נגישות

למידע נוסף

מרכז תמיכה - נגישות

סיוע לסטודנטים שמסיבות בריאותיות, פיזיות או אחרות זקוקים לתנאי לימוד מיוחדים.

למידע נוסף

נגישות במרכזי הלימוד

לפרטים המלאים בנושא נגישות במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה.

למידע נוסף

נגישות מזווית אישית

סטודנטים ועובדים המתמודדים עם מוגבלות ומגיעים להישגים מרשימים ומעוררי השראה.

למידע נוסף

עמותות וגורמים חיצוניים

משרד הביטחון, ביטוח לאומי, על"ה, הספרייה המרכזית לעיוורים, המכון לקידום החרש.