אפיק מעבר למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

כינון אפיק המעבר – שבט תשע"ד, ינואר 2014
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (‏להלן המחלקה‎)‏ של אוניברסיטת בן-גוריון.
 
אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להמשיך לימודיהם לתואר ראשון דו-מחלקתי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון. הקבלה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך. בנוסף, על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה (‏‏בין אלו של אפיק המעבר, אם יש כזה, או בתנאים הרגילים‎‎)‏‏ של מחלקה נוספת.
 
סטודנטים שיתקבלו למחלקה ויבקשו לעבור למחלקה אחרת באוניברסיטת בן-גוריון בהמשך לימודי התואר הראשון, יחויבו לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א למחלקה המבוקשת.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ במקבץ קורסים מוגדר. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב סטודנטים של האו"פ, אשר במסגרת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה יעמדו בדרישות הבאות:
 
סיום בהצלחה (‏ציון 85 ומעלה‎)‏ של כל אחד משלושת הקורסים של האו"פ הרשומים במקבץ הקורסים של האו"פ שלהלן והשגת ממוצע של 90 לפחות ב-3 הקורסים המפורטים.
 
סטודנטים הלומדים באפיק המעבר יידרשו להשלים את הקורס תוכנות סטטיסטיות במקביל לקורסי שנה ב, אלא אם כן, הכירה ועדת ההוראה המחלקתית בלימודים קודמים המאפשרים פטור מקורס זה.
 

מקבץ הקורסים של האו"פ

האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​
מספר​​ שם הקורס​ נ"ז​
10134​ מבוא לסוציולוגיה 6​
10153​ מבוא לאנתרופולוגיה 6​
10775​ יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1 ​​

 
1   או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111, 3 נ"ז‎)‏ + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏. לקורס יסודות המחקר הכמותי ב (‏10775‎)‏ יש כתנאי קבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.
 
 
 

טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​
​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה​
מספר​ שם קורס​ נ"ז​ מספר​​ שם קורס​ נ"ז​​
10134​ מבוא לסוציולוגיה 6​ 102-1-0118

102-1-0128​
 יסודות הסוציולוגיה (‏א+ב‎)‏​ 5​
10153​ מבוא לאנתרופולוגיה 6​ 102-1-0098

102-1-0108​
מבוא לאנתרופולוגיה (‏א+ב‎)‏​ 5​
10775​ יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1 4​  102-1-0078

102-1-0088​
סטטיסטיקה א

סטטיסטיקה ב​
3

3​
10495​ מגמות בחברה הישראלית 6​  102-1-0019

102-1-0029​
החברה הישראלית א+ב​ 5​
10721​ תאוריות סוציולוגיות קלאסיות 6​  102-1-0338

102-1-0348​
מבוא לתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות
+
תאוריות סוציולוגיות מתקדמות​
2

2​


1   או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111, 3 נ"ז‎)‏ + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏.
    לקורס יסודות המחקר הכמותי ב (10775)  יש כתנאי קבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.