מכונים ומרכזי מחקר

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה מהווה את גוף המחקר של האוניברסיטה הפתוחה לבחינת שילובן של טכנולוגיות חדשניות בתהליכי למידה, הוראה והדרכה.

המרכז פועל לעידוד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה, אשר ישפרו את ההבנה של תהליכים אלה המתרחשים בסביבות משולבות טכנולוגיה, ובסביבות דיגיטליות.

מרכז המחקר הוא אינטרדיסציפלינרי במהותו, וחברים בו כחמישים חברי סגל מהמחלקות השונות באו"פ, ביניהן - חינוך, מחשבים, פסיכולוגיה, כלכלה וניהול, ומדעי הטבע והחיים.

מרכז המחקר מקיים פעילות שוטפת מגוונת במתכונת של סמינרי מחקר אקדמיים, ימי עיון הפתוחים לקהל הרחב, ובשיאו השנתי - כנס צ'ייס, שהוא הכנס הגדול בארץ למחקר בנושאי חדשנות וטכנולוגיות למידה.  

לאתר המרכז

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

מטרת המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים הינה קידום פעילות מחקרית ותרבותית בנושאי השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו.

פעילויות המכון והמחקרים המתבצעים בו עוסקים ביחסים הבין-דתיים הללו ותורמים להבנת דינמיקות בין-תרבותיות, בין-חברתיות ובין-לאומיות, מחד, ולהבנת תולדותיה של כל תרבות בפני עצמה, מאידך.

במסגרת פעילויותיו המכון נותן חסות לקבוצות מחקר, מקיים ימי עיון, סדנאות בינלאומיות, כנסים בין-לאומיים והרצאות ומפגשים ציבוריים. המכון מקיים מפגש חודשי - הדיואן, העוסק בדתות במזרח התיכון.

לאתר המכון

 

המכון לניתוחי מדיניות

המכון לניתוחי מדיניות הוא מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תיאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. בחינה תיאורית ואמפירית של זיקות אלה עשויה לתרום ליצירת ידע בעל פוטנציאל יישומי ומועיל למעצבי מדיניות וחברה. לדוגמה, היבט מרכזי של תהליכי עיצוב מדיניות ויישומה הטעון בחינה הוא הממשקים המוסדיים הקיימים בין מודלים של משילות, המדינה, החברה האזרחית וארגונים בינלאומיים. אותן תצורות מורכבות של זיקות גומלין משפיעות באופן מהותי על עיצוב ויישום מדיניות במגוון רחב של תחומים, כגון חינוך, יחסי עבודה, ניהול מקרו-כלכלי, מנגנונים של העברות בין-דוריות, רווחה, איכות הסביבה, יחסי צבא-חברה, ועוד.

המכון מעודד מחקרים המתמקדים במקרה הישראלי או במקרים אחרים, מחקרים השוואתיים, ומחקרים הבוחנים את הממדים הגלובליים והבינלאומיים של עיצוב מדיניות ויישומה.

לאתר המכון

 

המרכז למחקרי סביבה וקיימות


המרכז למחקרי סביבה וקיימות באוניברסיטה הפתוחה הוקם בשנת 2023 במענה למשבר האקולוגי והאקלימי העכשווי. 
המרכז מבצע מחקרים בין-תחומיים חדשניים בתחומים של סביבה וקיימות עירונית. מטרת המרכז לשמש חממה לחוקרים ממגוון 
רחב של דיסציפלינות המבקשים לתרום לקידום מחקר יישומי בעל תרומה ממשית לקידום מדיניות סביבה איכותית בישראל, 
עם דגש על המישור העירוני והמקומי.  במרכז חברים ופעילים חוקרים בתחומים מגוונים בהם: מדיניות ציבורית ומשפטים, גאוגרפיה, סוציולוגיה, מדעי כדור הארץ ומדעי הנתונים.
המרכז מקיים ימי עיון וכנסים הפתוחים לקהל הרחב, מכנס באופן קבוע פורום לשיתוף פעולה בין האקדמיה למובילי סביבה ברשויות המקומיות, 
תומך במחקרי קיימות וחוסן עירוני באמצעות קולות קוראים, ויוזם מחקרים מכווני מדיניות בתחומים אלה.

לאתר המרכז


מרכז המחקר באסטרופיסיקה - ARCO

ARCO - Astrophysics Research Center of the Open University

מטרתו העיקרית של מרכז המחקר באסטרופיסיקה באוניברסיטה הפתוחה היא לשמש קורת גג מדעית, מוסדית ומעשית לחקר נושאים וסוגיות תיאורטיים, תצפיתיים ואמפיריים בנושאים של אסטרופיזיקה, קוסמולוגיה וכבידה יחסותית ובקשרי הגומלין ביניהם, וליצור ידע מדעי חדש ומשמעותי בתחומים ובנושאים אלה.

מרכז המחקר מהווה מסגרת מחקרית לפעילות המחקרית וההוראתית של כל חבריו, ומספק סביבה טבעית לאינטראקציה, השראה והעשרה מחקרית הדדית שחשובה לכל החוקרים ובמיוחד עבור הפוסט-דוקטורנטים והסטודנטים. חברי המרכז תורמים בצורה ממשית ומשמעותית למחקר הבינלאומי, כל אחד בתחומו. מרכז המחקר באסטרופיסיקה מספק תמיכה מחקרית ברורה וחשובה לחיזוק תרומה זו ולשיפור המיצוב של האו״פ בקרב הקהילה האקדמית בארץ ובעולם.

לאתר מרכז מחקר  

המרכז למדעי הרוח והחברה הדיגיטליים

המרכז למדעי הרוח והחברה הדיגיטליים הינו מרכז למחקרים פורצי-דרך וחדשניים בתחום מדעי הרוח והחברה. המחקרים משלבים מתודולוגיות חישוביות לצד פרקטיקות ביקורתיות. המרח"ב הדיגיטלי מהווה קורת גג לקהילה הצומחת של חוקרות, חוקרים, סטודנטיות וסטודנטים העוסקים בתחום, אשר יחד מקדמים את השימוש בכלי מחקר דיגיטליים בשדות המחקר של מדעי הרוח והחברה. 

במרח"ב הדיגיטלי הספרים והמספרים מוצאים שפה משותפת, מסורות מחקר פרשניות חוברות לשיטות מתקדמות לניתוח נתונים, חוקרות וחוקרים ממדעי הרוח והחברה פוגשים מדעניות ומדעני מחשב, ויחד מרחיבים את גבולות המחקר האינטרדיסציפלינרי.

לאתר המרח"ב הדיגיטלי