האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20215 מכניקה

20215 מכניקה‏1

7 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש:2 הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,3 יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏.

פיתוח הקורס – מהדורה שניה: ד"ר דן גורבונוס, פרופ' יוסף ורבין, ד"ר מיכאל קרויטר, מיטל שדה; עריכה: חמוטל לרנר, חוה ניומן

יועצים: פרופ' אהוד בכר, פרופ' יורם דגן, פרופ' ברק קול

פיתוח הקורס – מהדורה ראשונה: פרופ' אורי מאור, פרופ' יורם קירש, אורה מאור, ד"ר יוסף זלצמן יועצים: פרופ' יצחק ולרשטיין, פרופ' יהודה שדמי

הקורס נועד להקנות לסטודנטים את עקרונות המכניקה הקלאסית. תכנית הקורס מקבילה לזו המקובלת בלימודי שנה ראשונה בפיסיקה ובהנדסה באוניברסיטאות בארץ ובעולם. הקורס דן גם בתנועה בשדות חשמליים ומגנטיים וכולל מבוא נרחב ליחסות פרטית.

ספר הקורס הוא תרגום לעברית, עם התאמות ללימוד עצמי, של הספר מסדרת Berkeley :

Mechanics (‏Berkeley Physics Course, Vol. 1‎)‏

A. Carl Helmholz, Burton J. Moyer, McGraw-Hill Book Company; 2nd edition (‏1973‎)‏

חומר הלימוד

כרך א

פרק 1

וקטורים וקינמטיקה

פרק 2

חוקי ניוטון

פרק 3

מערכות ייחוס: טרנספורמציית גליליי

פרק 4

שימור האנרגיה

פרק 5

שימור תנע קוי ושימור תנע זויתי

כרך ב

פרק 6

המתנד (‏אוסצילטור‎)‏ ההרמוני

פרק 7

יסודות הדינמיקה של גוף קשיח

פרק 8

הכוח הריבועי ההפוך

פרק 9

תנועה בשדה אלקטרומגנטי

כרך ג

יחידה 10

תורת היחסות המצומצמת I

יחידה 11

תורת היחסות המצומצמת II

יחידה 12

אנרגיה ומסה בתורת היחסות המצומצמת

לסטודנטים חדשים מומלץ לא ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ שהוא קצר מן הרגיל, ובכל מקרה מומלץ לקחת את הקורס לאחר (‏או במקביל‎)‏ לקורסים המתמטיים. שימו לב שהקורס מניח ידע מוקדם בפיסיקה (‏5 יחידות או הקורס יסודות הפיסיקה‎)‏. במקרה של ספק מומלץ לפנות ליועצ/ת בפיסיקה.


1 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה בעניין הידע המוקדם הדרוש.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.