ציוני דרך

• המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בראשותו של יגאל אלון, שר החינוך והתרבות, ממנה ועדה לבחינת החינוך העל-תיכוני, בראשות פרופ' שניאור ליפסון ממכון ויצמן למדע.
1970
• ועדת ליפסון מציעה, במסגרת המלצותיה, לייסד (כמיזם ניסיוני) אוניברסיטה פתוחה בישראל במתכונת האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, שנפתחה להוראה בשנה זו.
• יד הנדיב (קרן רוטשילד) ממנה ועדת מומחים בראשות פרופ' וילבור שראם מאוניברסיטת סטנפורד שבארה"ב לבדיקת האפשרות להקמת "אוניברסיטה לכל" בישראל.
1971
• ועדת שראם, שבפניה הונח הדו"ח של ועדת ליפסון על המלצותיו, מסכמת את עבודתה בהצעה לייסד "אוניברסיטה לכל" בישראל - היא האוניברסיטה הפתוחה.
1972
  • ממשלת ישראל והמל"ג מחליטות, בהובלת יגאל אלון,  על הקמת האוניברסיטה הפתוחה, כפי שהומלץ על ידי יד הנדיב (קרן רוטשילד) בעקבות הצעת ועדת שראם. יד הנדיב מתחייבת לממן את הקמת האוניברסיטה הפתוחה ואת פעילותה כפרויקט ניסיוני למשך שבע שנים.
1973

• הקמת האוניברסיטה הפתוחה

 

1974

הכנות לפתיחת האוניברסיטה הפתוחה להוראה.

מר מקס רואו מנהל יד הנדיב, מונה לנשיא. גובש צוות עבודה ראשוני והוחל בהכנת הקורסים.

1975
  • פתיחת מחזור הלימודים הראשון. הוצעו להוראה חמישה קורסים.
  • נרשמו ללימודים 2,267 סטודנטים.
1976
• פרופ' אברהם גינזבורג מונה לנשיא האו"פ.
1977
• קבלת הכרה והסמכה על ידי המל"ג להענקת תואר ראשון . 
1980
• טקס העקת תואר "בוגר אוניברסיטה" ל-41 הבוגרים הראשונים
1982
• הקמת בית הספר לטכנולוגיה (פעל עד שנת 2015). 
1984
פרופ' נחמיה לבציון מונה לנשיא האו"פ.
1987

• למעלה מ-3,000 סטודנטים מתוך כ-11,000 בסה"כ לומדים במסגרת לימודים חדשה שפיתחה האו"פ בשיתוף עם מכללות אזוריות, סמינרים, מכללות טכנולוגיות, הסתדרות העובדים הכללית ומקומות עבודה גדולים. על פי הדפוס החדש הזה, מתארגנות קבוצות עובדים/סטודנטים לקיום מפגשי הנחיה מוגברת.

1988

• פרופ' מנחם יערי מונה לנשיא האו"פ.

• החל פרויקט הפקת קו