האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java2 (‏או יסודות התכנות בשפת פייתון‎)‏ 6, מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים. ידע קודם מומלץ: הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏,3 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה ליניארית לתלמידי מדעים‎)‏,4 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים‎)‏5

פיתוח הקורס: פרופ' דוד הראל, פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' גיא קורצרס, ד"ר ג'ק וינשטין; תלמה מוקדי, חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

מטרת הקורס היא הכרת המושגים והשיטות הבסיסיים הנוגעים לפיתוח אלגוריתמים ומבני נתונים. בקורס יוגדרו קריטריונים פורמליים לניתוח של פתרון אלגוריתמי לבעיה נתונה.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר מבוא לאלגוריתמים (‏תרגום: ת' אלמוג וע' סופר; האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏ שהוא תרגום של 14 הפרקים הראשונים (‏בתוספת נספחים‎)‏ בספר:

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest & C. Stein, Introduction to Algorithms, 2nd ed. (‏MIT Press, 2000‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה.

נושאי הקורס

לצד התרגילים העיוניים, הסטודנטים נדרשים להגיש גם מטלות תכנותיות.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏. מומלץ ללמוד את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ בסמוך ללימוד קורס המבוא.

3 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

5 דרושה בשלות מתמטית הנקנית על ידי לימוד הקורסים המתמטיים.

6 או יסודות התכנות בשפת Java שאינו מוצע עוד.