בקשה מיוחדת להפסקת לימודים

 

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:

סמסטר אביב תש"פ (ב2020): 22.5.2020

סמסטר אביב תש"פ (ב2020),  קורסי אנגלית כשפה זרה: 5.5.2020

סמסטר קיץ תש"פ (ג2020): 24.8.2020

סמסטר קיץ תש"פ (ג2020), קורסי אנגלית כשפה זרה: 16.8.2020

סמסטר סתיו תשפ"א (א2021): 22.12.2020

סמסטר סתיו תשפ"א (א2021), קורסי אנגלית כשפה זרה: 15.12.2020