האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20109 אלגברה לינארית 1

20109 אלגברה לינארית 1‏1

7 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס (‏‏מהדורת 2016‎‎)‏‏: ד"ר אלעד פארן‏ (‏כתיבה‎)‏, ד"ר ציפי ברגר (‏עריכה מתמטית‎)‏

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' אלי לוין, פרופ' דניאלה ליבוביץ (‏‏ריכוז הפיתוח וכתיבה‎‎)‏‏, פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אורי לירון, פרופ' דב סמט, פרופ' איתמר פיטובסקי (‏‏כתיבה‎)‏

יועצים (‏‏מהדורת 2016‎‎)‏‏: פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' דן הרן, ד"ר גיל אלון, ד"ר מרים רוסט

יועצים (‏‏מהדורה ראשונה‎‎)‏‏: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' מיכאל משלר

הכרת הנושאים הכלולים בקורס הכרחית לכל הסטודנטים המתעתדים להעמיק בלימודי מתמטיקה או מדעי המחשב. הקורס מומלץ גם לסטודנטים שבכוונתם להתרכז בלימוד הפיסיקה, אם כי יש מהם שיעדיפו את הקורס המצומצם אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏.2

דרישות רקע

לפני לימוד הקורס רצוי מאוד לחזור על נושאים ברמה תיכונית של 5 יחידות לימוד במתמטיקה (‏‏בפרט כדאי לחזור על אלגברה וטריגונומטריה‎‎)‏. לקורס מתלווים פרקי הכנה הכוללים חזרה על חלק ניכר של חומר הרקע הדרוש. במידה ונדרשת השלמה בנושאים אלה ניתן ללמוד את הקורס מתמטיקה קדם אקדמית (‏95003‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.

2 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.