האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20475 חשבון אינפיניטסימלי 2

20475 חשבון אינפיניטסימלי 2‏1

7 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏.2

פיתוח הקורס: פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' נעמי שקד-מונדרר, שמואל ברגר, פרופ' אלי לוין;
יאיר טאומן, רינה דכטר (‏אסיסטנטים‎)‏; ד"ר גיל אלון (‏כתיבת יחידה 7‎)‏; ד"ר ודים גרינשטיין (‏עריכת המהדורה החדשה‎)‏

קורס זה מהווה המשך לקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏. באמצעות צמד הקורסים אינפי 1 + אינפי 2 3 יגיעו הסטודנטים לרמת הידע בנושא חשבון אינפיניטסימלי, המוקנית בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות אחרות בארץ.

הכרת תוכנו של קורס זה חיונית ללימוד קורסים מתקדמים יותר במתמטיקה.

חומר הלימוד

יחידה 1

האינטגרל המסוים

יחידה 2

שיטות אינטגרציה

יחידה 3

האינטגרל המוכלל

יחידה 4

פיתוחי טיילור ומקלורן

יחידה 5

טורים

יחידה 6

סדרות וטורים של פונקציות

יחידה 7

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות בשני משתנים

יחידות 6-1 הן מהדורה חדשה של יחידות מתוך הקורסים הישנים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ וחשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏.


1 הקורס החליף את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינו מוצע עוד. אין חפיפה מלאה בין שני הקורסים: הנושאים ביחידות 1, 2, 7 כלולים בקורס 20475 ולא בקורס 20212, ונושא הסדרות כלול בקורס 20212 ולא בקורס 20475.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.

2 ולא הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 אינפי – קיצור של חשבון אינפיניטסימלי.