אפיק מעבר ללימודי הנדסה

מועד כינון האפיק – חשון תש"ס, אוקטובר 1999
המידע באתר עודכן באדר תשפ"ג, מרץ 2024

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בפקולטה להנדסה

 

 

מבוא

דרך אפיק המעבר אפשר לעבור לשבע מגמות לימודים בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל-אביב (‏להלן הפקולטה‎)‏ ואלה הן:

 

בכל המגמות מוקדש רובה של שנת הלימודים הראשונה ללימוד נושאים במדעי יסוד. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מן הנושאים האלה.

הפקולטה בדקה ומצאה, שרמת הלימודים באו"פ גבוהה ומתאימה לדרישותיה. לפיכך היא מוכנה להתחייב לקבל לשנה מתקדמת כל מי שישלימו באו"פ מקבץ לימודים מתאים ויעמדו בו בהישגים גבוהים, כמפורט בהמשך.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ לפקולטה, בלא שעמדו במלוא הדרישות המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. יחד עם זאת, לימוד קורסים באו"פ יכול להוות חלופה לחלק מתנאי הקבלה של הפקולטה (פרטים נוספים ניתן למצוא בכתובת https://go.tau.ac.il/b.a_engineering). סטודנטים שיתקבלו לפקולטה – לשנה א או לשנה מתקדמת – הם יהיו זכאים לפטור מלימוד קורסים מקבילים לאלה שלמדו באו"פ, לפי המפורט בסעיף פטורים, בהתאם לטבלאות ההקבלות.

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר לפי מגמות

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
 
בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.
 
ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.
 
הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.
 
שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת תל-אביב, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת תל-אביב, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​​ מספר​ שם הקורס​ ש"ס​
1
2
3​
20474
20492
20423​
אינפי 1 1 +
השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
חדו"א ב 1
7
2
6​
0509.1746
0509.1747
0509.1117​
חדו"א 1ב +
חדוו"א 2ב +
השלמה מתמטית לפיזיקה​
5
5
2.5​
4
5​
20109
20229​
אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2​
7
5​
0509.1824​ אלגברה לינארית​ ​​​​7
6​ 20215​ מכניקה 7​​ 0509.1118​ פיזיקה ‏קלאסית 1​ 5​
7​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 0509.1829​  פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏​ 6​
8 30203​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 3​ 0509.2801​ מבוא להסתברות וסטטיסטיקה​ 4​
9​ 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​​ 0509.1834​ מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏​ 2​​
10
11​​
20402
20403​
מוליכים למחצה +
התקני מוליכים למחצה
4
4​
0512.2830
0512.2508​
פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק+
התקנים אלקטרוניים2
5
6​
12 20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6​​ 0512.2510​ מבני נתונים ואלגוריתמים​ 4​
13 20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java​ ו3 6​ 0509.1821​ תכנות (פייתון)​ 4​​

הערה: מי שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות (20272) יוכלו לקבל פטור מהקורס מערכות לוגיות ספרתיות (0512.3561)


 
1     או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או אינפי 1 (‏20474‎)‏ +  אינפי 2 (‏20475)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.
 
מי שאינם לומדים לאפיק מעבר ומעוניינים בפטורים בלבד, יוכלו לקבל (אם יתקבלו בדרך אחרת), בנוסף לפטורים על-פי טבלת ההקבלות, גם:

 

  • פטור מהקורס חדו"א 1ב (0509.1746) אם למדו את צמד הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) או אינפי 1 (‏20474‎)‏ +  אינפי 2 (‏20475)‏.
  • פטור מהקורס השלמה מתמטית לפיזיקה (0509.1117) אם למדו את צמד הקורסים חדו"א א (20406) וחדו"א ב (20423).


2   פטור מקורס זה מובטח למי שילמדו באו"פ, בנוסף לשני הקורסים הרשומים, גם את שני הקורסים פטור מקורס זה מובטח למי שילמדו באו"פ, בנוסף לשני הקורסים הרשומים, גם את שני הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎)‏ + עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏20489‎)‏, או את הקורס אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ. לאחרים – הפטור
מותנה בהחלטת הפקולטה.

3   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 9-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו את לימודי החובה שלהלן, וישיגו בלימודיהם באו"פ בקורסי החובה ציון ממוצע 87, ובכל קורס ציון 75 לפחות, למעט הקורסים מתמטיקה בדידה ומבוא למדעי המחשב ושפת java שבהם נדרש ציון 80 לפחות,1 יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
​מספר​ שם הקורס ​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס ​ ​ש"ס​
1
2
3​
20474
20492
20423​
אינפי 1 2 +
השלמות בחשבון אינטגרלי2+
חדו"א ב2
7
2
6​
0509.1746
0509.1747
0509.1117​
חדו"א 1ב +
חדוו"א 2ב +
השלמה מתמטית לפיזיקה​
5
5
2.5​
4
5​
20109
20229​
אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2
7
5​
0509.1824​ אלגברה לינארית​ 7​
6​ 20215​ מכניקה 7​​ 0509.1118​ פיזיקה ‏קלאסית 1​ 5​
7​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 0509.1829​ פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏​ 6​​
8​ 20476​ מתמטיקה בדידה3 4​ 0366.1118​ מתמטיקה בדידה​ 6​
9​  20441​ מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA  ו3 ,4  6​ 0368.1105​ מבוא מורחב למדעי המחשב​ 6​
10 30203​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 3​ 0509.2801​ מבוא להסתברות וסטטיסטיקה​ 4​
11​ 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​ 0509.1834​ מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏​ 2​​
12​ 20402​ מוליכים למחצה 4​ 0512.2509​ מבוא להתקנים אלקטרוניים​ 3​​

הערה: מי שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות (20272) יוכלו לקבל פטור מהקורס מערכות לוגיות ספרתיות (0512.3561)


 

 

1   תנאי קבלה אלה חלים רק על מי שהחלו לימודיהם באפיק המעבר מסמסטר א2017 ואילך. על מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 חלים כללים זהים לאלה של המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

 
2   או אחת מהשרשראות אינפי 1 (20474)‏+ אינפי 2 (20475)‏ + חדו"א ב (20423)‏, או אינפי 1 (20474) ‏ +אינפי 2 (‏20475)‏ + אינפי 3 (20224).

מי שאינם לומדים לאפיק מעבר ומעוניינים בפטורים בלבד, יוכלו לקבל (אם יתקבלו בדרך אחרת), בנוסף לפטורים על-פי טבלת ההקבלות, גם:

  • פטור מהקורס חדו"א 1ב (0509.1746) אם למדו את צמד הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) או אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475).​
  • פטור מהקורס השלמה מתמטית לפיזיקה (0509.1117) אם למדו את צמד הקורסים חדו"א א (20406) וחדו"א ב (20423).


3   יש להשיג ציון 80 ומעלה. קורס זה הוא חובה לכל מי שהחלו את לימודיהם לאפיק המעבר למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב מסמסטר 2017א ואילך. הפטורים בגין קורסים אלה או חלופותיהם מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. סטודנטים שיתקבלו ללימודים במגמה זו בדרך אחרת ויעמדו בחלק מדרישות אפיק המעבר עשויים לקבל באופן פרטני חלק מהפטורים ו/או להיות מזוכים בחלק מנקודות הזכות בגין קורסים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב.יש להשיג ציון 80 ומעלה. קורס זה הוא חובה לכל מי שהחלו את לימודיהם לאפיק המעבר למגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב מסמסטר 2017א ואילך. הפטורים בגין קורסים אלה או חלופותיהם מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. סטודנטים שיתקבלו ללימודים במגמה זו בדרך אחרת ויעמדו בחלק מדרישות אפיק המעבר עשויים לקבל באופן פרטני חלק מהפטורים ו/או להיות מזוכים בחלק מנקודות הזכות בגין קורסים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב.

4   או צמד הקורסים או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏6 נ"ז בסה"כ‎)‏.

הנדסת חשמל ופיסיקה

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 8-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת חשמל ופיזיקה.
 
בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.
 
ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.
 
הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס​ ש"ס​
1
2​​
20474
20492​
אינפי 1 +
השלמות בחשבון אינטגרלי 1
7
2​
0366.1100​ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים​ 7​
3​
4
20423
20218
חדו"א ב 2
מבוא למד"ר
6​
3
0321.1838
0321.1839
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 2
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 2
6​​
4
5
6​
20109
20229​
אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2
7
5​
0509.1724​  אלגברה לינארית​ 7​
7​ 20215​ מכניקה 7​ 0321.1118

0321.1201​
פיזיקה קלאסית 1 
+
יחסות פרטית​
6

2​
8​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 0321.1119​ פיזיקה קלאסית 2​ 6​
9​ 30203​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 3​ 0509.2801​ מבוא להסתברות ולסטטיסטיקה​ 4​
10 20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6​ 0512.2510​ מבני נתונים ואלגוריתמים​ 4​
11 20483

20482​
תרמודינמיקה 3, 4
או
תרמודינמיקה לפיסיקאים 3, 4

6​
0321.1104​ מבוא לתרמודינמיקה ולמצבי צבירה​ 4​
12
13
20402​
20403
מוליכים למחצה +
התקני מוליכים למחצה
4
4​
0512.2830
0512.2508​
פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק +
התקנים אלקטרוניים 5
5
6​
14 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​ 0321.1111​ מעבדה בפיזיקה א1​ 3​
15 20409​ מעבדה בפיסיקה ב 3​ 0321.1112​ מעבדה בפיזיקה א2​ 3​
16 20441​ מבוא למדעי המחשב ושפת Java  ו 6 6​ 0509.1821​ תכנות (פייתון)​ ​​​​

הערה: מי שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות (20272) יוכלו לקבל פטור מהקורס מערכות לוגיות ספרתיות (0512.3561)


 
1   במקום צמד הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את שני הקורסים אינפי 1 (20474‎)‏ + אינפי 2 (20475‎).  

2  מי שלמדו באו"פ את אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475) יכולים ללמוד את הקורס אינפי 3 (‏20224‎)‏ במקום חדו"א ב. הפטור מהקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 מובטח רק למי שילמדו באו"פ את הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חדו"א ב או אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475) + אינפי 3 (‏20224‎)‏. הפטור מהקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 מובטח רק למי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס מבוא למד"ר (‏20218‎)‏, גם את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏+ אינפי 3 (‏20224‎)‏.

3   הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד הנושאים של תכונות מכניות ותרמיות של נוזלים ומוצקים (‏אלסטיות, עילוי, צמיגות, קיבול חום וכו'‎)‏. נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

 

4   או אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏ עד סמסטר ב2017. במקרה זה הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד העקרונות הבסיסיים של התרמודינמיקה: שלושת החוקים, משוואות מצב, תהליכים הפיכים ולא הפיכים, אנטרופיה, מנועי חום, פוטנציאלים תרמודינמיים. נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

5   הפטור מקורס זה מובטח למי שילמדו באו"פ, בנוסף לשני הקורסים הרשומים, גם את הקורס אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏ . לאחרים – הפטור מותנה בהחלטת הפקולטה.

6   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

הנדסה מכנית

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסה מכנית.
 
בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.
 
ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.
 
הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.
 
שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת תל-אביב, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת תל-אביב, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​​ מספר​ שם הקורס​ ש"ס​
1
2
3​
20474
20492
20423​
אינפי 11 +
השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
חדו"א ב1
7
2
6​
0509.1646
0509.1647​
חדו"א 1ב +
חדו"א 2ב​
5
5​
4
5​
20109
20229​
אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2​
7
5​
0509.1624​ אלגברה לינארית​ 7​​
6​ 20215​ מכניקה 7​​ 0542.1810​ מכניקה של חלקלקים​ 5​​​​
7​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 0509.1829​ פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏​ 6​
8​​ 30203​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 3​ 0509.2801​ מבוא להסתברות וסטטיסטיקה​ 4​
9​ 20437​ כימיה כללית2 6​ 0509.1815​ כימיה בסיסית להנדסה 3​​
10 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 0509.1834​ מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏​ 2
11 20422​ מכניקה אנליטית 3 0542.2110​ דינמיקה של גוף קשיח​ 4
12 20217​ תרמודינמיקה3 3 0542.2600​ תרמודינמיקה ‏(‏1‎‎)‏‏​ 5
13 20441​ מבוא למדעי המחשב ושפת Java ו 46 0509.1821​ תכנות (פייתון)​ 4

1   או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.  

2  או צמד הקורסים או צמד הקורסים כימיה כללית א כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 4 נ"ז‎)‏ או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏, או אחד מהקורסים כימיה כללית (‏20477‎)‏, כימיה כללית (‏20487‎)‏, דרכים בכימיה (‏20108‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ.

3   הקורס נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2015. החל מסמסטר א2016 נלמד במקומו קורס חדש – תרמודינמיקה (‏20483, 6 נ"ז‎)‏. סטודנטים שיתקבלו ללימודים בביה"ס להנדסה מכנית ויסיימו את הקורס החדש תרמודינמיקה (‏20483‎)‏ בציון גבוה, יצטרכו להשלים את הקורס הבסיסי תרמודינמיקה 1 (‏0542.2600(‏, אך יוכלו לבקש פטור מקורס אחר במסלול, לדוגמה תרמודינמיקה מתקדמת (‏0509.6503‎)‏ או תרמודינמיקה 2 (‏0542.4120‎)‏. הפטור אינו מובטח - ההחלטות לגבי הפטורים ינתנו באופן פרטני (‏בין השאר על סמך הציון בתרמודינמיקה 1 (‏0542.2600‎)‏‎‏.

4   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

הנדסת תעשייה וניהול

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסת תעשייה וניהול.
 
בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.
 
ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.
 
הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​​ ש"ס​
1
2
3​
20474
20492
20423​
אינפי 1 1 +
השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
חדו"א ב1
7
2
6​
0509.1446
0509.1447​
חדו"א 1ב +
חדו"א 2ב​
5
5​
4
5​
20109
20229​
אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2
7
5​
0509.1424​ אלגברה לינארית​ 7​
6​ 20215​ מכניקה 7​​ 0509.1826​ פיזיקה ‏(‏1‎‎)‏‏​ 6​
7​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 0509.1829​ פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏​ 6​
8​ 20407

20433​
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
או
מבני נתונים
6

6​
0571.2118​ מבני נתונים​ 4​
9​ 20277​ מערכות בסיסי נתונים 3​ 0571.3132​ תכנון מערכות בסיסי נתונים2 4​
10​ 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​ 0509.1834​ מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏​ 2​
11​ 10163​ מבוא להנדסת תעשייה 4​ 0571.2117​ מבוא להנדסת תעשייה​ 4​
12​ 10715​ חקר עבודה3 6​ 0571.2102​ הנדסת שיטות​ 5​
 
הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ הוצא מטבלת ההקבלות. מי שיתקבלו למחלקה, למדו את הקורס לפני סמסטר א2017, ויעמדו בכללים הרשומים בסעיף "פטורים" מתבקשים לפנות לראש תכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה להנדסת תעשיה באוניברסיטת תל-אביב בעניין זה. פרטים כאן

 


1  או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.

2   הפטור מקורס זה יינתן רק למי שילמד באו"פ גם את אחד משני הקורסים מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או מבני נתונים (‏20433‎)‏.

3   הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏ (‏או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏‎)‏ והסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, הם תנאי קבלה לקורס זה.

 
 

הנדסה ביו-רפואית

לצורך קבלה למגמה זו דרך אפיק המעבר, יש ללמוד את קורסי החובה 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון סף 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למגמה להנדסה ביו-רפואית.
 
בהתחשב ברמת ההעמקה של מרבית קורסי המתמטיקה הנדרשים באפיק המעבר, יינתן בונוס של 4 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3, ובונוס של 3 נקודות לציון הסופי בכל אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.
 
ציון הסף יהיה הממוצע המשוקלל של הציונים (‏כולל הבונוסים‎)‏ בקורסי החובה שנלמדו באו"פ. משקל כל קורס יהיה כמספר נקודות הזכות שהוא מקנה באו"פ.
 
הרמה הנדרשת כציון סף, משקפת את הביקוש למקומות. הפקולטה תשתדל לקלוט גם סטודנטים, אשר ציון הסף שלהם יהיה בטווח של 5 נקודות מתחת לסף הנ"ל.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.
 
שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת תל-אביב, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת תל-אביב, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​​ ש"ס​
1
2
3​
20474
20492
20423​
אינפי 1 1 +
השלמות בחשבון אינטגרלי1 +
חדו"א ב1
7
2
6​
0509.1546
0509.1547​
חדו"א 1ב +
חדו"א 2ב​
5
5​
4
5​
20109
20229​
אלגברה לינארית 1 +
אלגברה לינארית 2
7
5​
0509.1524​ אלגברה לינארית​ 7​
6​ 20215​ מכניקה 7​ 0509.1826 פיזיקה ‏(‏1‎‎)‏‏​ 6​
7​ 20250​  חשמל ומגנטיות 7​​ 0509.1829​ פיזיקה ‏(‏2‎‎)‏‏​ 6​
8​ 30203​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 3​  0509.2801​ מבוא להסתברות וסטטיסטיקה​ 4​
9​ 20441​ מבוא למדעי המחשב ושפת Java ​ו 2 6​​ 0509.1821​  תכנות​ 4​
10​ 20437​ כימיה כללית3 6​ 0555.1121

0555.1131​
כימיה להנדסה ביו-רפואית 1
+
כימיה להנדסה ביו-רפואית 2​
3

3​
11
12​
20118
20119​
ביולוגיה כללית א +
ביולוגיה כללית ב
6
6​
0555.1101​  ביולוגיה של התא​ 4​
13​ 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה​ 2​ 0509.1834​ מעבדה בפיזיקה ‏(‏א‎‎)‏‏​ 2​
14​  20482​ תרמודינמיקה לפיסיקאים4 4​  0555.2401​ תרמודינמיקה​ 4​

1   או אחת מהשרשראות אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או אינפי 1 (‏20474‎)‏+ אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏.

2   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

3   או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 4 נ"ז‎)‏ או צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏, או אחד מהקורסים כימיה כללית (‏20477‎)‏, כימיה כללית (‏20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ.

4   או הקורס או הקורס תרמודינמיקה (20483, 6 נ"ז) או צמד הקורסים תרמודינמיקה (20217) + תרמודינמיקה ב (20264) שאינם מוצעים עוד באו"פ. 

 

מדע והנדסה של חומרים

יש ללמוד את קורסי החובה 5-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. סטודנטים שישלימו קורסים אלה בציון 85 לפחות, יתקבלו לשנה מתקדמת בפקולטה להנדסה, למסלול החד-חוגי במחלקה למדע והנדסה של חומרים.
 
לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יכול לזכות בפטורים. ראו בסעיף פטורים.

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה​
מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​​ ש"ס​
1 20406​ חדו"א א 6 509.1646
חדו"א 1ב
5
2 20109
אלגברה לינארית 1
7
581.1824 אלגברה לינארית​ (חומרים) 4
3​ 20215​ מכניקה 7​ 542.181 פיזיקה 1 5
4 20250​  חשמל ומגנטיות 7​​ 509.1829​ פיזיקה ‏2 6​
5 20437 כימיה כללית
6 509.1815 כימיה בסיסית להנדסה 3
6 30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים​
3 509.2801 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 4
7 20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 509.1834 מעבדה בפיזיקה 2
8​ 20422 מכניקה אנליטית 3 מוכר כקורס בחירה 3
9 ​20441
מבוא למדעי המחשב ושפת Java ​ו 
6 ​509.1821 תכנות (פייתון) ​4