האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20425 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב

20425 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב‏1

5 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.2

פיתוח החלק של הסתברות בקורס: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' דניאלה ליבוביץ, ד"ר ציפי ברגר, יוסי קאופמן, פרופ' גיא קורצרס, נעמי מילאנו-רוזנטל; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים לחלק של הסתברות בקורס:  פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' אורי ליברמן, פרופ' ורדה ליברמן

פיתוח החלק של סטטיסטיקה בקורס: ברק קנדל

יועצים לחלק של סטטיסטיקה בקורס:  ד"ר גיל אלון, פרופ' פליקס אברמוביץ, ד"ר נילי בק

קורס זה בנוי משני חלקים:

החלק הראשון הוא גרסה מצומצמת של הקורס תורת ההסתברות (‏‏20416‎‎)‏ המכילה את החומר החיוני לסטודנטים למדעי המחשב. גם בקורס זה נלמד ספר הקורס הסתברות – קורס ראשון (‏תרגום: מ' גולן; האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎‎)‏‏ שהוא תרגום לעברית של שמונת הפרקים הראשונים מתוך:

S. Ross, A First Course in Probability, 5th ed. (‏‏Prentice Hall, 1998‎‎)‏‏

לספר מצורף מדריך למידה. הסטודנטים ילמדו חלק מן הטקסט שבספר הקורס, לפי הפניות במדריך. כתחליף לחלקים המושמטים, יובאו במדריך הלמידה הסברים והשלמות בהיקף מצומצם. נוסף על כך המדריך מכיל פתרונות מפורטים לשאלות מתוך הספר.

החלק השני עוסק בסטטיסטיקה: אמידה נקודתית, רווח סמך, מושגים בבדיקת השערות ורגרסיה לינארית פשוטה. בחלק זה של הקורס נלמד ספר בסטטיסטיקה שנכתב על ידי ברק קנדל בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

פרקי הספר

פרק 1

קומבינטוריקה

פרק 2

אקסיומות ההסתברות

פרק 3

הסתברות מותנית ואי-תלות

פרק 4

משתנים מקריים

פרק 5

משתנים מקריים רציפים (‏‏משתנה מקרי רציף כללי, נורמלי, מעריכי ואחיד‎‎)‏‏

פרק 6

התפלגות משותפת של משתנים מקריים (‏‏בדידה‎‎)‏‏

פרק 7

תכונות של תוחלת

פרק 8

משפטי גבול

פרק 9

סטטיסטיקה


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 4 נקודות זכות.

2 או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד. אפשר ללמוד את הקורס הסתברות לתלמידי מדעי המחשב במקביל לקורס השלמות בחשבון אינטגרלי או במקביל לקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏.