הפקולטה למדעי המחשב


המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ג, יולי 2023


הקבלה היא למסלולים הבאים של מדעי המחשב:

מסלולים כלליים במדעי המחשב – תלת-שנתי או ארבע-שנתי
במסגרת המסלול הכללי התלת-שנתי ניתן גם לבחור במגמה ללמידה וניתוח מידע
במסגרת המסלול הכללי הארבע-שנתי ניתן גם לבחור במגמות:
מגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה
מגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות
המסלול להנדסת תוכנה
המסלול להנדסת מחשבים (תקף רק למי שהתחילו לימודיהם באו"פ לפני שנה"ל 2024/תשפ"ד)
על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה, בציון ממוצע 87 ומעלה1, את כל הקורסים שברשימה שלהלן. עליהם להשיג ציון מינימלי 75 בכל קורס.2
ככלל, הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי אפיק המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס. יחד עם זאת, ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר עד שתי פעמים סה"כ במסגרת האפיק, בכל הקורסים יחד. 

 

  
​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ הטכניון​
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​
חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏3 7 חשבון אינפי 1/מ (‏104031‎)‏‏‏​ 5.5
חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏3 7​ חשבון אינפי 2/מ (‏104032‎)‏‏‏​ 5
אלגברה לינארית 1 (‏20109‎) 7​ אלגברה א (‏104166‎)‏ 5.5
מכניקה (‏20215‎) 7​​  פיסיקה 1/מ (‏114071‎)‏‏‏​ 3.5
מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441)‏4 6​ מבוא למדעי המחשב מ (‏234114‎)‏‏‏​ 4
מתמטיקה בדידה (20476) 
4​

קומבינטוריקה למדעי המחשב (234141) 3
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)5 ​6 ​מבני נתונים 1 (234218) ​3

 


 
1  סטודנטים שלמדו לפחות מחצית מקורסי האפיק עד סמסטר 2018ג יכולים להגיש בקשה להתקבל גם אם הממוצע שלהם בין 85 ל-87, ובקשתם תישקל בחיוב.

2  עבור קורסים שנלמדו לפני סמסטר 2018ג ניתן להסתפק בציון 70.

3  לסטודנטים שלמדו לפי המערכת הישנה, במקום צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, מוכר אחד מן הצירופים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423) או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏‏. החלופה האחרונה מזכה בעוד 2 נקודות בונוס, שישמשו כנקודות בחירה בטכניון. הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20106) וחשבון אינפיניטסימלי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.

4  במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 
(‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

5  לשנת הלימודים תשפ״ד (2024) יוכלו להתקבל גם מי שלא למדו קורס זה, ובלבד שלמדו באו״פ גם את
הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (20440). במקרה זה, אפיק הקבלה יהיה זהה למתואר לעיל, למעט
החלפת הקורסים 20407  באו״פ ומקבילו בטכניון 234218 בקורסים 20440 באו״פ ומקבילו בטכניון 234129 (מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים), בהתאמה.