מועד כינון האפיק – כסלו תשנ"ט, נובמבר 1998
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022 

לימוד באו"פ של קורסי יסודות הפיסיקה יכול להקנות פטור מבחינות סיווג בפיסיקה בטכניון​

 

מבוא

בסמסטרים הראשונים ללימודים בטכניון, מוקדש עיקר זמנם של הסטודנטים בפקולטות השונות ללימוד נושאים במדעי יסוד.
 
היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) מכסה חלק נכבד מן הנושאים הללו. הפקולטות בטכניון, המופקדות על הוראת מקצועות יסוד שונים, בדקו את הקורסים המתאימים הנלמדים באו"פ על כל מרכיביהם – ספרי לימוד, מטלות ובחינות גמר – ועמדו גם על טיבם של ההליכים הננקטים באו"פ להבטחת איכות הטקסטים ולבקרת הישגי הסטודנטים.
 
לאור מסקנות הבדיקה הגדירו שני המוסדות במשותף מקבצי קורסים של האו"פ המתאימים לשמש, בפקולטות שונות בטכניון, כחלופות למקצועות יסוד הנדרשים בהן.
 
סטודנטים שילמדו באו"פ את המקבץ שנקבע לאיזושהי פקולטה של הטכניון כמפורט בהמשך, וירצו לעבור אליה, יתקבלו לפקולטה על-סמך הישגיהם בלימודים באו"פ בלבד. עם המעבר לטכניון הם יקבלו פטורים מן המקצועות אשר את מקביליהם למדו באו"פ.
 
מטרת האפיק היא לאפשר לסטודנטים שבדעתם ללמוד בטכניון להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה, ואינה מחייבת העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים אחרים באורח החיים ובתעסוקה. לאחר שיעשו כברת דרך באו"פ הם יוכלו להמשיך בטכניון, ומשך לימודיהם להשלמת התואר בו יתקצר בכשנה.
 
האפיק מתאים, בין היתר, לתלמידי תיכון מצטיינים שיש בכוחם להתחיל ללמוד באו"פ לפני השלמת בחינות הבגרות; לאנשי צבא סדיר וצבא קבע, בעלי יכולת מדעית גבוהה; למועמדים מתאימים לטכניון שקבלתם נדחתה בשלב זה בשל אילוצי מקום ולמי שמבקשים לקצר את משך שהותם בחיפה לצורך הלימודים.
 
בכל מקרה, הסטודנטים שהחלו בלימודי מקבץ או שסיימו מקבץ באו"פ, יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תואר של האוניברסיטה הפתוחה, לפי הדרישות במסלולים השונים הקיימים בה.
 
פתח הכל