הגשת כתב יד

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להגיש כתבי יד מקוריים, מבוססי מחקר, מחדשים ומעוררי עניין בכל תחומי הדעת. במערכת הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכהנים חוקרים מובילים בתחומיהם, וכתבי היד המוגשים לנו עוברים תהליך שיפוט אקדמי כמקובל. אנו מתחייבים בפני המגישים לשקיפות מלאה ולמענה אישי.
 
לקבלת פרטים בעניין השתתפות המחברים בעלויות ההפקה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: oui-press@openu.ac.il.
השגת זכות השימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים חלה על המחבר/ת, ובכלל זה התשלום (במידה שנדרש).
זכויות היוצרים על הספרים תועברנה מהמחבר/ת לידי הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.
 
הנחיות להגשת כתב יד:
1) יש להגיש את כתב היד בשלמותו (שער; תוכן עניינים; טקסט הכולל את הערות השוליים; רשימה ביבליוגרפית) ולאחר עריכת לשון וסגנון, על פי כללי ההגשה המפורטים מטה.
2) היקף כתב היד: בין 60,000 ל-100,000 מילים.
3) יש לצרף התחייבות לבלעדיות, בנוסח הבא: "הנני מתחייב, כי כתב היד לא פורסם קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בכל שפה והוא לא הוגש במקביל להוצאות ספרים או לכתבי עת אחרים". משיכה של כתב היד לאחר שנשלח לשיפוט תחויב בשיפוי ובפיצוי הוצאת הספרים בגין ההוצאות שנגרמו לה.
4) עבודות לתארים מתקדמים יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת תוכן וסגנון לכתב יד המיועד לקהל קוראים רחב.
5) אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות לתארים מתקדמים הנמצאות עדיין בשיפוט.

 
יש לשלוח את כתב היד המותקן על-פי הכללים המובאים מטה, כצרופה לכתובת הדוא"ל: oui-press@openu.ac.il.
יש להגיש את כתב היד ללא שם המחבר וללא פרטים מזהים בגוף הטקסט, כקובץ אלקטרוני בגרסת וורד (נא לוודא ששם המחבר אינו מופיע בתור ה-user name).
 
בנוסף יש לשלוח את הפריטים הבאים, אף הם כקבצים אלקטרוניים:
 • תקציר בעברית (כ-600 מילים), הכולל את שם המחבר
 • תוכן עניינים מפורט
 • קורות חיים ורשימת פרסומים
 • מכתב פנייה להוצאת הספרים, ובו הגדרת הנושא של כתב היד, תיאור קצר של תוכנו, הצגת החידוש המוצע בו והערות נוספות שהמחבר מוצא לנכון להביא לידיעת ההוצאה. כמו כן יובאו פרטי המחבר: שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, כל זאת בעמוד אחד.
כללי הגשת כתב היד:
 • על כתב היד להיות מודפס באופן קריא
 • הטקסט כולו (כולל הערות השוליים והביבליוגרפיה) יוקלד בגופן דוד בגודל 12 נק', רווח וחצי (או מדויק: 22 נק');
 • גודל הדף: A4, שוליים: 3 ס"מ מכל צד
 • נא למספר את העמודים
 • ההפניות להערות ימוספרו בכל פרק מחדש 
 • ההערות יובאו בתחתית העמוד בנוסח מקוצר
 • הפרטים במלואם יובאו ברשימה הביבליוגרפית בסוף כתב היד
לפני הגשת כתב היד מתבקש המחבר להתייעץ עם הוצאת הספרים לגבי שיטת רישום המקורות (מדעי הרוח או מדעי החברה).
 
 • מומלץ להמעיט בקרעי מובאות קצרצרים ובמובאות ארוכות
 • מובאות קצרות יוקלדו בין "מירכאות כפולות" בתוך הטקסט (ואם יש צורך במירכאות בתוך המובאה, יש להשתמש ב'מירכה בודד')
 • מובאות העולות על שלוש שורות יוקלדו בפסקה נפרדת, מוזחת לימין בס"מ אחד ומופרדת מן טקסט שלפניה ואחריה בשורת רווח, ללא מירכאות. אם יש צורך במירכאות בתוך המובאה יש להשתמש ב"מירכאות כפולות"
 • מובאות שמקורן בשפה זרה יובאו בעברית. אם יש צורך משכנע להביא גם את המקור, הוא יובא בהערת השוליים