האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20113 יסודות הפיסיקה א

20113 יסודות הפיסיקה א‏1

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם מומלץ:2 הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,3 או לפחות ידע במתמטיקה ברמה של בגרות (‏3 יחידות‎)‏. מומלץ גם ידע בפיסיקה ברמה של בגרות (‏‏3 יחידות‎‎)‏‏, או הקורס סדנת הכנה בפיסיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, מיכל בן-יעקב

יועצים: ד"ר אליקים אשר, פרופ' יוסף ורבין, ד"ר ברוך זיו, ד"ר מאיר מידב

בקורס יילמדו מושגי יסוד בפיסיקה ברמה אוניברסיטאית. לסטודנטים שאין להם רקע קודם בפיסיקה ברמה תיכונית (‏למשל, בגרות בהיקף של 3 יחידות‎)‏ ומתמטיקה ברמה של 3 יחידות, בפרט אלגברה וטריגונומטריה, מומלץ להשלים את החומר בכוחות עצמם או במסגרת הקורס (‏שאינו מקנה נקודות זכות‎)‏ סדנת הכנה בפיסיקה (‏91463‎)‏. היעדר רקע זה עלול לחייב אותם למאמץ רב בלימוד הקורס.

חומר הלימוד

* מסמסטר א2023 חל שינוי בחומר הלימוד

יחידה 1

מבוא מתמטי, קינמטיקה, וקטורים

יחידה 2

חוקי ניוטון, כבידה, סטטיקה

יחידה 3

עבודה, אנרגיה מכנית וחום

יחידה 4

חוק שימור התנע, תנועה מעגלית ותנועה הרמונית

יחידה 5

גלים

יחידה 6

אור ואופטיקה

* חומר הלימוד שנלמד עד סמסטר ג2022:

יחידה 1

מבוא מתמטי, קינמטיקה, וקטורים

יחידה 2

חוקי ניוטון, כבידה, סטטיקה

יחידה 3

עבודה, אנרגיה מכנית וחום

יחידה 4

חוק שימור התנע, תנועה מעגלית ותנועה הרמונית

יחידה 5

אלקטרוסטטיקה

יחידה 6

זרם ישר


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

קורס זה משמש כקורס חובה בתכניות לימודים רבות. סטודנט המעוניין להמיר את הקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ בקורס יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏, יכול לעשות זאת לפני תום השבוע העשירי של הסמסטר, בסמסטרים שבהם שני הקורסים נלמדים ביחד. החלפת הקורס כרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.