מכוני מחקר

המכון לניתוחי מדיניות

המכון לניתוחי מדיניות הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תיאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. לדוגמה, היבט מרכזי של תהליכי עיצוב מדיניות ויישומה הטעון בחינה הוא הממשקים המוסדיים הקיימים בין מודלים של משילות, המדינה, החברה האזרחית וארגונים בינלאומיים. אותן תצורות מורכבות של זיקות גומלין משפיעות באופן מהותי על עיצוב ויישום מדיניות במגוון רחב של תחומים, כגון חינוך, יחסי עבודה, ניהול מקרו-כלכלי, מנגנונים של העברות בין-דוריות, רווחה, איכות הסביבה, יחסי צבא-חברה, ועוד.

המכון מעודד מחקרים המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים השוואתיים, ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבינלאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה.

לאתר המכון

 

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

מטרת המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים הינה קידום פעילות מחקרית ותרבותית בנושאי השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו.

פעילויות המכון והמחקרים המתבצעים בו עוסקים ביחסים הבין-דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין-תרבותיות, בין-חברתיות ובין-לאומיות, מחד, ולהבנת תולדותיה של כל תרבות בפני עצמה, מאידך.

במסגרת פעילויותיו המכון נותן חסות לקבוצות מחקר, מקיים ימי עיון, סדנאות בינלאומיות, כנסים בין-לאומיים והרצאות ומפגשים ציבוריים. המכון מקיים מפגש חודשי - הדיואן, העוסק בדתות במזרח התיכון.

לאתר המכון

 

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה מהווה את גוף המחקר של האוניברסיטה הפתוחה לבחינת שילובן של טכנולוגיות חדשניות בתהליכי למידה, הוראה והדרכה.

המרכז פועל לעידוד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה, אשר ישפרו את ההבנה של תהליכים אלה המתרחשים בסביבות משולבות טכנולוגיה, ובסביבות דיגיטליות.

מרכז המחקר הוא אינטרדיסציפלינרי במהותו, וחברים בו כחמישים חברי סגל מהמחלקות השונות באו"פ, ביניהן - חינוך, מחשבים, פסיכולוגיה, כלכלה וניהול, ומדעי הטבע והחיים.

מרכז המחקר מקיים פעילות שוטפת מגוונת במתכונת של סמינרי מחקר אקדמיים, ימי עיון הפתוחים לקהל הרחב, ובשיאו השנתי - כנס צ'ייס, שהוא הכנס הגדול בארץ למחקר בנושאי חדשנות וטכנולוגיות למידה.  

לאתר המרכז