אפיק המעבר אפיק מעבר ללימודים במדעי הרוח והחברה

מועד כינון אפיק המעבר – אוגוסט 2003
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בפקולטה למדעי הרוח והחברה
 

מבוא

בהמלצת המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והפקולטה למדעי הרוח והחברה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן הפקולטה‎)‏ אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה ולהמשיך ללמוד בה במדעי הרוח עד להשלמת התואר.

לפי שעה, ניתן יהיה לעבור באפיק זה מן האו"פ למסלול דו-מחלקתי, המצרף שתיים מבין המחלקות האלה למדעי הרוח של הפקולטה:

סטודנטים שירצו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר, יידרשו ללמוד באו"פ קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות של האו"פ (‏שווה ערך בקירוב לשנת לימודים אחת בפקולטה‎)‏, ולהשיג ציון מינימלי נדרש בכל קורס, על-פי החלטת המחלקה.

מחצית מהלימודים באו"פ במסגרת האפיק (‏18 נ"ז‎)‏ תיבחר מתוך הקבץ קורסים של האו"פ שנמצאו מתאימים לשילוב בתכנית הלימודים באחת משתי המחלקות במסלול הדו-מחלקתי המבוקש בפקולטה, והמחצית האחרת – מתוך ההקבץ של המחלקה האחרת.

הקבצי הקורסים המתאימים למחלקות השונות בפקולטה מפורטים בדרישות אפיקי המעבר.

הקבלה למסלול הדו-מחלקתי הנבחר בפקולטה מובטחת לעומדים בתנאים הנ"ל ללא תלות בתמהיל מקצועות הבגרות או בציוני הבגרות שלהם, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.

הפקולטה תפטור את הסטודנטים שיגיעו אליה דרך אפיק המעבר מלימוד מקצועות מקבילים לקורסים שלמדו באו"פ. היא תזכה את הסטודנטים בנקודות זכות לתואר שלה, לפי אמות מידה שתקבע כל מחלקה בנפרד, בהתאם לכללים המקובלים בה (‏כמפורט בדרישות אפיקי המעבר‎)‏.

בבואם לפקולטה, ייחשבו הסטודנטים כמי שסיימו שנת לימודים מלאה. את מקצועות החובה של שנה א במסלול הדו-מחלקתי שבחרו, שאותם לא למדו באו"פ, הם יידרשו להשלים תוך שנה. עם זאת – הם יוכלו להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים ממועד הגעתם לפקולטה.

האו"פ אינה מבחינה בין הסטודנטים הלומדים בה כאפיק מעבר לפקולטה, לבין אלה הלומדים בה לשם קבלת תואר מטעמה.

בכל שלב של הלימודים באו"פ יוכלו סטודנטים שהתחילו ללמוד באו"פ בהתאם לדרישות של אפיק המעבר לבנות לעצמם תכנית לימודים לתואר של האו"פ, אשר הקורסים שלמדו עד כה הם חלק ממנה, ולהמשיך בה ללימודים לקראת תואר. 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיקי המעבר – לפי מחלקות

המחלקה להיסטוריה כללית

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן – קורס אחד בכל אחת משלוש התקופות – ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
העת העתיקה
10473​ רומא: אימפריאליזם ואימפריה
10110​ יוון הקלאסית
10222​ תולדות התקופה ההלניסטית
ימי הביניים וראשית העת החדשה
10436​ ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים
10275​ בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה
העת החדשה
10403​ אירופה ערש הלאומיות
10217​ עידן המהפכות, 21760-1830

 
1   שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 18 נ"ז במחלקה.
 
2   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר.
 

המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל1

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.2
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
 
10204​ יהודים בעידן של תמורות
10419​ מדינת החשמונאים (בעבר נקרא הקורס "מגלות לקוממיות")
10265​ תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה3
10275​ בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה
10499​ יהודים בין מוסלמים: יהודי ארצות האסלאם במאה ה-194
10249​ שנאת ישראל ואנטישמיות4
10234​ בימי שואה ופקודה
10208​ ירושלים לדורותיה
10121​ בין ציון לציונות
10297​ חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית

 
1   המחלקה נקראה בעבר המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל ולימודי מדינת ישראל.
 
2   שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 18 נ"ז במחלקה.
 
 
4   הקורס אינו נלמד עוד. מי שלמד אותו בעבר יוכל להחשיב אותו בתור אחד הקורסים לאפיק המעבר. 

המחלקה לספרות עברית

על הסטודנטים ללמוד שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ של האו"פ ולהשיג ציון 80 ומעלה בכל קורס.כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
 
על הסטודנטים ללמוד שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:
10290​ הפואטיקה של הסיפורת
10734​ תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
10808​ מבוא לשירה
וכן: קורס אחד נוסף מתחום הספרות העברית (6 נ"ז)‎, מתוך ההקבץ שלהלן:
10168​ תולדות הספרות העברית
10429​ בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך - לאומיות ומגדר
10246​ עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות
10814​ אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20
10112​ הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10825​ מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית
10335​ הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
10647​ שירת החול העברית בספרד המוסלמית
  •  מי שלמד את הקורס "פואטיקה של הסיפורת" (10290), יקבל פטור מהקורסים "איך לקרוא סיפור" א + ב (‏12211611 + 12212421‎)‏.
  • מי שלמד את הקורס "תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו" (10734), יקבל פטור מהקורסים "תורת הספרות – מאפלטון עד
    ניטשה" (12212571) ו"תורת הספרות – מניטשה עד דרידה" (12212101).
  • מי שלמד את הקורס "מבוא לשירה" (10808), יקבל פטור מהקורסים "מי מפחד משירה" א +ב (12211491 + 12212411).
  • קורס הבחירה הנוסף יתן נקודות זכות מתוך קורסי בחירה.
  • קורסים נוספים שהתלמיד ילמד באוניברסיטה הפתוחה מתחום הספרות העברית (‏או הכללית‎)‏ יזכו את התלמיד בפטור מלימודי בחירה בהיקף המתאים.

המחלקה ללימודי המזרח התיכון

על הסטודנטים ללמוד באו"פ את שלושת הקורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ שלהלן, 1 ולהשיג את הציון 75 לפחות בכל קורס.2
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
 
10109​ מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
10425​ המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
10432​ האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

 
1   קורסים אלה יוכרו במחלקה ללימודי המזרח התיכון כחלופה לקורסים: מבוא לדת האסלאם, מבוא למזרח התיכון במודרני.

2   שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 16 נ"ז במחלקה (‏נקודות הזכות יכללו פטור מאחד מקורסי הבחירה‎)‏.

המחלקה למחשבת ישראל

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏ מתוך ההקבץ שלהלן ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
 
10297​ חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית
10202​ הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10815​ בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית*
10105​ זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד2
10446​ מדרש ואגדה
10412​ פילוסופיה יהודית מרס"ג עד הרמב"ם
* מחליף את הקורס מבוא לתורה שבעל-פה  שאינו נלמד עוד. מי שלמדו בעבר את הקורס מבוא לתורה שבעל-פה​ ​(​10133​) קורס זה יוכר להם.​


1   שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 18 נ"ז במחלקה.

2   הקורס נקרא בעבר פרקי תלמוד.

 


המחלקה לאמנויות (‏מסלול תולדות האמנות‎)‏

על הסטודנטים ללמוד באו"פ את שלושת הקורסים שלהלן (‏סה"כ 18 נ"ז‎)‏, ולהשיג ציון 75 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
 
10232​ אמנות הרנסנס באיטליה
10124​ אמנות בעידן הטכנולוגי
10489​ תולדות האמנות: מבוא כללי
בשנה ב יהיה על הסטודנטים במחלקה לאמנויות להשיג ציון ממוצע 70 בקורסים סקירת תולדות האמנות חלק א וחלק ב.

1   שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 16 נ"ז במחלקה.
 

המחלקה לפילוסופיה

על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים מתוך ההקבץ שלהלן, בתוכם הקורס פילוסופיה יוונית ולהשיג ציון 70 ומעלה בכל קורס.1
 
כמו כן, עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת.
 
10266​ מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-182
10122​ בעיות בפילוסופיה של המוסר
10496​ מבוא לאסתטיקה
הסטודנטים יחויבו בהשלמת הקורס מבוא ללוגיקה משנה א במחלקה לפילוסופיה ואולי אף בחלק מהקורס מבוא לפילוסופיה (‏תלוי ברקע בפילוסופיה של כל סטודנט/ית‎)‏.

1   שלושת הקורסים שיילמדו באו"פ יקנו 16 נ"ז במחלקה (‏נקודות הזכות יכללו פטור מקורסים במחלקה המקבילים לקורסים שנלמדו וכן פטור מקורס בחירה בלימודים כלליים‎)‏.
 
2   הקורס נקרא בעבר רציונליזם ואמפיריציזם: מגמות פילוסופיות במאה ה-17 וה-18.