רשימת ארגונים המוכרים לצורך הענקת 2 נ"ז חברתיות

חשוב לדעת!

• בפנייה ראשונה לארגון מהרשימה יש להזדהות כסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה המבקשים להתנדב לצורך קבלת 2 נ"ז חברתיות.

• ישנם ארגונים שהתנדבות בהם מצריכה קבלת הדרכה/הכשרה שאינה נכללת במניין 30 השעות הנדרשות לצורך עמידה בתנאים.