האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20109 אלגברה לינארית 1

20109 אלגברה לינארית 1‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס (‏‏מהדורת 2016‎‎)‏‏: ד"ר אלעד פארן‏ (‏כתיבה‎)‏, ד"ר ציפי ברגר (‏עריכה מתמטית‎)‏

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' אלי לוין, פרופ' דניאלה ליבוביץ (‏‏ריכוז הפיתוח וכתיבה‎‎)‏‏, פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אורי לירון, פרופ' דב סמט, פרופ' איתמר פיטובסקי (‏‏כתיבה‎)‏

יועצים (‏‏מהדורת 2016‎‎)‏‏: פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' דן הרן, ד"ר גיל אלון, ד"ר מרים רוסט

יועצים (‏‏מהדורה ראשונה‎‎)‏‏: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' מיכאל משלר

הכרת הנושאים הכלולים בקורס הכרחית לכל הסטודנטים המתעתדים להעמיק בלימודי מתמטיקה או מדעי המחשב. הקורס מומלץ גם לסטודנטים שבכוונתם להתרכז בלימוד הפיסיקה, אם כי יש מהם שיעדיפו את הקורס המצומצם אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏.

דרישות רקע

לפני לימוד הקורס רצוי מאוד לחזור על נושאים ברמה תיכונית של 5 יחידות לימוד במתמטיקה (‏‏‏בפרט כדאי לחזור על אלגברה וטריגונומטריה‎‎)‏‏. אמנם פרקי ההכנה לקורס כוללים חזרה על חלק ניכר של חומר הרקע הדרוש, אבל אין בהם די אלא למי שכבר למדו חומר זה בעבר.

אנו ממליצים לשקול את האפשרות ללמוד לפני קורס זה את הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ שבו הסטודנטים רוכשים הרגלי ניסוח וחשיבה מתמטית מהסוג החיוני בקורס זה.

נושאי הלימוד

 • פרקי הכנה

 • מערכות משוואות לינאריות

 • המרחב F n

 • מטריצות

 • דטרמיננטות

 • שדות סופיים

 • שדה המספרים המרוכבים

 • מרחבים לינאריים

 • בסיסים ותורת הממד

 • העתקות לינאריות

 • ייצוג העתקות באמצעות מטריצות

 • ערכים עצמיים

 • המכפלה הסקלרית


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.