רשות המחקר שולחת בקביעות לחוקרי.ות האוניברסיטה הפתוחה קולות קוראים לביצוע מחקרים שמפיצים גופי מימון חיצוניים. הקולות הקוראים מתפרסמים גם באתר רשות המחקר.

חוקרת או חוקר באוניברסיטה הפתוחה, המגישים הצעת מחקר לקרן מחקר חיצונית, יוצרים מחויבות הדדית בין האוניברסיטה, החוקר.ת והגוף המממן. המחויבות מקבלת משנה תוקף אם הגוף המממן מאשר את הצעת המחקר.

החוקרות והחוקרים באוניברסיטה הפתוחה הזכאים להגיש הצעות מחקר לקרנות מחקר חיצוניות הם:
·         חברי.ות סגל אקדמי בכיר
·         מרכזי.ות הוראה שצברו ותק של שנתיים לפחות באוניברסיטה הפתוחה ושהיקף משרתן.ם הממוצע בשלושה סמסטרים אחרונים (לא כולל סמסטר קיץ) הוא 45% לפחות. בנוסף, נדרש אישור מראש של דיקנ.ית המחקר להגשת ההצעה ע"י מרכז.ת ההוראה
 
 בטרם תגישו הצעת מחקר במענה לקול קורא בתחום מחקר רלוונטי, מומלץ לבדוק היטב את ההיבטים האלה:
·         זכאות, מבחינת כללי האוניברסיטה הפתוחה, להגיש הצעת מחקר לקרן מחקר חיצונית;
·         התנאים והכללים של הגוף המממן;
·         דרישה אפשרית של הגוף המממן למימון משלים למחקר המוצע (matching).

חשוב ליצור קשר עם רשות המחקר לקבלת הכוונה והנחיות, ובד בבד – לקרוא בעיון את הנחיות הקרן להגשה, לבניית התקציב ועוד.
יש לעדכן את הגורם הרלוונטי ברשות המחקר על כל הגשה מתוכננת של הצעת מחקר על ידי חוקרת או חוקר באוניברסיטה הפתוחה, ובכלל זה הגשה באמצעות מוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל.
 לנוחותכם, להלן פירוט הגורמים המטפלים ברשות המחקר: 
איריס טל ​גלית שולמן ​דינה גלירו
אחראית תחום מדעים מדוייקים 
(מתמטיקה ומדעי המחשב; מדעי הטבע והחיים)​
אחראית תחום מדעי החברה והרוח וקרנות פדרליות
(חינוך ופסיכולוגיה; סוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת; ניהול וכלכלה;
הסטוריה מדעי היהדות ופילוסופיה; ספרות לשון ואומנויות)
אחראית תחום האיחוד האירופי​
בטרם הגשת הצעת המחקר לגוף המממן, יש להעבירה לגורם הרלוונטי ברשות המחקר לצורך בדיקת ההיבטים הטכניים (מסמכים נלווים, היקף ההצעה, הנחיות טכניות וכיוצא באלה) ולבדיקה אם התקציב עומד בכללי הקרן.
טיפ טכני:
יש שהגוף המממן קובע כללים לעיצוב ההצעה: גופן, גודל אות, מרווחים, מבנה הדף וכיוצא באלה.
אם נקבעו כללים כאלה, חשוב לעדכן באופן יזום את הגדרות ברירת המחדל של תוכנת מעבד התמלילים, כדי להשיג ניצול מרבי של המבנה המבוקש.

בניית תקציב המחקר

תקציב המחקר ייבנה בהתאם להנחיות הגוף המממן.
שימו לב: יש רכיבי תקציב המוכרים על ידי גוף מממן אחד ואסורים על ידי גוף מממן אחר, ולכן חשוב מאוד להיעזר בצוות רשות המחקר.
העסקת כח אדם אפשרית באמצעות תשלום שכר או הענקת מלגה. חשוב להבחין כי העלות של תשלום באמצעות שכר היא לרוב גבוהה מהעלות של תשלום באמצעות מלגה.

 

בטבלה שלהלן מוצגים סכומי המלגות:
סוג מלגה ​100% מלגה (לחודש)
תלמיד.ת מוסמך ( באוניברסיטה הפתוחה ) 36,000 ש"ח לכל התואר
תלמיד.ת מוסמך (בהנחיה משותפת) גובה המלגה ייקבע כנהוג בפקולטה של המוסד המארח
דוקטורנט.ית (בהנחיה משותפת)​​ גובה המלגה ייקבע כנהוג בפקולטה של המוסד המארח
תלמיד.ת פוסט-דוקטורט 70,200 ש"ח

הגשה לקרן הלאומית למדע

ניסיון נצבר של חוקרים אשר זכו במענקים של הקרן הלאומית למדע ואשר לקחו חלק בועדות של הקרן, הביא לגיבוש של "עשרת הדברות" המובאים בקובץ שלהלן.