האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20125 יסודות הפיסיקה

20125 יסודות הפיסיקה‏1

3 נקודות זכות ברמה פתיחה + 3 ברמה רגילה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם מומלץ:2 הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏.3 מומלץ ידע בפיסיקה ברמה של בגרות 3 יחידות,4 ובמתמטיקה ברמה של בגרות 4 יחידות, או הקורס סדנת הכנה בפיסיקה.

.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, מיכל בן-יעקב

יועצים: פרופ' שמואל וייס, פרופ' יוסף ורבין, פרופ' בנימין סבטיצקי, ד"ר אליקים אשר, ד"ר ברוך זיו, ד"ר מאיר מידב

בקורס זה יילמדו מושגי יסוד בפיסיקה ברמה אוניברסיטאית. הקורס מכיל את כל חומר הלימוד של שני הקורסים יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ ויסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏, ונלמד במשך סמסטר אחד. לפיכך על סטודנטים השוקלים להירשם לקורס, לקחת בחשבון כי העומס בקורס הוא רב. הדבר נכון במיוחד בסמסטר קיץ, שהוא קצר מהרגיל. בכל מקרה של ספק, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה. לסטודנטים הנרשמים לקורס מומלץ לרענן לפני תחילת הסמסטר את הרקע התיכוני הדרוש במתמטיקה ובפיסיקה.

חומר הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

סטודנטים הלומדים את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ ומעוניינים להמיר אותו בקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או בקורס יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏, יכולים לעשות זאת לפני תום השבוע העשירי של הסמסטר, בסמסטרים שבהם הקורסים נלמדים ביחד. החלפת הקורס כרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות. הערה זו אינה תקפה לסטודנטים הלומדים את הקורס בסמסטר קיץ.

בהתאם לתכניות הלימודים ייתכן שהסטודנטים יידרשו להשלים את הקורסים יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4 לסטודנטים חסרי ידע בפיסיקה ברמה של 3 יחידות מומלץ להשלים את החסר לפני לימוד הקורס, למשל, בעזרת הקורס סדנת הכנה בפיסיקה  (‏שאינו מקנה נקודות זכות‎)‏.

5 ראו פירוט בתיאור הקורס.