אפיק משולב ללימודי ניהול מערכות בריאות

כינון אפיק המעבר – חשון תשס"ח, אוקטובר 2007
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר:באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לניהול מערכות בריאות

 

מבוא


בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והמחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אפיק מעבר ללימודים במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחלקה לניהול מערכות בריאות בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין הלימודים במחלקה לבין מקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מתחייבת המחלקה לניהול מערכות בריאות לקבל ללימודים כל סטודנט שישלים באו"פ את מקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, ויעמוד בו בהישגים גבוהים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

 
 
מספר​ שם קורס​​ נ"ז​ קוד ​​שם קורס נ"ז ​
10131​ מבוא למיקרוכלכלה 4​​ 68610017 מבוא לכלכלה לניהול ​ 4​​​​
10126​ מבוא למקרוכלכלה 4​​ קורס בחירה כללי​ 3​
10142​ חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 3​ 68610013 שיטות כמותיות 4​​
30111  ​ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א 3​​

 

68210075

 

 סטטיסטיקה בניהול​ ​

​​

4​

30112​ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 3​
10280 יסודות החשבונאות 6​  68610018 יסודות החשבונאות​ 4​​​​

10430​

10430

10434

התנהגות ארגונית*

או
התנהגות ארגונית-מיקרו

והתנהגות ארגונית-מקרו

 


6

6​

68610012
68610016
יסודות הניהול
מדעי התנהגות בניהול

3

3​​

10281​ ניהול השיווק 6​​ 68610008 שיווק ופרסום שרותי בריאות​ 3​​
סה"כ​ ​ ​ 41​ 28​​

* עד 2018

השלמת קורסי חובה

סטודנטים שיתקבלו ללימודים במחלקה לניהול מערכות בריאות, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה הבאים משנה א: מבוא למדעי הבריאות, מערכות שירותי בריאות בישראל א+ב, סוציולוגיה של הבריאות, מבוא למערכות מידע לניהול.
 

פטורים

סטודנטים שיגיעו ללימודים דרך האפיק המשולב, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. עבור קורסים אלה יקבלו זיכוי אקדמי לפי התקנון (‏ציון מילולי‎)‏. בטבלת ההקבלות מפורטות גם נקודות הזכות שייזקפו לזכותו בגין לימודיו באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר.
 
פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה לניהול מערכות בריאות.
 
מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ למחלקה לניהול מערכות בריאות, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. מי שלמד באו"פ והתקבל למחלקה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים קודמים תיקבע על-ידי המחלקה לניהול מערכות בריאות, לפי שיקול דעת המחלקה. במקרה זה, ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק קווים מנחים בלבד, אך לא תהיה מחייבת.
 

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בן-גוריון דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר המיוחד, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי לקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון. 
1   מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434).