחתם ביום 22.3.2020 הוסכם בין האו"פ לבין נציגות סגל ההוראה על ייסוד פיילוט "יציבות מרכזי הוראה".
הפיילוט עתיד להתחיל בסמסטר 2022א.
פירוט הפיילוט מופיע בקובץ יציבות מרכזי הוראה
לצורך השתתפות בפיילוט יש למלא את אישור השתתפות על התנאים בפיילוט


מדור נוכחות

סמדר גנור
טלפון: 09-7781575

דורון מיסלר
טלפון:09-7781567


יצירת קשר

מדור העסקה- אורית גבאי תמיר

טלפון: 09-7781569
פקס: 09-7780644
דוא"ל: [email protected]