רשות המחקר שולחת באופן קבוע לחוקרי האוניברסיטה הפתוחה, קולות קוראים לביצוע מחקרים המופצים ע"י גופי מימון חיצוניים. הקולות הקוראים מפורסמים גם באתר רשות המחקר.

הגשת הצעת מחקר ע"י חוקר באוניברסיטה הפתוחה לקרן המחקר החיצונית, מהווה מחוייבות הדדית בין האוניברסיטה, החוקר והגוף המממן. המחוייבות מקבלת משנה תוקף אם הצעת המחקר מאושרת ע"י הגוף המממן.


זכאות להגשת הצעות מחקר לקרנות מחקר חיצוניות ניתנת באוניברסיטה הפתוחה לחוקרים הבאים:

  • חברי הסגל האקדמי הבכיר;
  • חברי סגל הוראה בעלי ותק באוניברסיטה הפתוחה של שנתיים לפחות, והיקף מישרה מינימלי בסך 50% - באישור מראש של דיקן המחקר.

 

בבואכם להגיש הצעת מחקר במסגרת קול קורא הפונה לתחומי המחקר שלכם, מומלץ לבדוק היטב מס' נושאים:

  • זכאות להגשת הצעת מחקר לקרן מחקר חיצונית מבחינת כללי האוניברסיטה הפתוחה;
  • תנאים וכללים של הגוף המממן;
  • דרישה של הגוף המממן למימון משלים למחקר המוצע (matching).


בהתאם לכך, חשוב ליצור קשר עם רשות המחקר לצורך הכוונה והנחיות נדרשות ובמקביל, לקרוא בעיון את נחיות הקרן להגשה, בניית התקציב ועוד.

בכל מקרה, יש לעדכן את הגורם הרלבנטי ברשות המחקר אודות ההגשה המתוכננת.

חשוב לעדכן את רשות המחקר לגבי כל הצעת מחקר המוגשת ע"י חוקר באוניברסיטה הפתוחה, כולל הגשה באמצעות מוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל.

 

לנוחיותכם, להלן פירוט הגורמים המטפלים ברשות המחקר: 

​גלית שולמן ​מיקה מור ​שחר רותם
אחראית תחום מדעי החברה וקרנות פדרליות
(חינוך ופסיכולוגיה; סוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת; ניהול וכלכלה)​
אחראית תחום מדעי הרוח והאיחוד האירופי
(הסטוריה מדעי היהדות ופילוסופיה; ספרות לשון ואמנויות)​
אחראית תחום מדעים מדוייקים, מענקים פנימיים ו-IP
(מתמטיקה ומדעי המחשב; מדעי הטבע והחיים)​

 טרם הגשת הצעת המחקר לגוף המממן, יש להעבירה לגורם הרלבנטי ברשות המחקר לצורך בדיקת ההיבטים הטכניים (מסמכים נילווים, היקף ההצעה, הנחיות טכניות וכיו"ב) ובדיקת עמידת התקציב בכללי הקרן.
 

טיפ טכני:
במקרים מסויימים ניתנות הנחיות ע"י הגוף המממן הנוגעות לעיצוב ההצעה, גופן, גודלו, מירווחים, מבנה הדף וכיו"ב.

במקרים אלה חשוב לעדכן באופן יזום את הגדרות ברירת המחדל של תוכנת מעבד התמלילים, דבר שמביא, במרבית המקרים, לניצול מירבי של המבנה המבוקש.

 

בניית תקציב המחקר

תקציב המחקר ייבנה בהתאם להנחיות הגוף המממן.

חשוב לציין שישנם רכיבים בתקציב המוכרים ע"י גוף מממן אחד ואסורים ע"י גוף מממן אחר ולכן קיימת חשיבות רבה להיעזר בצוות רשות המחקר.

העסקת כח-אדם אפשרית באמצעות תשלום שכר או בהענקת מלגה. יש לשים לב שהעלות באמצעות שכר הינה גבוהה בד"כ מהעלות המשולמת באמצעות מלגה.

 

בטבלה שלהלן מוצגים תעריפי המלגות:

100% מלגה (לחודש)​ ​סוג מלגה
36,000 ₪ לכל התואר​ תלמיד מוסמך (באו"פ)​
גובה המלגה ייקבע כנהוג בפקולטה של המוסד המארח​ תלמיד מוסמך (בהנחיה משותפת)​
גובה המלגה ייקבע כנהוג בפקולטה של המוסד המארח​​ דוקטורנט (בהנחיה משותפת)​
70,200 ₪ ​ פוסט-דוק ​