נגישות

מרכז תמיכה - נגישות

למידע נוסף

סיוע לסטודנטים שמסיבות בריאותיות, פיזיות או אחרות זקוקים לתנאי לימוד מיוחדים.

למידע נוסף

נגישות במרכזי הלימוד

למידע נוסף

לפרטים המלאים בנושא נגישות במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה.

למידע נוסף

נגישות מזווית אישית

למידע נוסף

סטודנטים ועובדים המתמודדים עם מוגבלות ומגיעים להישגים מרשימים ומעוררי השראה.

למידע נוסף

עמותות וגורמים חיצוניים

למידע נוסף

משרד הביטחון, ביטוח לאומי, על"ה, הספרייה המרכזית לעיוורים, המכון לקידום החרש.

למידע נוסף