אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית

מועד כינון אפיק המעבר – כסלו תשע"ב, דצמבר 2011
המידע באתר עודכן כסלו תשפ"ד, נובמבר 2023

תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לעבודה סוציאלית
 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה (‏להלן בית הספר‎)‏.
 
אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.
 

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בבית הספר לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה קורס ראשון מטבלת ההקבלות‏.

דרישות אפיק המעבר

בית הספר לעבודה סוציאלית מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה ראשונה לתואר ראשון כל סטודנט של האו"פ, אשר יעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר: (1) במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה על הסטודנט לסיים בציון 70 ומעלה‎‎‏‏ כל אחד מהקורסים של האו"פ הכלולים בדרישות אפיק המעבר (הרשומים בטבלת ההקבלות) ולהשיג בהם ממוצע של 90 ומעלה, (2) על הסטודנט לעמוד בדרישות הידע בעברית (ראו פירוט בהמשך), (3) על הסטודנט לעבור ראיון קבלה בבית הספר (סטודנטים שהחלו לימודיהם הרלוונטיים לאפיק באו"פ לפני סמסטר תשפ"ד ב פטורים מראיון קבלה).
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת חיפה אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת חיפה במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת ההקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​ נ"ז​

​קורסים הכלולים בדרישות אפיק המעבר:

​30111מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א​3288.1077סטטיסטיקה יישומית לע"ס א​​2
30112​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמיד מדעי החברה ב 3​ 288.1078​ סטטיסטיקה יישומית לע"ס ב​ 2​​
10161​ מבוא לחשיבה חברתית 3​ 288.2112 מבוא לסוציולוגיה​ 2​

10136​

מבוא לפסיכולוגיה 6​ 288.1008
288.1086​
פסיכולוגיה לעובדים סוציאליים +
פסיכולוגיה חברתית​
2
2​

​קורסים שאינם נדרשים במסגרת אפיק המעבר אך ניתן לקבל עליהם פטור: 

​10619פסיכופתולוגיה4​288.2028פסיכופתולוגיה​2​
​10493פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות​4​288.1029​משפחה גדילה ופגיעה א​2
​10781פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה3​​288.1032​משפחה גדילה ופגיעה ב​2
​10269אישיות: תאוריה ומחקר​4​288.3961​תיאוריות אישיות​2
​10285שיטות מחקר במדעי החברה​4​288.2109​שיטות מחקר​2
סטודנט שיגיע לבית הספר לעבודה סוציאלית דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי הטבלה שלעיל. בטבלת מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותו בבית הספר בגין לימודיו באו"פ. לקבלת הפטורים יש להגיש בקשה להכרות בלימודים קודמים במזכירות בית הספר.


במסגרת השנה הראשונה, יהיה על הסטודנט להשלים את הקורסים הנלמדים בבית הספר בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שהסטודנט לא למד אותם קודם לכן.
 

מידע כללי

חריגים

סטודנט שיסיים בהצלחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות וממוצע ציוניו יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכל להגיש בקשה לוועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט, ובאפשרות הקליטה של בית הספר.

ההרשמה לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לבית הספר. לטופס ההרשמה הרגיל עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית. על מנת להבטיח את קבלתו לשנת לימודים מסוימת בהתאם לתנאי אפיק המעבר יהיה על הסטודנט להעביר את ציוני כל הקורסים עד סוף אוגוסט שבשנת הלימודים הקודמת (משמעות הדבר היא שעל הסטודנט להיבחן באוניברסיטה הפתוחה לכל המאוחר במועד א הראשון של סמסטר ב). מי שיעביר את ציוניו לאחר מועד זה קבלתו לשנת הלימודים העוקבת תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 
עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה (‏טל': 8203241 - 04)‏.
 

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.
 

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר זה המעודכן באופן שוטף.
 

לימודי אנגלית

כל סטודנט בבית הספר לעבודה סוציאלית, למעט מי שפטור באוניברסיטת חיפה מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על-סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, חייב להשלים את רמת אנגלית מתקדמים 2. קבלה לבית הספר מותנית בעמידה בדרישות הכניסה של רמת אנגלית בסיסי לפחות. מומלץ לכל מי שמתכוון לעבור לבית הספר לעבודה סוציאלית מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת חיפה. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מחובת האנגלית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת חיפה ולא יקנו נקודות צבירה.

לימודי האנגלית של האו"פ יוכרו רק עבור סטודנטים שעמדו בכל תנאי אפיק המעבר, או שצברו בלימודיהם באו"פ 30 נ"ז לפחות.
 

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום החינוך באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 7782222–09. בנוסף ניתן להיעזר במידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה.