האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10285 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו

10285 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים או הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב,2. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב או הסקה סטטיסטית

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' שמואל אליס, ד"ר מיכאל אשכנזי, ד"ר גלית גורדוני, ד"ר מינה צמח, ד"ר קלי ספורטה-סורוזון (‏כתיבה‎)‏; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר אבישי אנטונובסקי, פרופ' דוד בודסקו, ד"ר דן בונה, פרופ' גרי בורונשטיין, פרופ' גרשון בן שחר, פרופ' אבישי הניק, ד"ר משה הרטמן, פרופ' תמר הרמן, ד"ר שלווה וייל, פרופ' דן זכאי, פרופ' אפרים יער, פרופ' נח לוין-אפשטיין, פרופ' אריה נדלר, פרופ' נחמיה פרידלנד, פרופ' יוסף צלגוב, פרופ' אשר קוריאט, פרופ' אריה קרוגלנסקי, פרופ' אביעד רז, פרופ' מיכל שמיר

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בסיסיים להבנת החקירה המדעית בכלל והמחקר ההתנהגותי בפרט. הבנה זו תאפשר להעריך מחקר בצורה ביקורתית ולתכנן מחקר שאמור לבחון סוגיה חברתית העומדת על הפרק.

הקורס מציג את העקרונות הכלליים העומדים בבסיס תהליך החקירה המדעית, מפרט את השלבים השונים המרכיבים תהליך זה, מתאר שלושה סגנונות שונים של מחקר במדעי החברה, דן בבעיות המתעוררות עקב הנסיבות החברתיות שבהן מתבצע המחקר ההתנהגותי, ומציג כלים המסייעים בהערכת המחקר והמסקנות המשתמעות ממנו.

חומר הלימוד

עקרונות המחקר

יחידות 2-1

מושגי יסוד בחקירה מדעית

יחידה 3

עקרונות המדידה

סגנונות המחקר

יחידה 4

מחקר אתנוגרפי

יחידה 5

הסקר

יחידה 6

הניסוי

הטיות במחקר, אתיקה וסיכום

יחידה 7

על הנסיבות החברתיות של המחקר ההתנהגותי


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 סטודנטים שיבחרו בחלופה זו יצטרכו להשלים בעצמם חומר בסטטיסטיקה תיאורית מתוך ספרי

אחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏.