האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20250 חשמל ומגנטיות

20250 חשמל ומגנטיות‏1

7 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורסים מכניקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏1. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏,2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.3

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, פרופ' יוסף ורבין

הקורס עוסק בתאוריה האלקטרומגנטית ברמה המקובלת במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, ומהווה קורס בסיסי בפיסיקה קלאסית לסטודנטים הלומדים פיסיקה והנדסה.

הקורס מבוסס על הספר חשמל ומגנטיות (‏תרגום: א' מאור; האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎)‏ שהוא תרגום לעברית של הספר:

E.M. Purcell, Berkeley Physics Course, Vol. 2: Electricity and Magnetism, 2nd ed. (‏McGraw Hill, 1985‎)‏

לספר מצורף ספר הנחיות ללימוד עצמי.

חומר הלימוד

יחידה 1

אלקטרוסטאטיקה: מטענים ושדות

יחידה 2

הפוטנציאל החשמלי

יחידה 3

שדות חשמליים סביב מוליכים

יחידה 4

זרמים חשמליים

יחידה 5

השדות של מטענים נעים

יחידה 6

השדה המגנטי

יחידה 7

השראה אלקטרומגנטית

יחידה 8

מעגלי זרם חילופין

יחידה 9

משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטיים

יחידה 10

שדות חשמליים בחומר

יחידה 11

שדות מגנטיים בחומר

ספר נלווה

ע' ארמוני וי' ורבין, חשמל ומגנטיות – שאלות ותשובות (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎)‏. הספר מכיל פתרונות מפורטים לכל התרגילים המופיעים בספר הקורס, שמספרם 300 בקירוב, ומיועד לסייע לסטודנטים בתרגול עצמי.


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 בעבר נקרא הקורס אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏; או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475+20474 או 20212+20106‎)‏.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.